Bygget av Husby kulturstråk försätter. Lagom till påsk har man nått ända ner till Husby gård med vägen tvärsöver gräsmattan nedanför den gamla dagistomten – den som kallas ogrästrädgården på de uppsatta kartorna. Men byggjobbarna säger att vägen ska tas bort när de är färdiga. Den vanliga gångvägen kan de inte använda för det ska grävas ner kablar där.

Den så kallade ogrästomten ingår inte i projektet utan ska användas som upplag under arbetet. Sedan röjer de upp efter sig. Man hoppas att de skonar träden som växer där, och så kanske tomten blir städad efter alla år som den skräpats ner utan att någon brytt sig om att plocka bort plastpåsar, flaskor och annat avfall som dräller där.

Husbyborna är vana vid att bo på en byggarbetsplats med byggtrafik och avspärrningar, men som det inte vore nog med alla andra byggen som pågår, har gångvägen upp till centrum spärrats och man hänvisas till omvägar med backar och trappor.

Uppe vid centrum är det också stora avspärrningar. Några hjälmförsedda personer, som jag mötte när jag släpade min rullator, Carl-Oskar, uppför en trappa, sa att de hade kommunens medgivande att stänga gångvägen. Men de lovade att snacka med kommunen om framkomligheten.

Kulturstråket ska invigas i september, så man får hoppas att Husbyborna blir nöjda med resultatet. För i år kan vi se fram emot en instängslad sommar med byggtrafik och stök.

Mats Leander
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Anställda på Ungdomens Hus polisanmäler Benjamin Dousa

Flera av de anställda på Ungdomens Hus i Rinkeby har polisanmält stadsdelsnämnden ordförande i Rinkeby-Kista. Deras synpunkter på Benjamin Dousa, den översyn som gjorts och hur Rinkeby-Kista hanterar den här frågan publiceras här anonymt.

Möte till hyresrättens försvar!

Den nya politiska majoriteten i Stockholm vill genomföra både marknadshyror och utförsäljning…

När någon säger n-ordet gör det ont

N-ordet är inte bara ett ord, utan n-ordet har en hemsk historia. Här skriver vi om några anledningar till varför man inte ska använda sig av n-ordet.

Det finns redan cykelbanor mellan Kista och Akalla

Kan inte låta bli att kommentera Viktor Arnells insändare om Förbifartsbygget som bedrivs utan hänsyn till gående och cyklister. För samtidigt ser jag i en av reklamtidningarna att stan tänker bygga gång- och cykelbana längs Norgegatan.