Läste nyligen en artikel om det som inom populärpsykologi kallas för ”grit”. Ett ord som förenklat kan beskrivas som driv och uthållighet. Känner mig reserverad, eftersom idén om grit enkelt kan bli använt på sätt som gör att elevens prestation, görs till ett uttryck för elevens karaktär.

Om en elev inte presterar som man önskar, kan det bero på en mängd orsaker.

Vill man undersöka vad orsakerna är, bör man börja med det mest basala:

Får eleven tillräckligt med sömn?
Får eleven tillräckligt med mat?
Hur är elevens hemsituation?
Har eleven tidigare trauman?

Brottas elevens familj med olika problem som tar upp elevens tankar och energi, på sätt som påverkar elevens förmåga?
Finns det psykisk ohälsa hos föräldrar?
Finns det missbruk eller våld i familjen (eller andra liknande relevanta faktorer)?

(Tidigare undersökningar visar att unga som lever med en förälder som har ett aktivt missbruk, bär på samma stressnivåer som personer som deltagit i krig.)
Finns det neuropsykiatriska aspekter som inverkar på elevens förmåga?

Har eleven busskort eller är det utlånat till andra familjemedlemmar?

Materiella aspekter:

Har eleven med sig relevant utrustning?
Har eleven busskort eller är det utlånat till andra familjemedlemmar?
Har eleven fysiska möjligheter att studera i hemmet? Finns det utrymme? Är det tillräckligt lugnt?

Andra aspekter som ligger inom ramen för skolans direkta ansvar:

Hur läggs studierna upp?
Finns det olika sätt att studera på?
Hur är miljön i klassrummet? Buller, ventilation osv.
Hur är den sociala miljön i skolan? Mobbning osv.
Hur är bemötandet från lärarna?
Finns det en upplevelse av mening kopplat till studierna?

Det är vanligt att elever går omkring med en ständigt förhöjd vaksamhet och beredskap, för att bli utsatta för brott

Några frågor, som är en realitet på den skolan jag arbetar på, är bland annat:

Finns det elever som bor i områden som ligger i konflikt med varandra, där det skett upprepade skjutningar dessa områden emellan?
Finns det elever som blivit skjutna i dessa konflikter?
Finns det elever som har vänskapsband till personer som skjutit eller blivit skjutna?
Har vi elever vars släktingar eller vänner blivit mördade av vänner till andra elever på skolan?

Vi har elever som faller inom ramen för alla dessa frågeställningar. 

Det är vanligt att elever i ovan beskrivna situationer vaktar på varandra, spekulerar kring om de blir kartlagda av ”den andra gruppen”, känner obehag och otrygghet under resor till och från skolan, går omkring med en ständigt förhöjd vaksamhet och beredskap, för att bli utsatta för brott osv.

Det är ganska enkelt att förstå att dessa villkor har en direkt inverkan på elevers förmåga att fokusera på studier och prestera optimalt.

Men visst kan vi tala om grit.

Medarbetare på skola i socioekonomiskt utsatt område
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sverige måste stå upp för Etiopiens damm

Anders Österberg (s) menar att Egypten agerar som att de har större rätt till Nilen än något annat land och att USA:s medlingsförsök är orättvist.

Stängningen av Reactor fick förödande konsekvenser

När stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby-Kista, Ole-Jörgen Persson, i samråd med den borgerliga majoriteten, beslutade att stänga all öppen fritidsverksamhet med mycket kort varsel, var det uppenbart för alla som arbetar med unga, att det skulle leda till förödande konsekvenser. 

Trafikverket bryr sig inte om Järvas cyklister

Mellan södra Järva och köpcentrumen i Barkarby/Veddesta tar det en kvart att cykla. Kanske en timme att gå. Om det inte vore för att Trafikverket stänger av gång- och cykelförbindelserna för att bygga världens dyraste motorväg, Förbifart Stockholm.

Anslut er till Böckernas befrielsefront!

Detta är en appell. Var med och befria stockholmarnas böcker! 200.000 böcker har rånats av den borgerliga majoriteten. Ett helt bibliotek, det Internationella biblioteket på Odengatan.