De här föreningarna fick bidrag i Rinkeby-Kista

Föreningsbidrag i Rinkeby-Kista går att söka en gång per år och maximalt belopp är 200.000 kronor. Prioriterat är föreningar som ansöker om medel inriktade på barn och unga, särskilt flickor