Har någon sett Sahra?

Sahra, 58 år, har varit försvunnen sedan i måndags den 17 juni…