I ett tidigare inlägg här reagerade jag på att DN i en artikel gjort det till en lek för läsarna att gissa vilka stadsdelar i huvudstan som var ”värst” smittade. Ja, det stod värst i rubriken. Inte mest drabbade, vilket empatiska journalister skulle ha skrivit.

Regionsrådet Anna Starbrink påstod i artikeln att skälet till det höga antalet coronafall i Rinkeby och Tensta var järvabornas dåliga hälsa och stora okunnighet. Varför människor i andra stadsdelar då skulle ha drabbats förstår man inte? Den stora okunskapen på Järva borde ha gjort skillnaden i antal mellan stadsdelarna jättestor. Riktigt så är det ju inte!

Många har signalerat – precis som jag gjorde i mitt inlägg – att orsaken till det höga antalet kanske ligger i att järvaborna sköter den personnära privata och offentliga servicen för alla i stan och länet.

Järvaborna är stackens arbetsmyror!

Järvaborna är stackens arbetsmyror! Utan dem skulle inte den svenska modellen med öppenhet och förtroende fungera dessa dagar. Traditionellt ligger arbetslösheten en bit under 10 procent på Järva och är inte större än i kommuner som Sundsvall eller Borås. Redovisa att den i procent är näst intill dubbelt så stor som i stadsdelarna inför tullarna ger en mycket vinklad bild.

En vecka efter mitt inlägg återkommer DN (22 april) med en ny artikel i ämnet Rinkeby & coronasmittan. Rubriken lyder: ”Smittan har tagit fart i fler områden” I fler områden än vilka? Varför välja just detta tvetydiga sätt att informera läsarna när antalet ökar i hela stan? Slappt och omedvetet tänkt, och därför slappt och omedvetet skrivet?

Slappt och omedvetet tänkt, och därför slappt och omedvetet skrivet?

Stockholm består, som framgår i DN-citatet, av stadsdelar med egna namn, plus några ”områden”? Till de senare ska Rinkeby och Tensta räknas. Bilder ur pestens medeltid dyker upp för mej: De smittade som krälar i smutsen utanför stadsmurarna, säg utanför tullarna. Man trotsar inte ödet med att ge en sån plats ett gudfruktigt namn. No offense, journalister och regionråd för denna metaforiska bild av ert språkbruk. Den är hämtad ur filmens fantasi.

Nyhetsbyrån Järva har slagits för att få ut dödsantal per stadsdel och lyckades till slut. Materialet kommer från regionrådet Starbrinks egen rotel Hälsa&sjukvård:
”Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta är områden som tidigare har haft ett relativt högre antal konstaterat smittade och som nu visar sig i siffrorna för avlidna. Antalet avlidna i relation till antalet positivt provtagna skiljer sig dock inte signifikant från genomsnittet för Stockholm. De två stadsdelarna har under de två senaste veckorna visat en avsevärt lägre ökningstakt i antalet konstaterade fall, medan de södra delarna av länet har ökat sin smittspridning.

Hur förstå citatet? Bilden av Järva som det värsta området sprids vidare, trots att dödstalen bland smittade är högre i södra Stockholm. Det riskerade att inte passa bilden.

”Våra insatser har hjälpt”. Vilka insatser?

Ur den förra DN-artikeln citerade jag henne: ”Vi jobbar med att stärka hälsan i socioekonomiska utsatta områden”. Vad betyder det? Att Järva är värst, förstås, oavsett det verkliga förhållandet. Hon lider av en saftig fördom, snällt uttryckt. När ökningstakten på Järva avtagit, så tar Starbrink dessutom åt sig äran: ”Våra insatser har hjälpt”. Vilka insatser?

När det nya normala åter blivit det gamla vanliga kommer det förstås att firas i parker och på krogar. Glömda är järvaborna, arbetsmyrorna! Tänk om de marscherade genom city och samlades under regionrådets fönster. Få se om de skulle få ett erkännande och ett tack!

Karl-Gustav Köhler
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ordet som aldrig bara är ett ord

Nuförtiden så använder sig många av n-ordet. Ordets betydelse är väldigt negativ så varför använda det i kultur och musik? N-ordets hemska historia tycker jag gör det till en självklarhet att ordet inte ska brukas.

När han bodde i Rinkeby var han en invandrare

Svenska medier rapporterar att en svensk blivit Somalias premiärminister. Men när Roble bodde i Rinkeby betraktades han som invandrare, och behandlades på samma sätt som andra marginaliserade grupper i samhället. 

Ta tillbaka 1177 i egen regi !

Vi är många som, inte minst under pandemin, regelbundet har kontakt med 1177:s sjukvårdsrådgivning. Grunden för att ringa detta samtal är att du kan lita på att du får korrekt rådgivning och hänvisas rätt, utan att andra intressen är inblandade än ditt vårdbehov.

Sänkta skatter är  förödande för samhället

Annie Lööf må ha backat gällande marknadshyror, men gräver ändå en djup grav för redan utsatta människor – sänkt skatt är en spottloska i ansiktet på de utsatta. Hyresgästerna slipper betala höjda hyror i framtiden, men blir inkastade i en liberal verklighet där den kollektiva kassan ständigt står tom. Mittenpolitiken kommer ta död på vår gemensamma välfärdsstat.