Det är beklagligt att Ulf Kristersson kallar invandrare för en belastning och skyller gängkriminaliteten på invandrare. Men uppkomsten av gängen hade kunnat förhindras, om ni tagit larmrapporten på allvar och prioriterat rätt våren 2012. 

Det är beklagligt att Ulf Kristersson drar samma slutsats som det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna. SD skyller alla samhällsproblem på invandrare, trots att SD är det mest brottsbelastade partiet i Sveriges riksdag. Om Ulf och hans parti hade nolltolerans mot kriminalitet borde de inte samarbeta med SD.

Det är inte invandrare som skapar samhällsproblem

Det är inte invandrare som skapar samhällsproblem, utan det är er politik som bidrar till uppkomsten av barnfattigdom, social och ekonomisk ojämlikhet och rasism. Unga som inte ser en möjlig väg till en bättre framtid riskerar dras in i kriminella kretsar. Fler poliser och mer kameraövervakning, kan hjälpa polisen i sina utredningar, men kan inte vara lösningen på lång sikt.

Det som behövs är förebyggande arbete i form av sociala insatser. Barn ska få en bra start i livet, skolan måste leverera, ungdomarna måste få komma in i arbetslivet. Men istället för att satsa, så sparade Rinkeby-Kista 39 miljoner i ett av Sveriges mest utsatta områden. Detta trots att skolorna skriker efter resurser och området drabbats hårt av covid-19.

Gängkriminaliteten drabbar oss hårt. Det är vi som förlorar våra barn i meningslösa skjutningar och detta måste få ett slut. Men orsaken till ungdomsgängens uppkomst är ert bristfälliga politiska agerande.

Det var moderaterna som styrde Stockholm 2012, när varningsklockorna ringde

Ulf, det var moderaterna som styrde Stockholm stad 2012, när varningsklockorna ringde den våren. Den tidigare socialchefen i Rinkeby-Kista, Sakir Demirel, lämnade en lägesrapport 2012 till socialborgarrådet Anna König Jerlmyr, idag finansborgarråd. Han beskrev utbredd fattigdom, trångboddhet, psykisk och fysisk ohälsa. Han rapporterade om barn som inte klarat skolan och att resurserna inte räckte till.

Politikerna svarade med att skära ned budgeten för barn och unga med 24,1 miljoner och Sakir Demirel tvingades lämna sitt arbete. Rapporten diariefördes inte förrän journalister från Norra sidan publicerat rapportens resultat. Uppkomsten av gängen kunde ha förhindrats och våra barn kunde ha varit vid liv idag om ni hade lyssnat. Om ni hade tagit rapporten på allvar och prioriterat rätt 2012.

Vi föräldrar i förorten kräver att ni tillsätter en sanningskommission som utreder vad som gick snett när Sakir Demirel lämnade in sin rapport 2012.

Kahin Ahmed
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Dags att bojkotta traditionella varumärken som inte ställer krav?

I say yes to the headline. På alla språk jag kan så säger jag ja till min extremt klickvänliga rubrik. Varför? Jo jag ska berätta om du har tid att sip this tea & allow me to pour the kettle!

All kamp fortsätter till det inte finns något efter

Under hela 2010-talet upplevde jag att det ena året kom att bli värre än det föregående. Världsutvecklingen gick som på steroider. Men sedan kom 2020, som under ett enda år förändrade världen i lika stor skala, om inte i större, som hela det tidigare decenniet. Givetvis hade vi inte haft ett år som detta om det inte vore för de föregående åren, förspelet. År 2020 uppnådde vi klimax. Eller?

Vilka rättigheter har vi som patienter här i landet?

Varje gång när jag går till Tensta centrum träffar jag folk som klagar på att de inte får ett bra bemötande på vårdcentralen. En mamma som kom ut från vårdcentralen med sin dotter frågade mig ”Fatima, finns det regler i Sverige som säger att personalen, som sitter i receptionen i vårdcentralen ska vara otrevlig?”

Om Meghan, monarkin och medias whitewashing

Ingen älskar att hacka på underdogs lika mycket som britterna gör. De hatälskar underdogs oavsett vilken bransch eller tid i historien vi pratar om. Även dem i sina egna kungahus, ett hus byggt på just underdogs.