Gerd andersson och fristad servicehus

Gerd Andersson, 92, avled på Kista vård- och omsorgsboende i juli 2021. Hon var en av de 105 personer som tvingades flytta från Fristads servicehus i Bromsten. 
– Det var ingen som ville flytta därifrån, sade hon då vi träffades en kort tid före hennes bortgång.

Servicehusets bostäder, som politiker och tjänstemän helt hade dömt ut, hyrs idag ut av två privata företag till höga hyror. Gerd Andersson skakade bara på huvudet när jag berättade det. Hon var en av dem som kämpade för att Fristads servicehus inte skulle stänga. Men ansträngningarna var förgäves. Fristad såldes och alla 105 pensionärer tvingades bort. 

För Gerd var det andra gången hon tvingats flytta på kort tid

För Gerd var det andra gången hon tvingats flytta på kort tid, för hon bodde tidigare i Tensta servicehus. Vi träffades första gången då, Gerd Andersson och jag, hösten 2016. Jag skrev en artikel om att politikerna beslutat stänga servicehuset i Tensta. 2016 var skälen till stängning att servicehuset drogs med ett underskott. Förvaltningen hävdade att där fanns stora problem med otrygghet, som drogförsäljning, misshandel och olaglig andrahandsuthyrning. Men de boende och deras anhöriga kände inte igen bilden. Inte ens polisen kände igen beskrivningen, men politiker och tjänstemän klubbade igenom beslutet ändå. 

 – De lovade mig den gången att jag aldrig mer skulle behöva flytta.

Men det blev likadant med Fristads servicehus. Trots omfattande protester fattade stadsdelsnämnden Spånga-Tensta beslut om ett intagningsstopp för inflyttning i oktober 2019. Samtidigt sades samtliga hyresgäster på servicehuset upp. Fastigheten skulle vara tom i januari 2021.

Enligt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning hade Fristads servicehus och Fristads vård- och omsorgsboende ”ett omfattande renoveringsbehov med stambyte”. Bara 101 lägenheter var uthyrda och 52 stod tomma, vilket ledde till ”höga nettokostnader vilket påverkar nämndens ekonomi negativt.” En eventuell renovering bedömdes ”med stöd av Micasas tekniska analys av fastigheten” bli för kostsam. Förvaltningen förslog stadsdelsnämnden att avveckla Fristads servicehus och Fristads vård- och omsorgsboende, och nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag.

Vi tyckte att förvaltningen skulle be om en second opinion angående husets standard

De boende protesterade mot påståendena att fastigheten ”uppnått sin tekniska livslängd” och att ett omfattande underhåll krävdes.

– Vi tyckte att förvaltningen skulle be om en second opinion angående husets standard, men det ville de inte, sade Gerd Andersson.

Ole-Jörgen Persson, M, som var ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd då, var en av dem som var med på mötet som organiserades med de boende. Gerd Andersson mindes mötet med politikerna.

– Men vi fick inte säga så mycket, politikerna pratade omkull oss. Han sade att det var omöjligt att renovera huset i omgångar. De ljög oss rakt i ansiktet, sade Gerd Andersson.

Under 2020 flyttades de boende till andra servicelägenheter eller till vård- och omsorgsboenden. De sista flyttade ut i januari 2021. De 1 april började de nya hyresgästerna flytta in.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs gårdagens artikel om vad som hänt i Fristads servicehus sedan försäljningen.

Och läs imorgon de ansvariga politikernas kommentarer till det som hänt.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Skördefest hos Den Gulliga Folkrörelsen i Hjulsta

Den gulliga folkrörelsen bjöd in till skördefest på Hjulsta Ekoodling. Det blev mat och dans, musikuppträdanden och pachamanca.  – Alla är välkomna hit, här finns glädje och vi har sol!

Hur blir det med kulturstråket i Husby?

Man har inte setat mycket på sin balkong i sommar – utom…

Nu finns ett internationellt bibliotek igen

Den 1 mars nyinvigs Internationella biblioteket i samma lokaler som Kungsholmens bibliotek vid Fridhemsplan. Lätt att nå för boende på Järva, då Blå linjen passerar Fridhemsplan både från norra och södra Järvas stadsdelar.

Hördur finns förevigad på väggen

Det är inte alla som får sin bild målad på en vägg. Men det har Hördur Sigurjonsson, vaktmästare på Rinkeby Folkets Hus.  – Ja, det är kul, säger han.