Entreprenören NCC har nu börjat sätta upp stängsel på Järvafältet, och avverka buskar och mindre träd. Men byggstarten av begravningsplatsen har stött på problem.

NCC ställde upp byggbodar på Järva DiscGolfParks besöksparkering, och började sätta upp stängsel runt arbetsområdet i parken. Det var då som ett 50-tal järvabor demonstrerade mot att bygget av begravningsplatsen inletts.

Enligt Låt Parken Leva finns ännu ingen bygglovsansökan för begravningsplatsen

Enligt Nätverket Låt Parken Leva finns ännu ingen bygglovsansökan för begravningsplatsen. Inte heller hade man ansökt om bygglov för byggbodarna, något som nätverket anmälde. En vecka senare transporterades bodarna bort igen.

Annelie Sjöström, kommunikationschef på Kyrkogårdsförvaltningen, bekräftar att någon ansökan om bygglov inte har lämnats in. Hon skriver i ett mejl att det räcker med ett godkännande av detaljplanen från 2016. ”Förenklat uttryckt innebär detaljplanen att bygglov inte behövs enligt Plan- och byggnadslagen.”

Det räcker med ett godkännande av detaljplanen från 2016

När det gäller byggbodarna som NCC ställde ut, anser Annelie Sjöström att det i vanliga fall inte kräver bygglov. Men eftersom ”det råder vissa otydligheter kring vad som exakt gäller på denna plats” valde NCC att ta bort bodarna igen. Avslutningsvis meddelar hon att arbetet med inhägnaden fortsätter.

Men arbetet går inte utan problem. Nätverket Låt Parken Leva skriver att ”varje natt har stängsel som sattes upp under dagen rivits ner.” Därför har nu har kyrkogårdsförvaltningen satt in bevakning dygnet runt på för att skydda de stängsel som NCC sätter upp. Det är vaktbolaget AVARN  som har anlitats. Nätverket Låt Parken Leva rapporterar att fyra bilar med åtta väktare kör runt – eller står parkerade i området – under dygnets alla timmar.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Husby moské stänger också – ingen fredagsbön imorgon

Nu stänger även moskén i Husby.  – Ja, det blir ingen fredagsbön i Husby imorgon, säger Omar Sayed, kassör i församlingen.

Adam Tensta är med när Tensta Centrum firar 50 år

En av ortens egna stjärnor kommer när Tensta Centrum fyller ett halvt sekel. Adam Tensta uppträder under firandet lördagen den 16 november.

Livstycket lever vidare!

Nu är det klart att föreningen Livstycket i Tensta kommer kunna fortsätta sin verksamhet med handarbete och utbildning för invandrarkvinnor. Två stiftelser har gått in med pengar.

Jo, Olga Tokarczuk kommer visst till Rinkeby!

Nya besked, författaren Olga Tokarczuk kommer till skolelevernas Nobelfest på Rinkeby bibliotek. Enligt hennes officiella Facebooksida så var det ett missförstånd att hon inte skulle komma.