Så här kan du stötta barn efter svåra händelser

Vid allvarliga händelser i samhället drabbas barn både direkt och indirekt. Vid…