Så här kan du stötta barn efter svåra händelser

Vid allvarliga händelser i samhället drabbas barn både direkt och indirekt. Vid…

Stadsdelen bör se över sina planer att lägga ner mötesplatserna

Det är med oro Rädda Barnen tar emot information om hur processen med mötesplatser för unga 16-19 år i Rinkeby-Kista har hanterats.