Ayan Mohamed i Tensta har kommit på ett corona-säkert sätt att fira den Internationella kvinnodagen.
– Vi möts upp i små grupper utomhus den sjunde och åttonde mars. Vi går, springer eller dansar. Så kan vi fira kvinnodagen tillsammans, med distans.

Ayan Mohamed från föreningen Gesguud ber alla ledare ta bilder av deltagarna under manifestationen. Bilderna läggs upp på en gemensam Whatsapp-grupp. Där kan alla se hur många som var med och manifesterade.

 – De som inte vill synas på bild kan ha ryggen mot kameran. Det går jättebra, säger Ayan. Bilderna visar hur många som var med och sprang, inte vilka de är.

Vi kvinnor i Järva ställer om och firar annorlunda i år

– Det är viktigt att fira Internationella kvinnodagen. Vi kvinnor i Järva ställer om och firar annorlunda bara i år, tillägger Esme Güler, verksamhetsutvecklare i hyresgästföreningen som är en av många föreningar som deltar i firandet.

Ayans förening, Geesgud är förstås i centrum, och i Husby har Hyresgästföreningen spelat en stor roll. KTH Kvinnor i Tensta /Hjulsta är också aktivt med, och Somaliska Minoritet Kvinnor Barn i Sverige, K:Ö:K Kvinnor önskar Kollektivet och Rinkeby Run. Fler föreningar kommer hela tiden. Det har redan nu blivit omöjligt att få med alla deltagande föreningar på en affisch.

De som vill medverka behöver inte vara med i någon förening


De som vill medverka behöver inte vara med i någon förening. Det är ett väldigt enkelt ledaruppdrag. Någon gång under söndag den 7 mars eller måndag den 8 mars ska du gå ut och gå springa, eller dansa med några vänner. Det är allt.

För säkerhets skull får ingen ledare samla mer än sju vänner. Om fler än så anmäler sig så får vi dela på gruppen.

– Vem vet, kanske blir det hundra grupper, säger Ayan och skrattar.

Mårten Westberg

Vill du veta mer? Skicka ett mail till AyanTensta@gmail.com
Fredag 26 februari kl. 13 har vi informationsmöte för alla ledare.

Arrangerande föreningar (hittills):
• Föreningen Geesgud Tensta
• Hyresgästföreningen
• KTH Kvinnor i Tensta /Hjulsta
• Somaliska Minoritet Kvinnor Barn i Sverige
• K:Ö:K Kvinnor önskar Kollektivet
• Rinkeby Run & Tensta Run

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

14 stadsdelar kan bli fem

Vad händer med den lokala demokratin i Järva? Idag finns 14 stadsdelar…

”Varför måste de utsatta betala hyra för tillfälligt boende?”

I onsdags beslutade krisledningsnämnden i Stockholms stad att tillfälliga boenden ska ordnas till dem som behöver i Järva. Men hur det ska gå till är fortfarande oklart och dessutom ska de behövande själva betala för sitt tillfälliga boende.

Fullsatt i Rinkeby Folkets Hus när ombildningar diskuterades

För ett par veckor sedan landade ett bostadspolitiskt beslut i form av…

Sommarfest i Rinkeby lockade besökare

Under lördagen samlades ett flertal människor på Rinkeby torg som kom för att ta del av Rinkeby centrums sommarfest. Det bjöds på mycket somalisk musik och aktiviteter.