Moderaterna vill nu likt Sverigedemokraterna stoppa stöd till etniska föreningar. Moderaterna säger att det handlar om att motverka segregation. Det är anmärkningsvärt att påstå (för det är väl det som sägs?) att etniska föreningar inte skulle främja integration när antalet exempel på motsatsen är otaliga.

Det här visar att Moderaterna fortsätter sin politik med att försämra för oss i Järva.

Jag är med i bosniska föreningen

Jag är med i bosniska föreningen. Den finns i hela Sverige och är känd för fotboll och dans. Men också för att lära ut om svensk kultur till oss som kom som nyanlända från krigets fasor i Jugoslavien.

I Järva finns det till exempel etniska pensionärsföreningar som ibland får offentliga bidrag för att jobba med att bryta äldres ensamhet. Det är en viktig verksamhet och jag tycker att Moderaterna borde svara varför de inte ska få stöd? För har Moderaterna en politik för Stockholm och en annan på riksnivå?

Statliga bidrag till 54 ”etniska föreningar” 2018: 19 miljoner. Statligt partistöd till moderaterna 2018 kostade: 33,6 miljoner

Det kan knappast heller handla om att göra några större besparingar för statliga bidrag till 54 ”etniska föreningar” 2018: 19 miljoner. Statligt partistöd till moderaterna 2018 kostade: 33,6 miljoner.

Så Moderaterna, varför vill ni inte ge stöd till exempel grekiska, kurdiska, bosniska, somaliska och finska föreningar?

Elvir Kazinic, S i Rinkeby
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Skolpromenader numera bara från Tensta Centrum

Det här var sista veckan som Idrottsmammor gått skolpromenader från Rinkebyterassen och Hjulsta torg. Från och med imorgon, den 11 maj, är det bara från Tensta Centrum som det går skolpromenader.

Sommarjobb till alla – om vi hade fått bestämma

Med anledning av artikeln som visade att 2909 ungdomar har sökt sommarjobb i Järva i år skriver Anders Österberg och Elvir Kazinic en insändare.

Farligt om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt

På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.

Ideella krafter i Järva samarbetar mot corona

Vi i Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har arbetat hårt de senaste veckorna för att sprida information om hur man ska skydda sig mot coronaviruset.  Vi har särskilt vänt oss till äldre och människor med knappa kunskaper i svenska språket. I det arbetet vill vi samarbeta närmare med myndigheterna.