Ole-Jörgen Persson intervjuas i SVT.

En lögn som tillåts stå oemotsagd, riskerar efterhand att bli en sanning.
När Ole-Jörgen Persson (M) intervjuas av SVT nyheter om stadsdelens nya ungdomssatsningar, inleds samtalet med att Ole-Jörgen ger en medvetet missvisande beskrivning av tidigare verksamheter och ungas åsikter. 

”Vi hade misslyckats med att ge ungdomar den struktur som behövdes i en fritidsverksamhet. Det blev ett ostrukturerat häng och det blev för mycket distraktion utifrån, och vi behövde göra något åt det. Ingen var nöjd med hur det såg ut, varken vi eller ungdomarna själva”

Med denna lögnaktiga och missvisande beskrivning av verkligheten, blir det enkelt att motivera stadsdelens nya satsning.

Sanningen är att unga i Husby blev helt överkörda

Sanningen är den att unga i Husby blev helt överkörda vid flera tillfällen i den process som ägde rum, ingen hänsyn togs till deras åsikter och uppfattningar. Processen var en demonstration i makt och inflytande, där unga på Järva ännu en gång fick lära sig att deras röst saknar värde.

Erfarenheter från arbetslivet och andra arenor visar att långvarig upplevelse av maktlöshet leder till uppgivenhet, minskad tilltro till den egna förmågan och har en stark inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa.

Andra undersökningar visar att unga människors möjlighet till delaktighet i politiska beslutsprocesser, har en avgörande betydelse för deras framtida etablering och en livskraftig demokrati. 

Det etablerade samhället har vid flera tillfällen uttryckt oro över framväxten av alternativa maktstrukturer på Järva. Så länge makthavare fortsätter behandla unga på Järva som att de saknar betydelse, kommer unga fortsätta attraheras av alternativa destruktiva arenor där de upplever möjligheter till inflytande. 

Anders Cardell
Foto: Skärmdump / SVT
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Gör om förslaget till framtida träffpunkter”

Ett förslag till fortsättning av Ungdomens Hus Rinkeby och Reactor i Husby ska behandlas av stadsdelsnämnden på torsdag. Förslaget som presenteras är så ofullständigt att vi socialdemokrater inte kan ta ställning till det.

Vad viruset också kan göra

För oss i Sverige – inte minst här i Järva – som drabbats så hårt av coronapandemin, kan det vara hugnesamt att läsa om Färöarna, där viruset rent av räddar livet på valarna och faktiskt också far ganska skonsamt fram mot befolkningen.

Utsikt från mitt köksfönster

Den här rubriken har väntat på sin text flera dagar. Meningen var att jag skulle vädra min besvikelse över att grannar inte hade börjat använda den nyrenoverade lekplatsen eller innetorget som mitt köksfönster vetter mot.

Varför så tyst om den sparkade personalen på Hjulsta grundskola?

För en tid sedan blev ett antal personer uppsagda från matbespisningen på Hjulsta grundskola. Efter att chefer i hemlighet hade placerat ut spionkameror i köket, blev de avskedade för att ha stulit mat. Anklagelsen är uppenbart falsk men avskedade blev de i alla fall.