Jag är en mamma som kom till Sverige under sent 1990-tal från Somalia. Jag gillar det svenska systemet, uppskattar det verkligen, och just därför blir jag så frustrerad när myndigheter som skatteverket inte tar hänsyn till människor med svenska som andra språk.

Jag har läst och lärt mig det svenska språket för att integreras i det svenska samhället, dessutom arbetade jag och uppfostrade mina barn samtidigt. Jag har lagt ner mycket tid och kraft för att jag inte skulle hamna utanför samhället.

Under en längre tid har jag nu brevväxlat med en handläggare från skatteverket

Under en längre tid har jag nu brevväxlat med en handläggare från skatteverket. Språket, begreppen och meningsbyggnaden som används i breven är helt enkelt obegripliga. Anledningen till att vi brevväxlar är inte på grund av att jag är företagare eller äger aktier. Nej, jag är en fattig ensamstående mamma som arbetar övertid för att försörja min familj, betala min hyra och mina räkningar i tid. Jag förstår inte varför det svenska systemet inte underlättar för dem som har det lite svårare.

Det krävs inte mycket att förenkla de här breven

Det krävs inte mycket att förenkla de här breven så att alla förstår och det skulle verkligen uppskattas. Jag tror inte att jag är ensam i denna situation. Sverige har mer in två miljoner invånare med utländsk bakgrund, och säkerligen är det många som går igenom samma sak.

Det är inte heller bara svenska medborgare med utländsk bakgrund som har svårigheter att begripa myndigheternas skrivelser, utan även många med svenska som modersmål. Det är viktigt att ta hänsyn till alla i samhället.

Jag skriver detta på grund av att jag vill att man lägger ner lite extra tid och hjälp till dem som behöver. Jag varken kan, eller har tid, att skriva överklaganden. Inte heller har jag råd att anlita en advokat att göra det.

En frustrerad kvinna
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

En skriftlig fråga till inrikesminister Mikael Damberg

Sverige har en poliskår att vara stolt över. Svenska poliser är professionella, välutbildade och hårt arbetande. Jag förstår att det bitvis är en svår miljö att jobba i för en polis i Järva med de problem vi har med brottslighet. Många järvabor känner någon som blivit drabbad av dödligt våld och alla förstår att polisen står i främsta linjen för att motverka våldet. Men det är också en balansgång mellan övervåld vid polisens ingripanden och allmänhetens förtroende. Det är självklart aldrig acceptabelt att övervåld används.

Hur kan Mats Löfving bli ny polischef i Stockholm?

Rikspolischefen Anders Tornving har beslutat att förordna Mats Löfving, nuvarande chef för Nationella operativa avdelningen, till polischef för region Stockholm. Är det rimligt att låta en person som företräder en människosyn som Löfving ger uttryck för, tillträda rollen som regionpolischef?

Rinkeby bär på så mycket historia

Det faktum att det finns ett självständigt arkiv som innehåller allt från bilder, tidningsklipp och bilder från olika arrangemang som har ägt rum i Rinkebys historia kom som en överraskning för mig. Därför bestämde jag mig att besöka stadsdelsförvaltningen och få en inblick i hur det var förr.

Sluta göda skolkoncerner!

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. I våras lämnade 16 500 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.