en liten lekpark i Tensta, sommartid.
Parkskötseln sköts av tillfällig arbetskraft.

En dag träffar jag en kille som arbetar med trädgårdsskötsel åt ett av de kommunala bostadsbolagen i Rinkeby. Han är från Chile, talar ingen svenska, och är här på tillfälligt arbetstillstånd. Varför använder sig de kommunala bostadsbolagen av tillfällig arbetskraft, när stadsdelen har så många boende som behöver arbete?

Asyl- och anhöriginvandring har nu försvårats. Fasta uppehållstillstånd ersätts med tillfälliga och allt fler människor hänger i luften. Samtidigt låter man i praktiken arbetsgivare utfärda uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Lagen om tillfälliga arbetstillstånd stiftades av den borgerliga regeringen. Kom ihåg det när Ulf Kristersson säger att invandringen till Sverige är för stor och pekar ut invandrare som en ”belastning”.

Arbetskraftsimporten leder till att arbetslösheten hålls uppe, lönerna dumpas och arbetsvillkoren försämras

Arbetskraftsimporten leder till att arbetslösheten hålls uppe, lönerna dumpas och arbetsvillkoren försämras. Den har ökat arbetslösheten inte minst bland utlandsfödda och ungdomar .
Invandrade nekas jobb med skälet att deras svenska anses bristfällig. Men samtidigt importeras arbetare på korta uppehållstillstånd/arbetstillstånd direkt av företagen. Dessa arbetare kan som regel inte ett ord svenska.

Arbetare med tillfälliga arbetstillstånd arbetar ofta under slavliknande villkor

Arbetare med tillfälliga arbetstillstånd arbetar ofta under slavliknande villkor, helt utelämnade åt arbetsgivarens godtycke. Klagar de sparkas de ut ur landet. De saknar sociala och demokratiska rättigheter. De bor ofta i tillfälliga boenden, på en madrass.

De ska inte leva i Sverige på sin lön, lönen ska sparas i möjligaste mån och skickas till familjen i Nepal, Peru, Colombia, Georgien, Ukraina, Uzbekistan, Serbien, listan kan säkert göras längre. De länder jag nämner är de länder varifrån arbetare kommer, som jag har träffat i Rinkeby. De sköter parker, renhållning, städning , de jobbar på byggen. De har jobb som arbetslösa i Sverige nekas, eftersom arbetsgivaren då är tvungen att ge avtalsenlig lön.

Syftet tycks vara att hålla arbetslösheten uppe i det våra politiker kallar ”utsatta” områden

Även kommunen, vår allmännytta, lejer billig arbetskraft för att pressa kostnaderna. Det verkar vara en medveten politisk linje från majoriteten i Stockholms stadshus. Syftet tycks vara att hålla arbetslösheten uppe i det våra politiker kallar ”utsatta” områden. Bostadsområden som är utsatta för diskriminering, en aggressiv politik och för medias drev.

Förr sköttes dessa jobb till största delen av fast anställd personal, ofta boende i området

Förr om åren, fram till i början av 1990-talet, sköttes dessa jobb till största delen av fast anställd personal, ofta boende i området, arbetare med god lokal kännedom och god kontakt med både boende och arbetsledning. Då var det möjligt med långsiktig planering och praktikplatser för ungdomar.

Varför tar inte stadsdelen tillbaka driften och skötseln av våra gemensamma platser, som gator, torg och parker? Kan ansvariga politiker svara på den frågan?

Dine Malmsten
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Det finns redan cykelbanor mellan Kista och Akalla

Kan inte låta bli att kommentera Viktor Arnells insändare om Förbifartsbygget som bedrivs utan hänsyn till gående och cyklister. För samtidigt ser jag i en av reklamtidningarna att stan tänker bygga gång- och cykelbana längs Norgegatan.

M vill att Järva blir en visiteringszon

Moderatledaren säger att han vill att Järva ska bli en visiteringszon, det vill säga ett område där människor får visiteras utan brottsmisstanke. Det tycker han därför att Järva kallas i folkmun för särskilt utsatt. Jag är inte säker på om Järva uppfyller kriterierna för detta, men jag vet att Akallabor är som folk är mest men att andelen låginkomsttagare och utrikesfödda är hög.

Avarns ordningsvakter trakasserar EU-migranter

En dag när jag är på väg till Rinkeby Centrum blir jag vittne till ett scenario där två väktare från vaktbolaget Avarn beter sig hotfullt mot en underårig EU-migrant. De gör sig roliga över honom och hånskrattar provocerande.

Det är uppror i tvättstugan på Rinkebysvängen!

På Rinkebysvängen är det uppror bland hyresgästerna. De nyrenoverade tvättstugorna fungerar dåligt. Tvätten blir varken ren eller torr. Nikoletta Dolfin berättar om läget.