Digitalt nämndmöte Spånga Tensta (montage)

Nästa vecka kommer allmänheten kunna följa politikernas möte i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd på länk. Men detsamma gäller inte för Rinkeby-Kista, där stadsdelsförvaltningen resonerar annorlunda.

På tisdag den 16 juni klockan 18 sammanträder Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och för första gången sedan coronaviruset satte stopp för alla större sammankomster är medborgarna inbjudna. Men bara digitalt. Mötet kommer att sändas live och går att följa via länk meddelar nämndens kommunikationsstrateg i ett epostutskick.

Ska behandla en skrivelse med förslag på direktsända möten

Även Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd sammanträder på tisdag nästa vecka, men de tycks inte ha några konkreta planer på webbsändning. Dock ska de, enligt dagordningen för Rinkeby-Kistas kommande möte, behandla en inkommen skrivelse med förslag på direktsända möten.

I det föreslagna svaret på skrivelsen står att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning önskar en central utredning av frågan för att kunna lösa frågan om webbsändning av nämndens möten. Något som Spånga-Tensta uppenbarligen klarat sig utan.

Anna Nygård 
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Framtiden oviss för Ungdomens Hus i Rinkeby

Ungdomens Hus i Rinkeby håller fortfarande stängt och verksamheten ska än en gång utredas. Under tiden erbjuds så kallad mobil verksamhet på andra platser i stadsdelen.

Högsta Domstolen tar inte upp Al-Azhar-målet

Högsta domstolen beviljar inte prövningstillstånd i målet som rör den muslimska friskolekoncernen Al-Azhar. Hovrättens domar mot de fyra personer, som tidigare suttit i styrelsen för skolans stiftelse, står fast.

Stadsdelsdirektören i Spånga-Tensta slutar

Enligt flera källor kommer Spånga-Tenstas stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell att sluta vid månadsskiftet september-oktober. Ny stadsdelsdirektör väntas Toni Mellblom bli, som tidigare var chef för socialtjänsten i Spånga-Tensta.

Rädda Reactor x 3

1) ÖPPET BREV TILL STADSDELSDIREKTÖREN OCH POLITIKERNA I RINKEBY-KISTAS STADSDELSNÄMND   Vi har…