Igår vad jag på ett sorgmöte i Tensta Träff efter de senaste dödsskjutningarna i Järva. Tanken bakom mötet var att diskutera och hitta lösningar. Men det som gjorde mig upprörd var att politikerna fick yttra sig hur de ville, medan föräldrarna inte fick ta upp den kritik som finns.

Många somaliska föräldrar i publiken hade röda band runt huvudet för att symbolisera blodet från deras barn som dött. Det var Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen som arrangerade mötet. Föreningen hade bjudit in politiker, tjänstemän, polis och medborgare från Hjulsta och Tensta. En grupp föräldrar hade skrivit ihop ett uttalande om hur de ser på situationen. Men deras åsikter kom inte fram. De blev tillsagda att inte kritisera polis eller politiker.

Men politikerna pratade mycket om ”vi och dom” och attackerade somaliska föräldrar på ett väldigt fult sätt. Han anklagade oss för att vi tillåter barnen att planka i kollektivtrafiken, att vi låter dem stå och hänga på gatorna. Han verkade mena att vi föräldrar inte har någon koll alls på våra barn.

Han verkade mena att vi föräldrar inte har någon koll alls på våra barn.

Den enda konkreta kritik som kom fram från föräldrarna var att skolan inte fungerade. Då svarade politikern att det fanns läxhjälp tillgängligt i Tensta, som om det skulle räcka med det.

Vi föräldrar har fått nog av kriminaliteten och dödsskjutningarna. Vi vill samarbeta med polis och andra myndigheter, men vet inte hur. Många föräldrar tycker att den ökad poliskontrollen skapar oro både bland ungdomar och vuxna. Polisen kontrollerar på ett respektlöst sätt. De skriker åt ungdomarna, rotar i deras väskor och frågar var de har köpt sin jacka. Många unga känner stort obehag när de går genom centrum av rädsla att bli gripna. Föräldrarna vill att polisen istället kontaktar dem, ringer hem och pratar med dem, innan de kontrollerar ungdomarna bland alla människor ute. Eller innan de kör iväg ungdomarna och släpper av dem långt utanför stan.

Vi föräldrar vill samarbeta för att kunna sätta stopp för droger, vapen och dödsskjutningar. Vi vet att tillsammans så kan vi göra skillnad. Men personligen tycker jag inte att vi kommer att hitta någon lösning om man anklagar varandra istället för att lyssna på varandra. Det är väldigt viktigt att politikerna talar med oss och inte till oss.

En orolig mamma som satt i publiken
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Inte bara Hjulsta grundskola

Jag läste om problemen i Hjulstaskolan som ni skrivit om och hur föräldrar, och även lärare, kämpar för en bättre skola, men att de möter motstånd på grund av en problematisk ledning. Därför vill jag uppmärksamma er på en liknande problematik på Knutbyskolan och Kvarnbyskolan i Rinkeby (även Rinkebyskolan).

Flytten av Reactor är ett enda stort misslyckande

Att flytta ungdomsgården Reactor till centrum och riva ner fastigheten är en…

Ett brev till en vän i coronans tid

Hej, min kära vän! Jag vill berätta för dig en sak och det här har gjort så att jag har tappat hoppet om studenten och allt annat i år. Om du inte visste så har vi drabbats hårt av Covid-19 som är ett coronavirus.

Skolan borde bli bättre på att diskutera rasism

Jag tycker, att skolan i Sverige borde bli bättre på att diskutera rasism med eleverna och lära ut hur man kan bemöta den så att rasismen försvinner.