Riksdagen har röstat fram regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Lagen börjar gälla från och med imorgon, den 10 januari till och med den 30 september 2021.

Den nya pandemilagen för covid-19 gör det möjligt att reglera fler verksamheter än vad regeringen och myndigheter kan reglera i dagsläget. Det handlar till exempel om gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik. I väldigt allvarliga fall kan verksamheter helt stängas ned eller av med stöd av pandemilagen. Om regeringen beslutar om förbud eller nedstängning av en verksamhet måste beslutet prövas inom en vecka.

Regeringen ges alltså möjligheten att besluta om begränsade öppettider eller hur stora sällskap som får samlas i en lokal, men också på en allmän plats som badplatser, stadsparker eller liknande. Den som bryter mot förbud att vistas på allmän plats kan straffas med böter.

Även länsstyrelser och kommuner ges möjlighet att få tillsynsansvar, det vill säga att de får rätt att fatta beslut om lokala åtgärder för att på olika sätt begränsa smittspridning.

I och med att den nya pandemilagen tillträder har Folkhälsomyndigheten beslutat om regler som ansluter till den. Reglerna bygger i stora delar på de allmänna råd som tidigare gällt, och blir därför ett ytterligare komplement till de befintliga regler och restriktioner som gäller under coronapandemin.

Detta gäller:

  • Inomhuslokaler för gym- och idrottsanläggningar och badhus samt handelsplatser blir skyldiga att beräkna maxantalet besökare eller kunder som får vistas i lokalerna samtidigt, men också att se till att antalet inte överskrids.

  • Verksamheterna måste tydligt ange vid alla entréer hur många besökare som får vistas i lokalerna samtidigt.

  • I köpcentrum, varuhus och gallerior gäller maxantalet för alla butiker men inte för verksamheten totalt sett. Därför blir verksamhetsutövaren skyldig att ta bort eller spärra av inredning som gör att människor uppehåller sig i lokalerna.
Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ny konst av Järvas unga på Kista busstorg

Du som passerar Kista busstorg kommer till och med mars kunna ta del av en ljusinstallation som skapats av ungdomar i området.

Järva DiscGolfPark prisas igen

I går utsågs Järva DiscGolfPark i Stockholm till världens bästa discgolfbana. Rangordningen baseras på betyg som spelare runt om i världen har gett över 9000 banor registrerade på världens  största discgolf-app. 

Konst uppåt väggarna i Rinkeby Folkets Hus

Dine Malmstens vernissage i Rinkeby Folkets Hus blev en succé. Många kom för att se hennes tavlor, som hänger till allmän beskådan längs väggarna i trappan i Folkets Hus.

Kurderna firade nyår i Tensta

Musiken hördes över halva Tensta och elden lyste upp hela Nydalsparken. Det var kurdiska föreningen som firade newroz, sitt nyår.