Att kommunen erbjuder ungdomar jobb under sommar-, höst- och vinterlov är en viktig satsning som vi i Vänsterpartiet vill se mer av, inte mindre. När de blågröna får styra är det dock precis det som händer, jobben för unga prioriteras ner.

Sommarjobben är viktiga för att få en första arbetslivserfarenhet att sätta på sitt CV. Långt ifrån alla unga har egna kontakter i näringslivet eller föräldrar som har det. Ett första jobb är en viktig pusselbit för att komma in i samhället och för många unga chans att kunna se positivt på framtiden.

I Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har det blågröna styret sänkt ambitionerna för sommarjobb med flera hundra jobb. Det var tydligen inte tillräckligt viktigt för att överleva i raden av alla de nedskärningar på barn, unga och kultur som vi sett från majoritetens sida. Förra året var utfallet totalt drygt 1300 jobb i stadsdelen. Det var till och med högre än målet på 1100. Nu verkar det som att vi ska vara glada om det landar på 800 jobb i år.

Att kommunerna, som är en trygg och bra första arbetsgivare, erbjuder de här jobben är en otroligt viktig satsning. Att dra in på detta, särskilt i Spånga-Tensta som vi vet är ett område där många står långt ifrån arbetsmarknaden, är en allvarlig felprioritering.

Det finns flera borgerliga röster som är emot de här jobben. Ett exempel är Moderata Ungdomsförbundet (MUF) som i en insändare i tidningen Mitt i nyligen klagade på att Täby kommun lägger 600 000 kronor på 50 kommunala sommarjobb för unga. De tycker att det istället ska kollas på ”privata alternativ”. Det är problematiskt att tro att näringslivet ska lösa alla problem, men alla står inte lika nära näringslivet som ungdomarna i MUF och alla kan inte utnyttja sina föräldrars kontakter.

De kommunala sommarjobben ersätter inte på något sätt privata alternativ. De utgör ett viktigt komplement. Och särskilt viktiga är de i stadsdelar där många står längre ifrån arbetsmarknaden.

I vänsterpartiets budget har vi avsatt pengar för att kunna erbjuda 9 000 jobb till unga över hela staden. Fler unga behöver få ett första arbete och en chans till framtidstro, vi vill ha fler sommarjobb för unga i Järva!

Rashid Mohammed, (V) vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
1 comment
Lämna ett svar
You May Also Like

Har Sveriges Allmännytta ens lyssnat på hyresgästerna?

Jag har själv varit i ett flertal av Hemblas lägenheter i Husby. Jag har varit hemma hos hyresgäster som är desperata eftersom deras barn bor i sovrum med mögel på väggarna, hos personer som tvingas leva i konstant oljud och hos människor som är rädda för att få elstötar i badrummet på grund av synligt hängande eldragningar. För mig är det inte acceptabelt att det ser ut så i hyresrätter i Sverige år 2021.

Vi är hundratals som vill återförenas med våra familjer

Vi vill återförenas med våra familjer. Vi har gång på gång försökt uppfylla de höga försörjningskraven, men utan att lyckas. Nu har vi varit skilda från våra familjer i mer än fem år. Hur länge ska detta pågå? Sveriges politiker måste ändra lagstiftningen så att våra barn får återförenas med oss.

Farligt om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.

I utanförskap vill ingen vara – om Orten som har splittrat vänstern

Lars Åberg trivs inte. Inte med Sverige, inte med samhället och inte med sig själv. Orsaken är invandringen, vilken han beskriver som ”för många på för kort tid”. ”All inclusive” heter hans senaste bok. Titeln anspelar på charterresor där allt i baren är fritt. På samma sätt får invandraren ”ett välkomstpaket som garanterar försörjning, bostad, utbildning, sjukvård, tandvård, tolkhjälp och pension. All Inclusive”.