Det är beklagligt att Ulf Kristersson kallar invandrare för en belastning och skyller gängkriminaliteten på invandrare. Men uppkomsten av gängen hade kunnat förhindras, om ni tagit larmrapporten på allvar och prioriterat rätt våren 2012. 

Det är beklagligt att Ulf Kristersson drar samma slutsats som det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. SD skyller alla samhällsproblem på invandrare, trots att SD är det mest brottsbelastade partiet i Sveriges riksdag. Om Ulf och hans parti hade nolltolerans mot kriminalitet borde de inte samarbeta med SD.

Det är inte invandrare som skapar samhällsproblem

Det är inte invandrare som skapar samhällsproblem, utan det är er politik som bidrar till uppkomsten av barnfattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet och rasism. Unga som inte ser en möjlig väg till en bättre framtid riskerar dras in i kriminella kretsar. Fler poliser och mer kameraövervakning, kan hjälpa polisen i sina utredningar, men kan inte vara lösningen på lång sikt.

Det som behövs är förebyggande arbete i form av sociala insatser. Barn ska få en bra start i livet, skolan måste leverera, ungdomarna måste få komma in i arbetslivet. Men istället för att satsa, så sparade Rinkeby-Kista 39 miljoner i ett av Sveriges mest utsatta områden. Detta trots att skolorna skriker efter resurser och området drabbats hårt av covid-19.

Gängkriminaliteten drabbar oss hårt. Det är vi som förlorar våra barn i meningslösa skjutningar och detta måste få ett slut. Men orsaken till ungdomsgängens uppkomst är ert bristfälliga politiska agerande.

Det var moderaterna som styrde Stockholm 2012, när varningsklockorna ringde

Ulf, det var moderaterna som styrde Stockholm stad 2012, när varningsklockorna ringde den våren. Den tidigare socialchefen i Rinkeby-Kista, Sakir Demirel, lämnade en lägesrapport 2012 till socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, idag finansborgarråd. Han beskrev utbredd fattigdom, trångboddhet, psykisk och fysisk ohälsa. Han rapporterade om barn som inte klarat skolan och att resurserna inte räckte till.

Politikerna svarade med att skära ned budgeten för barn och unga med 24,1 miljoner och Sakir Demirel tvingades lämna sitt arbete. Rapporten diariefördes inte förrän journalister från Norra sidan publicerat rapportens resultat. Uppkomsten av gängen kunde ha förhindrats och våra barn kunde ha varit vid liv idag om ni hade lyssnat. Om ni hade tagit rapporten på allvar och prioriterat rätt 2012.

Vi föräldrar i förorten kräver att ni tillsätter en sanningskommission som utreder vad som gick snett när Sakir Demirel lämnade in sin rapport 2012.

Kahin Ahmed
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vi måste prata hip hop

Jag är uppvuxen med hip hop-musiken. Jag älskar den av hela mitt hjärta. Jag vet också hur stigmatiserad den är. Hur den inte ges samma utrymme och samma erkännande som andra genrer. Därför är det svårt för mig att kritisera den. I synnerhet för att jag inte vill ge föda åt rassarna.

Barnen undrar när coronan tar slut

”När är corona slut egentligen?” Barnen undrar. Alla undrar och tiden bara går. Vänner får barn, fyller år, gör slut med sin partner och förlorar nära anhöriga utan att det går att träffas och krama varandra. Snart har det gått ett år sedan man sågs på grund av restriktioner.

Nu är det nog

Demonstrationerna och protesterna som pågår i världen just nu är inte enbart för mordet på George Floyd i USA. Utan det är för nu var det droppen. Hur ofta ska detta ske utan att vi ska se en förändring? När blev det okej att ta en svart människas liv?

Susanne Leinsköld, vi vill ha en uppriktig ursäkt

Så har vi varit med om ännu en dödsskjutning i Järva. Och än en gång har vi somalier pekats ut, som orsaken till gängvåldet. Politiker och tjänstemän skyller ifrån sig och tar inget eget ansvar.