Att alla har tillgång till en god bostad till överkomligt pris är en förutsättning för att samhället ska fungera, att barn ska kunna klara sin skolgång, att folk ska kunna försörja sig, för hälsa och välstånd. Därför är det inget konstigt att rätten till bostad garanteras i den svenska grundlagen.

”Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa”, läser vi i regeringsformen 1 kap §2.

Men kan ni tänka er att en hemlös skulle gå till bostadsförmedlingen beväpnad med svensk författningssamling och kräva sin rätt? Nä, för politikerna har överlåtit på marknaden att lösa bostadskrisen.

Men kan ni tänka er att en hemlös skulle gå till bostadsförmedlingen beväpnad med svensk författningssamling och kräva sin rätt? 

Vi kräver att staten presenterar en hållbar lösning på bostadskrisen nu! Det är budskapet i Bostadsmanifest – 22 krav för framtidens hem, där aktivister och forskare vid ett drygt halvdussin universitet och högskolor analyserar skälen till att vi har en bostadskris i Sverige och vad som skulle krävas för att råda bot på eländet.

De tjugufem skribenternas förklarar bland annat varför marknaden inte har något intresse av att tillhandahålla hem, eftersom företagens uppgift är att skapa vinst åt sina ägare.

Och hur kommunerna lurpassar på varandra och hoppas att grannkommunen ska bygga hyreshus, samtidigt som 240 av landets 279 kommuner har bostadsbrist.

Hur utförsäljning och ombildning av hyresrätter till bostadsrätter har skapat en ökande brist på bostäder som alla har råd med. Det beskrivs hur barn får sin skolgång saboterad för att familjerna inte har någon fast bostad, hur nyanlända går miste om arbetstillfällen och inte kan integreras i det svenska samhället för att kommunerna har satt i system att kasta ut dem efter de fyra år som de garanteras bostad med statligt stöd.

Hyresgästföreningen har visat att var tredje hyresgäst kan komma renovräkas de närmaste åren

När samhällena byggs om är det de minst privilegierade som trängs undan. Hyresgästföreningen har visat att var tredje hyresgäst kan komma renovräkas de närmaste åren. Kommunerna hänvisar bostadslösa till socialtjänsten som inte har någon lösning på bostadsbristen utan skickar folk till härbärgen och vandrarhem eller dumpar dem i någon kommun långt ifrån hemorten där det finns lediga lägenheter, men inga jobb. I sista ledet hamnar folk på gatan.

Bara staten kan lösa krisen och recepten är att bygga i allmän regi med statliga subventioner och lån. Eftersom nyproduktion är dyr måste man jämsides med byggandet behålla de bostäder som är billigare genom att ge de boende ett avgörande inflytande och rusta upp försiktigt utan onödiga fördyrande ”standardhöjningar”. Där spelar allmännyttan en nyckelroll, skriver bland andra Tapio Salonen och Dominika Polanska.

Husbyborna kräver en Lex Hembla, som skulle ge hyresgästerna vetorätt i samband med renoveringar

Nyhetsbyrån Järva har rapporterat om Hembla/Vonovias kosmetiska upprustningar av lägenheter i Husby och hur hyresgästerna drabbas av hyreshöjningar, samtidigt som det långsiktiga underhållet av husen försummas. Och om hur FN:s rapportörer i bostadsfrågor som besökt Husby varnat regeringen för att den sortens multinationella fastighetsjättar lägger under sig stora hyreshusbestånd i Sverige. Vonovia har redan blivit Sveriges största privata ägare av hyresfastigheter och i ett av kapitlen skriver Arne Johansson i Norra Järvas stadsdelsråd att Husbyborna kräver en Lex Hembla, som skulle ge hyresgästerna vetorätt i samband med renoveringar och bannlysa fastighetsföretag som Hembla/Vonovia och ersätta dagens bostadsspekulation med en ny social bostadspolitik.

De som står bakom Bostadsmanifestet hoppas att deras forskning och förslag ska inspirera medborgare, politiker och aktivister som kämpar för rätten till sunda trygga bostäder som alla har råd med. Och om deras rön och råd inte räcker finns hänvisningar till mer än hundra tryckta källor som de baserar sin forskning på.

Mats Leander

Fakta: Bostadsmanifest – 22 krav för framtidens hem ges ut av Dokument Press. Bakom antologin står CRUSH, Critical Urban Sustainability, bostads- urbanforskare från Uppsala, Lund, Göteborg och Malmö samt inbjudna skribenter från flera högskolor och universitet.
Läs mer här.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Islamofobi och antisemitism är SD:s grundvalar

SD:s partisekreterare Rickard Jomshofs uttalande mot islam och muslimer i programmet Sverige möts i SVT har väckt starka reaktioner. I programmet, som är en direktsänd debatt, kallade han islam för en avskyvärd religion. Det är inte första gången, och sannolikt inte heller sista, som Jomshof och hans partikollegor uttalat sig kränkande och med hatiska kommentarer mot islam. SD:s chefsideolog Mattias Karlsson har till och med jämfört Koranen med Hitlers bok ”Mein Kampf”.

Afrofobin är ett utbrett fenomen i vårt samhälle

Afrofobin har sina rötter i den transatlantiska slavhandeln och en forskarrapport visar att afrofobin fortsätter även idag i vårt samhälle.

Tänk om det istället hade hänt i Danderyd?

Idag används diskursen kring det dödliga våldet i våra områden bland annat för att locka till sig fler väljare, eller i syfte att få fler klick på sin nyhetssajt. När vi får möjligheten att föra en dialog med våra politiker kommer majoriteten av partierna tala om lösningar i form av strängare straff och mer övervakning.

Det är tydligt att DN tror att orten befolkas av ”andelar”

I juni år uppgav DN-Sthlm att ”andel med utländsk bakgrund” i Rinkeby nått 91,8 procent. Det är tydligt att DN uppfattar att Orten befolkas av andelar. När ska DN börja att använda det normala ordet ”personer” om just personer, undrar Karl-Gustav Köhler.