Kan inte låta bli att kommentera Viktor Arnells insändare om Förbifartsbygget som bedrivs utan hänsyn till gående och cyklister. För samtidigt ser jag i en av reklamtidningarna att stan tänker bygga gång- och cykelbana längs Norgegatan.

På ett ställe hindrar man alltså folk att komma fram och på ett annat ställe lägger man resurser på något som inte bara är onödigt utan rent av farligt.

Norgegatan är Husbys livligt trafikerade genomfartsled. Här går flera busslinjer och det är tät biltrafik i rusningstid.

När Husby planerades på 1970-talet grävdes gatan ner för att minska buller och utsläpp till bostadsområdena på ömse sidor. Över gatan tar man sig på de broar som överheten ville riva förra gången det var borgerlig majoritet i Stadshuset, men som Husbyborna försvarade och lyckades rädda. Norgegatan är smal, bullrig och otrevlig att vara på för den som inte sitter i en bil. Absolut olämplig för cyklar och den behövs för bil- och busstrafiken.

Om beslutsfattare hade besvärat sig med att besöka Husby

Om tekniker och beslutsfattare hade besvärat sig med att besöka Husby och undersöka hur cyklister och fotgängare tar sig fram här, skulle de förstått att det redan finns tre, fyra bättre sätt att ta sig mellan Kista och Akalla genom Husby parallellt med Norgegatan på våra befintliga bilfria gång- och cykelvägar!

Pengarna de skulle spara på att lämna Norgegatan i fred, kunde de ju lägga på att göra överfarter över Förbifartsbygget.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Öppet brev till idrottsnämnden: Staden tar betalt för samhällsinsats

I Stockholm finns mängder med barn som inte kan simma. Statistiken visar att drunkningsolyckorna ökar i landet och Svenska Livräddningssällskapet vädjar om att fler ska bedriva simskolor.

Kampen mot marknadshyror är inte över

Nu på lördag 18 september med samling kl 14 på Sergels torg arrangerar rikskampanjen Nej till marknadshyra en spektakulär demonstration, som kan bli den största sedan coronan la en våt filt över Sverige. Kanske slås också ett världsrekord i sitt slag med en 100 meter lång banderoll? 

Vaccineringen måste ske både snabbt och jämlikt

Ojämlikheten har varit tydlig i samtliga faser av pandemin. Var i Stockholm du bor har tyvärr varit avgörande både för din möjlighet att överleva sjukdomen, testa dig för att veta om du är sjuk eller att ha hunnit få vaccin i tid. Det är tydligt att vården i vår region spär på ojämlikheten snarare än att motverka den.

När någon säger n-ordet gör det ont

N-ordet är inte bara ett ord, utan n-ordet har en hemsk historia. Här skriver vi om några anledningar till varför man inte ska använda sig av n-ordet.