Ordningsvakter och väktare borde utbildas av Rädda Barnen.

Öka tryggheten för alla i Stockholms kollektivtrafik, istället för fler visiteringar och flera poliser, skriver företrädare för Vänsterpartiet i dagens debattartikel.

Våren 2020: En pandemi ser ut att sprida sig över världen. Rapporter och varningar kommer allt tätare. Snart står det klart att även Sverige är drabbat och Stockholm är smittans centrum.

Vad händer då i Stockholms kollektivtrafik? Jo, bussbolagen väljer att dra ner antalet turer och alltså öka trängseln, särskilt i de områden där människor inte kan arbeta hemifrån.

Ingenting har gjorts för att MINSKA morgonträngseln

Det visar sig snart väldigt dumt, och i verkligheten ohållbart, och SL tar sina bussentreprenörer i örat. Trafiken är idag återställd till det normala – men ingenting har gjorts för att MINSKA morgonträngseln i de områden där smittan är mest utbredd. I stället för att möjliggöra kollektivtrafikåkande även för riskgrupper, vidtas åtgärder för att omöjliggöra åkande för alla.

Vad gör då SL? Tillsammans med Länsstyrelsen föreslår SL att utöka chaufförernas befogenheter genom en tillfällig lag. Tätare turer är tydligen inte effektivt mot trängsel enligt SL. En vänlig tillsägelse, som givetvis förekommer dagligen i Stockholms trängsel, är inte tillräckligt enligt SL. Nej, här ska personalens befogenheter ökas och vissa resenärer ska nekas att gå ombord.

På tunnelbanan, bussar och tåg har alla resenärer rätt att känna sig trygga

På tunnelbanan, bussar och tåg har alla resenärer rätt att känna sig trygga. Samtidigt vet vi att det inte är så. Genom enkäter och rapportering får vi ständigt liknande svar: Kvinnor känner sig mindre trygga än män. Rasifierade personer upplever större otrygghet än andra. Vänsterpartiet anser att SL borde satsa på egen ombordpersonal som finns tillgänglig för att svara på frågor, informera om coronasäkra avgångar och öka tryggheten. Det blågröna styret väljer dock repression och hårdare tag.

Ett problem är att få busschaufförer valt att bli busschaufförer för att agera säkerhetspersonal. Det är två skilda roller och det är väldigt synd att inte SL, som ytterst ansvarig för all lokaltrafik, kan fatta en sån enkel sak. Anställda i kollektivtrafiken har under lång tid larmat om dåliga arbetsvillkor, underfinansiering och nedskärningar. Här handlar det både om arbetsmiljö och om att bekämpa covid-19.

Vad gör då Kristoffer Tamsons?

Vad gör då Stockholms trafikansvarige regionråd, Kristoffer Tamsons? Han passar på att varna för terrorattacker (!) och vill utöka den polisiära närvaron i tunnelbanan. Moderaternas Kristoffer Tamsons, som är ordförande för SL, vill ha särskilda tunnelbanepoliser som dessutom ska ha ”stop and search”-befogenheter, alltså kunna stoppa och genomsöka även utan särskild misstanke.

Det som Tamsons väljer att inte prata om är att metoden varit oerhört kritiserad. Den har lett till så kallad rasprofilering, att rasifierade personer i högre utsträckning blivit visiterade, på grund av personalens föreställningar om vilka som begår brott.

Det skulle med säkerhet främst drabba rasifierade personer

Att stoppa och genomsöka vem som helst får inte polisen idag. Och det finns en anledning till att vi inte har en sådan ordning i samhället. En kroppsvisitering är alltid en form av övergrepp, en integritetskränkning. Om polis gjorde sådana utan juridisk misstanke, skulle det med säkerhet främst drabba rasifierade personer och allvarligt skada förtroendet för rättsväsendet. Dessutom skulle känslan av otrygghet på allmänna platser öka.

I stället för hårdare tag och fler poliser, vill vi i Vänsterpartiet bygga förtroende mellan resenärer och myndigheter. Bredda rekryteringsbasen! Trygghetspersonalens sammansättning bör bättre återspegla samhällets sammansättning när det gäller kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion och så vidare. Det är möjligt att personal som själv är rasifierad, är mindre benägen till rasistiska övergrepp. Särskilt för kvinnor kan det kännas otryggt att vända sig till enbart manlig säkerhetspersonal. Ta fram en handlingsplan mot sexuella trakasserier. Utbilda personalen i likabehandling.

Moderaterna har innehaft posten som högst ansvarig för kollektivtrafiken sedan 2006. De har dessutom styrt hela regionen lika länge, tillsammans med allianspartierna och nu sedan valet 2018 med Miljöpartiet. De har varit med att skapa den kollektivtrafik och det samhälle där de här hårdare tagen, enligt dem, behövs.

Nu vill de ändra lagen för att kunna neka människor att åka kollektivt

Trots risk för smittspridning valde de, lagom till sommaren, att återinsätta biljettkontrollanter i trafiken och nu vill de även ändra lagen för att kunna neka människor att åka kollektivt.

Hade moderaterna och Tamsons fokuserat på att minska klyftorna i samhället – se till att det inte är så stor skillnad på medellivslängd, hälsa och plånbok mellan invånarna i region Stockholm – så hade inte gängvåldet och utsattheten varit så stor. Hade Moderaterna och Tamsons fokuserat på att öka tryggheten och samordningen av olika aktörer inom kollektivtrafiken, så hade extra turer med kort varsel kunnat sättas in där det fanns behov. Trängsel och onödig smittspridning hade kunnat undvikas. Om invånarna i Region Stockholm röstar fram ett annat styre kan jämlikheten i regionen öka.

Marta Aguirre Godoy, tågvärd
Maria Mustonen, miljökonsult
Anna Sehlin, oppositionsregionråd
Lina El Yafi, spårvagnsförare
(alla vänsterpartister i Trafiknämnden Region Stockholm)
Linda Snecker, riksdagsledamot (v).
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

”Tvätt med avjoniserat vatten liknar självbedrägeri”

Debatten om tvättmaskiner som sägs tvätta rent utan tvättmedel fortsätter. Forskaren David Wensbo Posaric läste insändaren om problemen i tvättstugan på Rinkebysvängen och hörde av sig till Nyhetsbyrån Järva.

Arrogant stadsplanering i Husby

Någon har sagt att det, som de så kallade utsatta områdena är utsatta för, är arrogant stadsplanering. Vi som bor i Husby har erfarenhet av det. Titta på ärendet med diarienummer 2016-19140 som ställts ut på nya Husby Träff. Det handlar om exempellös förtätning.

Ojämlik snöröjning påverkar personer med funktionsnedsättning

En fråga som inställer sig när vi rör oss på Stockholms gator är om det är meningen att allmänheten ska ta sig fram på isgator med skridskor på fötterna eller med medar på sina rullstolar?

Ett beslut som skapar oro i föreningslivet på Norra Järva

Beslutet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd att inte förlänga samarbetet med Folkets Husby skapar oro i föreningslivet på Norra Järva.