Brutna löften är vardagsmat i Järva, men brutna löften urholkar demokratin och skapar politikerförakt. Flytten av Tensta bibliotek är det senaste exemplet.

Politik är en förtroendebransch, det är närmast ett axiom. Men varför bryter politiker i Stockholm sina löften gång efter gång utan att riskera bestraffning eller ansvarsutkrävande?

Nu ska Tensta bibliotek stängas i sin nuvarande form. Flytten, och den förmodade nedläggningen, av Tensta bibliotek beror inte på minskat behov av bibliotekets nuvarande verksamhet. Nedläggningen av offentliga verksamheter fortsätter i oförminskad hastighet i Tensta och Järva. Fler verksamheter läggs ner än det tillkommer nya. Det är den bild som karaktäriserar Tensta och Järva de senaste 30 åren.

Nästan all samhällsservice är flyttad eller nedlagd på grund av politiska beslut

1989, när jag flyttade tillsammans med mina föräldrar från Rinkeby till Tensta, hade lokalsamhället all grundläggande samhällsservice, som försäkringskassa, arbetsförmedling, post, bank, skolor och så vidare. Nästan all samhällsservice är flyttad eller nedlagd idag på grund av politiska beslut.

När Tensta, och andra liknande stadsdelar, planerades och byggdes var ambitionen bygga ett attraktivt och modernt samhälle med god samhällsservice, där det skulle vara nära till kultur och nära till kollektiv trafiken. Det är ingen överdrift att påstå att detta har raserats.

Varje gång en verksamhet flyttas eller läggs ned så beskrivs beslutet som en satsning

Det mest anmärkningsvärda är att varje gång en verksamhet flyttas eller läggs ned så beskrivs beslutet som en satsning eller förbättring, utan det faktiska beslutet leder större eller ny nytta för lokalbefolkningen. Utredningar som görs inför beslut håller oftast av dålig kvalitet och har fokus på att rättfärdiga det önskvärda resultatet.

Jag ska ge tre strategiska kommunala verksamheter som exempel i Tensta som var värdefulla för det lokala näringslivet och för samhällsservicen. De nedlagda och flyttade verksamheterna är grundskolan Kämpingeskolan, förvaltningshuset och Tensta gymnasium. När ansvariga nämnder beslutade avveckling gjordes det med löfte om återflytt eller återstart. Det fanns alltid politisk enighet om besluten, men trots utställda löften har återstarten eller återflytten uteblivit.

De politiska partierna, oavsett färg, kalkylerar med att väljarna inte reagerar

Hur kan kommunala politiker bryta sina löften gång på gång i Tensta och i Järva? Det beror helt enkelt på att de politiska partierna, oavsett färg, kalkylerar med att de berörda väljarna inte reagerar. Tensta och Järva röstar rött, men alldeles oavsett hur väljarna röstar, är det problematiskt att politiker inte respekterar demokratiskt fattade beslut. När politiker tar beslut i en sakfråga gör politiken en utfästelse att beslutet också ska genomföras. Det är det som kallas berättigade förväntningar och är en grundprincip i en demokrati.

Den aktuella flytten av Tensta bibliotek sätter fingret på en annan större fråga än själva flytten – nämligen vilka som har makt att besluta och vilka som inte har det. Vi vet att lokalbefolkningen ville bibehålla nämnda verksamheter och även Tensta bibliotek, men makten kör över folket.

Flytten av Tensta bibliotek är en del av den negativa spiralen

Tensta Bibliotek i sin nuvarande kulturminnesmärkta byggnad är en del av ett lokalt kulturkluster, ett nav som redan styckats i och med nedläggningen av Tensta gymnasium. Det är också orsaken till att besöken till biblioteket har sjunkit.

Vi bevittnar en nedmontering av servicen i samhället och flytten av Tensta bibliotek är en del av den negativa spiralen. En utveckling som beklagligt nog leder till de små stegen tyranni.

Awad Hersi
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Älskar jag Sverige?

Du gamla du fria, du förringar förortsmord, du tysta du främlingsföraktare belöna jag hälsar dig vänaste land uppå jord din sol din himmel dina ängder gröna din ras din lag dina axelmakter blåbruna Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden, jag vet att du icke är sagan som du var  ja vi vill leva vi vill dö i norden ja vi vill leva men vi dör i orten

Mitt förstahandskontrakt är en lyx och en välsignelse

Vår toalett gick sönder häromdagen. Den slutade inte spola så vattnet bara rann. Vi felanmälde problemet hos hyresvärden som skickade en tekniker morgonen därpå. Eftersom toaletten hör till en hyreslägenhet i allmännyttan var det allt vi behövde göra.

2020 är ett år som blottat bristerna i vårt samhälle

År 2020 kan nog bäst beskrivas med den latinska frasen annus horribilis – ett hemskt år. Ett år som har skakat om och blottat bristerna i vårt samhälle. 

Media ifrågasätter inte rasistiska ”sanningar”

De senaste åren har vi bombarderats med händelser i media där människor från socioekonomiskt utsatta miljöer varit inblandade i olika former av elände.