Politikerna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Under Prideveckan har Nyhetsbyrån Järva frågat stadsdelsnämndspolitikerna om deras syn på lokala HBTQ-frågor och vilken politik de driver inom området. Här är svaren från politikerna i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Anna Jonazon (S), ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämndAnna Jonazon (S), ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?

Bemötandefrågor är A och O. Alla som bor i stadsdelen ska vara trygga och kunna vara den en är utan rädsla för kränkande behandling. Fritidsgårdarna behöver mer resurser för att kunna jobba med frågorna året om, för att skapa trygga mötesplatser.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Stadsdelen har under många år arbetat aktivt under pride. Vi behöver se till att det finns resurser för att kunna arbeta med attitydförändringar året om. Vi har många eldsjälar som gör stordåd, stadsdelen måste investera för att skapa trygga platser där alla kan mötas.

Lars Hallberg (KD), ersättare Spånga-Tensta stadsdelsnämndLars Hallberg (KD), ersättare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?
Att satsa lokalt på att stadsdelen ska vara en trygg plats för alla. Att HBTQ-personer kan riskera utsättas för hedersrelaterade angrepp är ett stort problem som vi måste motverka. Alla har rätt att känna sig trygga i att vara öppna med den man är.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Vi vill skapa trygghet bland annat genom att inom skola, socialtjänst vara medvetna, kunniga och uppmärksamma problematiken. De som utsätts eller riskerar utsättas för förtryck ska inte få ”falla mellan stolarna” utan fångas upp och få stöd snabbt.

Rashid Mohammed (V), vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämndRashid Mohammed (V), vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?
Likabehandling och utveckling av arbetet mot diskriminering är en fråga som står högt upp på nämndens arbete. HBTQ-personer är en särskilt prioriterad grupp i det uppsökande arbetet på fritidsgårdar och parklekar.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Stadsdelen ska kontinuerligt arbeta med att utveckla sitt arbete mot diskriminering så att arbetsgivare i staden, i och med hbtq-certifiering, faktiskt lever upp till de mänskliga rättigheterna. Vi vill även skapa fler mötesplatser för hbtq-personer.

Tiemon Okojevoh (MP), ersättare Spånga-Tensta stadsdelsnämndTiemon Okojevoh (MP), ersättare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?
Bland annat är det viktigt att så många som möjligt av stadsdelens verksamheter ska vara HBTQ-certifierade. Vi tycker också att det är viktigt med satsningar på att motverka hedersförtrycket mot HBTQ-personer som vi vet är ett problem i stadsdelen.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Vi vill fortsätta genomdriva HBTQ-certifiering av verksamheter samt ha öppna verksamheter där alla känner sig välkomna. Det är något vi vet gör skillnad. Vi vill även ge resurser för socialtjänsten att jobba mot hedersförtrycket mot HBTQ-personer.

Annika Friberg (M), ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämndAnnika Friberg (M), ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?
Den absolut viktigaste frågan för mig är allas rätt att välja med vem man vill leva tillsammans med och vem man är. Att man öppet kan visa vem man är utan att känna rädsla eller oro från någon.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
I arbetet i stadsdelen måste vi alltid hålla dessa frågor aktuella, genom utbildning av personal, HBTQ-certifieringar av verksamheter och alltid ha en öppen dialog i skolor, på ungdomsgårdar mm.

Åsa Nilsson Söderström (L), ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämndÅsa Nilsson Söderström (L), ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?
För mig som liberal är det viktigaste att varje människa känner sig trygg och fri att vara sig själv fullt ut. Det gäller i Spånga-Tensta liksom överallt annars, och det gäller HBTQ-personer liksom alla andra.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
All verksamhet i stadsdelen (socialtjänst, förskola, fritidsgårdar, hemtjänst mm) ska HBTQ-certifieras, fler ska utbildas om hedersförtryck, och de HBTQ-personer som utsätts för våld och förtryck ska få det stöd de behöver.

Linn Bessner (C), ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Linn Bessner (C), ledamot Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vilka är de viktigaste HBTQ-frågorna i Spånga-Tensta?
Centerpartiet vill öka kunskap och förändra attityder i HBTQ-frågor samt gör konkreta insatser för synlighet och trygghet. Vi fortsätter att höja kompetensen i skolan, driver fritidsverksamhet för HBTQ-ungdomar i Rinkeby-Kista och genomför ett lokalt Prideprogram.

Vad vill ditt parti genomdriva för politiska förändringar i stadsdelen framöver?
Centerpartiets särskilda satsning på skolan i Järva fortsätter och visar redan tecken på bättre resultat. Att stärka tryggheten är viktigt och vi förbättrar stadens stöd för att snabbare kunna få ett arbete och lättare starta och driva eget företag samt att främja inkludering.

Nina Elmi

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Under julen tog svärfar fram sin koran och läste versen om Miriam

I år blir det en annorlunda jul, tänkte jag. Men när jag började begrunda mina jular under mina 57 år, så inser jag att jag haft många olika jular på olika platser runt om på jorden och med väldigt olika minnen. Med mina blandade julminnen inser jag att livet är alltid lite annorlunda, frivilligt eller ofrivilligt.

Vaccination påbörjad i Järva

Den 7 januari började Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning vaccinera alla boende på servicehus och vård- och omsorgsboenden. Om ungefär två veckor ska de som vaccinerade sig få den andra dosen.

”Suad Ali är en modig förebild”

Årskurs 8 i Enbacksskolan har arbetat med Suad Alis bok Dina händer var fulla av liv i undervisningen i svenska. De har diskuterat hur viktigt det är med positiva förebilder och representation och eleverna har tillsammans skrivit den här texten.

Grönt Initiativ vill förvalta jorden på Hästa Gård

Corona och klimatkrisen visar hur sårbart samhället är och att den inhemska matproduktionen måste öka. Hälften av vår mat produceras utomlands. Samtidigt ligger världens största urbana ekologiska jordbruk – Hästa Gård – outnyttjat mitt i Järva!