De mobila ordningsvakternas arbete och den nya trygghetsstrategin diskuterades under den första timmen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd på torsdagskvällen.
 – Jag tror på ökad närvaro av uniformerad personal och fler kameror, sade Ole-Jörgen Persson, M.

Leila Baksi, säkerhetsstrateg på Stadsledningskontoret och projektledare för Stockholms stads mobila ordningsvakter, inledde mötet.
 – Idag finns 100 ordningsvakter och en budget på 80 miljoner i Stockholms stad i det trygghetsskapande arbetet. 
Tre av de 20 mobila ordningsvakter som ska arbeta i Järva var på plats och presenterade sig på mötet.
 – Hoppas att ni gillar oss, sade en av dem.

Ordningsvakterna ska ha fått en extra utbildning på tre veckor, utöver den ordinarie utbildning på två veckor som krävs i yrket. Men långt ifrån alla ordningsvakter har fått någon extra utbildning.
 – Nej, vi har inte hunnit utbilda alla ännu. Det är något som vi gör löpande, sade Leila Baksi.

Men varför kör ni bara runt med bil på Spånga torg?

Ordningsvakterna i stadsdelen ska tjänstgöra i centrala Spånga och Tensta centrum och arbetet har redan inletts. 
 – Jag tycker det är jättebra att ni börjat, men varför kör ni bara runt med bil på Spånga torg, undrade Åsa Nilsson Söderström från Liberalerna.
Leila Baksi svarade att det kan finnas arbetsmiljöskäl, och att det kan vara olika beroende på vilken tid på dygnet det gäller.

Jag ser droghandeln varje dag

En mamma i publiken konstaterade att droghandeln flyttat från Tensta centrum och numera pågår på gårdarna istället.
 – Jag ser droghandeln varje dag och vill inte släppa ut min 15-åring, sade hon.

Nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M, medgav att en del av droghandeln har flyttat.
 – Jag tror att en del av lösningen är ökad närvaro av uniformerad personal och fler kameror. Dessutom behövs fler fältare och socialarbetare.

Rashid Mohammed, V, nämndens vice ordförande, frågade varför den politiska majoriteten i så fall skär ned på barn och ungdomar.
  – Istället borde ni satsa på förebyggande arbete och på att stärka föreningslivet.

Den öppna frågestunden handlade sedan bland annat om den nya trygghetsstrategin för Järva. Varför finns det så lite fokus på det förebyggande arbetet, frågade en av åhörarna. Det är mest fokus på åtgärder när det har uppstått problem.
 – Jag håller inte med om det. All vår verksamhet i stadsdelen är förebyggande arbete. Vi vill ha en bra förskola, en bra socialtjänst, en bra fritidsverksamhet, svarade Ole-Jörgen Persson.

Varför har lamporna släckts runt biblioteket och gymnasiet?

En annan fråga rörde gatubelysningen som inte fungerar i stora delar av Tensta. 
 – Varför har lamporna släckts runt biblioteket och gymnasiet? Jag har ringt runt i flera månader och påtalat detta.
Ole-Jörgen Persson höll med om att det är ”helt oacceptabelt att gå i ett helt nedsläckt område”. När han uppmanade kvinnan som ställt frågan att ”använda Tyck-till-appen” började delar av publiken att fnittra okontrollerat.
 – Det är precis vad jag har gjort, svarade hon.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Både Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta sänder live

Imorgon, torsdagen den 27 augusti, har stadsdelsnämnderna i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista sina sammanträden 18.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten, men kan följas på nätet.

Här kan du få gratis kläder imorgon

Imorgon torsdag finns det möjlighet att hämta kläder helt gratis i Rinkeby Folkets Hus. Kläderna är inlämnade av privatpersoner som vill skänka dem vidare till folk som behöver.

Nu kan alla över 18 år vaccinera sig i Stockholm

Nu har vaccinationsbokningen öppnat för alla över 18 år i Region Stockholm. I Järva kan du antingen vaccinera dig på Kistamässan eller i Bredbyskolan i Rinkeby.

Järvaveckan har dragit igång

Redan första dagen märktes skillnad. Inte bara vädret var bättre, utan hela…