Kan inte låta bli att kommentera Viktor Arnells insändare om Förbifartsbygget som bedrivs utan hänsyn till gående och cyklister. För samtidigt ser jag i en av reklamtidningarna att stan tänker bygga gång- och cykelbana längs Norgegatan.

På ett ställe hindrar man alltså folk att komma fram och på ett annat ställe lägger man resurser på något som inte bara är onödigt utan rent av farligt.

Norgegatan är Husbys livligt trafikerade genomfartsled. Här går flera busslinjer och det är tät biltrafik i rusningstid.

När Husby planerades på 1970-talet grävdes gatan ner för att minska buller och utsläpp till bostadsområdena på ömse sidor. Över gatan tar man sig på de broar som överheten ville riva förra gången det var borgerlig majoritet i Stadshuset, men som Husbyborna försvarade och lyckades rädda. Norgegatan är smal, bullrig och otrevlig att vara på för den som inte sitter i en bil. Absolut olämplig för cyklar och den behövs för bil- och busstrafiken.

Om beslutsfattare hade besvärat sig med att besöka Husby

Om tekniker och beslutsfattare hade besvärat sig med att besöka Husby och undersöka hur cyklister och fotgängare tar sig fram här, skulle de förstått att det redan finns tre, fyra bättre sätt att ta sig mellan Kista och Akalla genom Husby parallellt med Norgegatan på våra befintliga bilfria gång- och cykelvägar!

Pengarna de skulle spara på att lämna Norgegatan i fred, kunde de ju lägga på att göra överfarter över Förbifartsbygget.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Det är uppror i tvättstugan på Rinkebysvängen!

På Rinkebysvängen är det uppror bland hyresgästerna. De nyrenoverade tvättstugorna fungerar dåligt. Tvätten blir varken ren eller torr. Nikoletta Dolfin berättar om läget.

Så påverkar pandemin oss som går på gymnasiet

Den 17 mars 2020 fick gymnasieeleverna beskedet att skolorna stänger. Mindre än en timme efter att nyheten kom kunde vi elever träffa reportrar utanför vår skola som ville intervjua oss om hur vi kände inför detta. Jag minns, att alla var lyckliga över beskedet och även nyfikna på hur det skulle bli. Det liknande en scen i en film, saker höll på att ändras.

Vi beklagar sorgen innerligt

Det finns inga ord till familjerna som mist sitt barn, vi beklagar sorgen ni får utstå. Det är fruktansvärt att en ung människa aldrig får bli vuxen och vi vill uttrycka vår förtvivlan över att ert barn, syskon, vän och släkting inte får bli vuxen och leva sitt eget liv. Vi beklagar sorgen innerligt. 

Tech Tensta ägnar sig inte åt tech

För några dagar sedan kunde vi läsa om att ungdomar gjorde skyddsvisir med hjälp av 3D-skrivare på Tech Tensta. Jättebra, eller? Att de använder modern teknik som 3D-skrivare är mycket bra, men är det verkligen tech?