Il Zoo Kim Zung är en av dem som gått coachutbildningen på Folkets Husby i höst.
– Jag har både utmanats, utbytt erfarenheter och fått möjlighet att reflektera över hur jag kan arbeta vidare med coachningen, både professionellt och på fritiden, säger Il Zoo Kim Zung.

Folkets Husby har länge fokuserat på ung organisering och en del av huset som kallas Inkubatorn, har det trappats upp olika typer av behov. Det är många som är engagerade i sina närområden och under hösten så har det varit många som gått kursen Coachande ledarskap i praktiken. En kurs som Folkets Husby anordnat i samarbete med Tollare folkhögskola.

Il Zoo Kim Zung har arbetat med människor inom vård, omsorg och utbildning under många år. Hon har även varit samhällsengagerad sedan unga år och även haft möjlighet att se engagemanget omsättas i praktiken. Det är även bakgrunden och anledningen till att hon sökte kursen. Sedan 2005 bor hon i Järva.

Det finns mycket positiv kraft i Järva

  – Det finns mycket positiv kraft i Järva och mod hos så många vardagshjältar som delvis saknar representation för sitt engagemang, inte minst politiskt och medialt. Den kraften och engagemanget behöver tas vara på för samhällsutvecklingen.

Bilden av orten och människorna som lever och verkar där behöver nyanseras och breddas, menar Il Zoo Kim Zung.
 – Det jag lärt mig under höstens kurs är främst ett aktivt lyssnade och ett gemensamt utforskande som bidrar till individens möjligheter att hitta strategier och att hantera olika situationer för att lära sig, växa och utvecklas. Förutsättningarna i coachningen är en jämlik relation mellan coach och fokusperson, och att det är ett gemensamt arbete och ansvar.

Det är viktigt att vara en kreativ del i samhällsutvecklingen

Hon tycker att kursen varit givande och lärorik.
– Det är viktigt att vara en kreativ del i samhällsutvecklingen, och inte enbart ett mått i statistiken. Det har varit mycket kul att träffa flera engagerade deltagare i utbildningen. Det gör mig glad och styrka att fortsätta vidare. Jag kommer nu att arbeta på Knutbyskolan i Rinkeby från årsskiftet, som kurator. Ser verkligen framemot det.

Charlie Sanrell var pedagog för kursen i Folkets Husby och har arbetat på Tollare folkhögskola i ett och ett halvt år. Innan dess arbetade hon med socialt arbete i olika former inom Stockholm stad i nästan 30 år.
 – Inom socialt arbete är mötet och samtalet med människor grunden. När jag kom till Tollare hade jag med mig olika utbildningar i samtalsmetoder. Dessa var främst inriktade på att motivera människor till förändring. Coachningens teorier hade jag inte fördjupat mig i på det sätt som jag gjorde hösten 2019. Det coachande förhållningssättet och coachningens tekniker är så mycket mer inriktat på arbete med människor som vill ha en förändring. De kanske inte vet vilken förändring, men teknikerna hjälper verkligen till att utforska detta. 

Deltagarna på kursen har provat på olika tekniker

Deltagarna på kursen, Coachande ledarskap i praktiken, har hållit många coachande samtal utifrån en samtalsmodell som heter GROW, de har provat på olika tekniker och ha läst en del teorier i ämnet. Men Charlie Sanrell menar att det viktigaste skett i mötet mellan deltagarna. Genom dialog, interaktion och reflektion så har deltagarna byggt upp sina egna kunskaper.
 – Det har för mig varit så roligt att följa deltagarnas reflekterande inlämningsuppgifter, hur de kämpat med att göra annorlunda i samtalen de håller, jämfört med gamla invanda samtalsmönster. När de till slut använder sig av teknikerna mer naturligt och märker vilken stor skillnad det gör för den de samtalar med så blir jag lika glad som de blir.

Krista SirviöPrint Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Grekerna träffas fortfarande i Tensta centrum

– Kan du inte skriva om grekerna i Tensta? Panayotis Hatzipavlis som varit aktiv i föreningslivet i ett halvt sekel, tycker att hans landsmän bör uppmärksammas.

Den politiska majoriteten lyssnade bara på polisen

Igår var sista dagen för de 19 anställda på Ungdomens Hus och Reactor att fatta beslut om sin framtid. Ska de stanna kvar inom förvaltningen och riskera få en tjänst som varken motsvarar deras erfarenheter eller lön? Eller ska de ta tolv månaders avgångsvederlag?

Lärare från Kista var volontärer i Rumänien

Cordobaskolans personal har varit i Rumänien och arbetat som volontärer på ett sommarläger för barn med fysiska och neuropsykiatriska funktionshinder.

En film som absolut alla måste se

Gör inte misstaget och tro att Les miserables är en musikal. Eller dissa den eftersom den är fransk och bara visas på ett fåtal biografer. Det är en film som borde ses av alla, och särskilt av beslutsfattare och tjänstemän.