Brukar du umgås med dina vänner på din fritid? Vi ungdomar skulle älska att göra det om vi hade en plats att vara på. Men vart ska vi ta vägen utan att bli utkastade eller förföljda av polisen för att vi är från förorten?

Ungdomsgårdar var allt vi hade, det var där vi kunde känna oss trygga och bli vägledda av bra fritidsledare. Så vad gör vi nu, när politikerna stänger dem en efter en och sedan klagar på att vi hänger på gatorna. Har vi inte rätt att umgås i en trygg miljö på vår fritid? 

Vi tycker att att det finns för få och bristfälliga mötesplatser för oss ungdomar att hänga på och kunna utvecklas på vår fritid. Därför vill vi se fler mötesplatser skapade utifrån våra behov, och att makthavare i sitt arbete pratar med oss och inte för oss.  

I Järva har vi sett hur allt fler mötesplatser för ungdomar stängts ner

Vi upplever att det finns offentliga platser för allmänheten, som är speciellt tillägnade för små barn, men inte anpassade för ungdomar. Det ska finnas platser för alla barn och ungdomar för enligt Barnkonventionen artikel 31 har alla barn ”rätt till vila, lek och fritid”. Men det verkar som att folk har glömt att alla unga är barn fram till 18 år. I Järva har vi nämligen sett hur allt fler mötesplatser för ungdomar stängts ner. Detta har i sin tur begränsat barn och ungdomars utrymme att kunna ha en fritid utanför skolan. Det finns inget tryggt rum för ungdomar att kunna växa som individ i sin miljö och det kan ge negativa konsekvenser som psykisk ohälsa och otrygghet. 

Vi får höra mycket från både politiker och massmedia att mötesplatser för ungdomar har dåligt rykte där olämpliga aktiviteter sker och dessutom kan leda till ökad kriminalitet och otrygghet. Men även polisen uttrycker en oro kring nedskärningar och nedstängningar av ungdomsgårdar. Bristen på mötesplatser kan leda till ökad otrygghet och kriminalitet i området. 

Om det fanns en plats för ungdomar i området utan att en polisbil står utanför

Om det fanns en plats för ungdomar att kunna prata om problem i deras vardag i området utan att en polisbil står utanför byggnaden, skulle många problem försvinna. Problem som makthavare påstår uppstår på ungdomsgårdarna.

Sammanfattningsvis bör makthavare visa hänsyn till våra behov när de tar beslut om saker som påverkar oss och vår fritid. De borde tänka på artikel 12 i barnkonventionen “Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” när de tar beslut som påverkar oss. Barnkonventionen blev svensk lag 2020. 

Ungdomar boende I Rinkeby-Kista
Daniar , Ava, Fartun, Harun, Elisa, Jasmina, Evagelia, Julia, Jacob, Yasmin, Khaled, Diar, Sibel, Tasneem, Riza.
Ungdomens Hus i Rinkeby och Reactor i Husby är båda stängda ungdomsgårdar.
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Trafikförvaltningens syn är nästintill en förolämpning

Det är ett irriterande att läsa hur Trafikförvaltningen i Region Stockholm tror att de kan lösa problemen med trängseln i lokaltrafiken. Skojar ni? Alltså, är detta ett skämt? Tror ni att mer information ska göra situationen i lokaltrafiken bättre? 

Få hittade ut, men fler hittade hit

Rinkeby Run tog kontakt med Orienteringsförbundet och appen ”Hitta Ut” för att hjälpa Rinkebybor röra på sig mer. Det har fungerat så där, hittills.

Rädda Barnen Västerort svarar på kritiken

Black Lives Matter Sverige har uppmärksammat att Rädda Barnen valt att gilla ett inlägg där boken Arnolds resa till Sydafrika nominerats till Adlibrispriset 2020 som ” Årets barnbok 0–6”. Boken har kritiserats eftersom den handlar om Sydafrika, men alla i boken är vita.

Sälj inte mark till Hembla!

Stockholms stad säljer en del av Svenska Bostäders mark i Husby centrum till Hembla. Det är att motarbeta det arbete som görs lokalt för att få ett tryggt och bra boende.