På senaste mötet i stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista diskuterades Hästa gårds framtid. Ett medborgarförslag vill att staden ska ta fram en projektplan för utveckling av en urban ekoenhet på Järvafältet.

Medborgarförslaget aktualiserade det förslag som lämnades in 2017 om att starta ekologisk stadsodling på Järvafältet.

Som ett första steg föreslås att ideella och ekonomiska odlingsföreningar, mot låga arrendekostnader, ska få tillgång till odlingsenheter på cirka två hektar. Odlingsföreningarna och stadsdelsförvaltningen kan starta ett gemensamt råd. Rådet ska arbeta med den långsiktiga utvecklingen av Hästa gård för att omvandla denna till en experimentell enhet för ekologisk stadsodling.

Rådet ska också samverka med universitet och forskare samt undersöka hur enheten ska kunna erbjuda jobb, rehabilitering, arbetsträning, praktik, introduktion för nyanlända och även forskning.

Stadsodling skulle minska städernas sårbarhet vid krissituationer

Skribenterna bakom förslaget anser att det finns risker med den globaliserade livsmedelsmarknaden, som klimatpåverkan och minskade möjligheter till självförsörjning. Stadsodling skulle också minska städernas sårbarhet vid krissituationer.

En stadsodling kan ge människor nya erfarenheter och ökad förståelse för ekologiska sammanhang. Arbetet med odlingen kan dessutom öka tryggheten och i förlängningen också bidra till minskad kriminalitet.

Ansvaret ligger på trafiknämnden

Stadsdelsförvaltningen svarade att de ser positivt på att öka möjligheter för stadsnära odling i stadsdelsområdet för att bidra till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Men ansvaret för den övergripande utvecklingen av Järvafältet ligger inte på stadsdelsnämnden utan på trafiknämnden.

Stadsdelsnämnden beslutade att skicka medborgarförslaget till trafiknämnden för vidare hantering.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs Inga Harnesk funderingar om Hästa gårds framtid.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vad ska hända med Blå Huset i Tensta?

Vad kommer att hända med Blå Huset i Tensta? Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har…

Studentfirande 2020 trots allt

Nog för att studentfirande våren 2020 är annorlunda på många sätt. Inget…

Möten i stadsdelsnämnderna i Järva 18.00 ikväll

Båda stadsdelsnämnderna – Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta – har möte imorgon, torsdag den 26 september. Mötena börjar samtidigt, 18.00, det ena i Rinkebyskolans aula och det andra på Tensta Träff.

”Våra barn blir skjutna? Bryr ni er?”

Fuck våldet anordnade en demonstration i centrala Stockholm idag mot det dödliga…