skärmdump från det websända sammnträdet i stadsdelsnämnden.

Ole-Jörgen Persson inledde gårdagens möte i Rinkeby-Kista med att hälsa den tillträdande stadsdelsdirektören Toni Mellblom, och några nya ledamöter, välkomna. Sedan sade han:
– Håll i hatten nu! Det här är sista sammanträdet som vi kör på distans.

Från och med oktober är sammanträdena öppna igen, förutsatt att inget ändras när det gäller smittspridningen. Alla ledamöter kan vara på plats och det finns möjlighet för medborgare att närvara. Men även i fortsättningen kommer sammanträdena också att sändas digitalt.

Toni Mellblom rapporterade om en genomförd trygghetsvandring i Rinkeby på onsdagen. Nästa trygghetsvandring kommer att ske i Husby den 12 oktober.

Vart har föreningstavlorna i området tagit vägen, undrade Elvir Kazinic, S. Toni Mellblom bad att få återkomma om det.

Veronica Stiernborg, V, rapporterade om eventet Järva Röstar på lördag i Folkets Husby. ”Då får ni höra mig och Elvir att debattera”, sade Ole-Jörgen Persson.

En fråga gällde om hemtjänstpersonalen i stadsdelen är vaccinerad. Ansvarig från förvaltningen meddelade att det finns ingen möjlighet att kontrollera vilka som är vaccinerade eller inte. Däremot ska all personal använda skyddsutrustning, och det gäller inom alla verksamheter.

Vi har stor trångboddhet i vårt område och många unga har ingenstans att vara

På punkt 16 på dagordningen, Tertialrapport 2, blev det diskussion. Elvir Kazinic, S, inledde med att säga att han var glad att stadsdelen har ett överskott på fem miljoner och han hoppades att alla pengar ska användas i området.

 – När det gäller trygghet, är det mycket prat om de fysiska åtgärderna. Men ni har gjort er av med all personal som arbetade på Ungdomens Hus och Reactor. Det finns ett otroligt stort behov bland unga människor att ha en ungdomsgård. I ett och ett halvt år har vi lämnat de unga åt sitt öde, de hänger i källare och portuppgångar och kan lätt kan rekryteras av kriminella. Vi har stor trångboddhet i vårt område och många unga har ingenstans att vara.

Jag blir så otroligt trött på det här evinnerliga tjatet om att folk inte har någonstans att vara

Då fick nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M, nog:
 – Jag förstår att ni inte är några förespråkare för Framtidens hus. Men det vore bra om ni stod upp för det som vi valt som inriktning. Jag blir så otroligt trött på det här evinnerliga tjatet om att folk inte har någonstans att vara. Vi har ungdomsgårdar i varenda stadsdel, som har öppet varenda dag.

Ole-Jörgen Persson tyckte också att oppositionen kunde ha besökt Framtidens Hus någon gång under året.

 – Det skulle vara klädsamt om oppositionen någon enstaka gång kunde medge att det vi gör är bra. Framtidens Hus har varit igång i princip hela året, men vi har corona och därför har det varit mycket mobil och uppsökande verksamhet, sade han.

Veronica Stiernborg, V, kommenterade Ole- Jörgens ” lilla utspel”. 
 – Hanteringen av Ungdomens Hus och Reactor var genomsmutsig politik. Vi som sitter i nämnden fick reda på att gårdarna skulle läggas ned genom en intervju med Benjamin Dousa i media. Ni stängde ner ungdomsgårdarna mot ungdomarnas vilja. Hur man hanterade personalfrågan är genomruttet. Moderaterna gör utspel i media och anklagar personal för att vara kriminella utan några som helst belägg.

 – Och vad gäller politikernas verksamhetsbesök så får jag inte gå på grund av epidemin. Jag har frågat flera gånger, men det är bara ordföranden som får gå, sade Veronica Stiernborg

Kom inte och snacka om vad som är klädsamt eller inte

Ett argument som ofta framkommer är att ungdomarna inte bara ”ska hänga”, och att Framtidens Hus istället ska erbjuda ”strukturerad verksamhet”. Veronica Stiernborg höll inte med:

 – Ungdomar behöver hänga, inte alltid sitta och skriva CV. De bor trångt och delar rum med många. Kom inte och snacka om vad som är klädsamt eller inte. Ni gjorde er av med all personal och nekade facket att komma till förhandlingarna. Det var inte klädsamt.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Får alla slå oss?”

På temat våld mot barn och unga anordnar en rad ungdomsföreningar i Tensta eventet ”Får alla slå mig?” den 9 juni. Dagen därpå ska några av ungdomarna ha ett möte med regeringens ansvariga minister Amanda Lind.

Antalet coronasmittade ökar i Järva

Nu ökar spridningen av coronaviruset igen. Flest smittade finns i innerstaden, men även i Järvaområdet sker en ökning. – Vi vill se till att vi inte får samma utveckling som vi hade i våras, säger Susanne Leinsköld som är stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

Nu kommer plaskdammen i Nydalsparken bli som ny

Det dröjde  tre år, och tre somrar, innan plaskdammen i Nydalsparken i Tensta började renoveras. Men nu är arbetet äntligen igång!

Dags för 35-åringar att boka tid för vaccination

Idag, måndagen den 14 juni, öppnar vaccinationsbokningen för personer födda 1986 eller tidigare.