I förra veckan meddelades att det ökända företaget Hembla blir medlemmar i Sveriges Allmännytta. Hembla är ett av Sveriges största fastighetsbolag men trots det är deras hyresgäster bland de mest missnöjda med sitt boende. Varför vill Sveriges Allmännytta legitimera den här typen av hyresvärdar?

Många svenskar levde i början av 1900-talet under hemska förhållanden, i smuts och trångboddhet. Men på 1930-talet beslutade staten att man skulle försöka få fram goda bostäder till alla och resultatet blev att allmännyttan skapades. Från det här beslutet växte organisationen Sveriges Allmännytta fram, som de senaste 70 åren samlat allmännyttiga hyresvärdar och vars uttalade mål är att organisera dem som erbjuder bostäder av god kvalitet, till människor med olika sorters bakgrund och ekonomi.

De kallar sitt boende för Hemblahelvetet

Idag har vi obegripligt nog gått bakåt i tiden och rätten till en bostad har urholkats av bostadsbristen. Detta har öppnat upp för företag som enbart gått in på bostadsmarknaden för att maximera sina vinster och som låter sina hyresgäster bo under orimliga förhållanden. Många menar att Hembla är ett av dessa företag. Mellan 2017 och 2019 fick Hyresgästföreningen i Stockholm in över tusen ärenden om brister och problem i Hemblas fastigheter. Till och med FNs särskilda rapportör för bostadsfrågor har varnat den svenska regeringen för aktörer som Hembla.

På Järva har det gått så långt att ett antal hyresgäster gått ihop i ett upprop mot Hembla. De vittnar om alla möjliga problem som till exempel kalla lägenheter, vattenläckor och sopnedkast som är trasiga vilket lett till att soporna ligger ute i trapphuset. De kallar sitt boende för Hemblahelvetet. Deras krav är att kommunen ska ta över förvaltningen av deras bostäder. Hembla menar förstås att det finns två sidor av myntet, men att så många hyresgäster är missnöjda borde ha varit en allvarlig varningsklocka för Sveriges Allmännytta. Är bolagets agerande verkligen i enlighet med allmännyttans grundvärderingar om att ta socialt ansvar?

Jag kan inte låta bli att undra hur Sveriges Allmännytta tänkt när man släppt in Hembla i organisationen

Det är precis den här typen av boende som den svenska allmännyttan skapades för att få bort. Så jag kan inte låta bli att undra hur Sveriges Allmännytta tänkt när man släppt in Hembla i organisationen och därmed legitimerat dem som en god hyresvärd. Även om Hembla lovat bot och bättring, förtjänar hyresgästerna att få se resultat först innan de släpps in i finrummen.

Är Sveriges Allmännytta fortfarande en organisation som faktiskt sätter allmännyttans uppdrag främst – att skapa goda bostäder åt alla medborgare – eller är det enbart företagens önskemål som styr numera?

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd Vänsterpartiet Stockholms stad

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Öppet brev till de ansvariga: Hotellrum kan rädda liv

Hotellrum kan rädda liv i Järva. Att erbjuda tomma hotellrum som tillfälliga skyddsboenden åt äldre Järvabor i trångbodda familjer skulle kunna rädda många liv bland dem som i dag är utsatta för den mest extrema smittorisken.

Målet med vårt arbete är ett tryggare Järva

Trygga Järva är ett nätverk av civilsamhällesaktörer verksamma i Järvaområdet, vilka började samverka i inledningen av pandemin med syftet att dela erfarenheter, stötta varandra och människor i Järva. Målet med vårt arbete är ett tryggare Järva.

(S): Bättre stöd till föreningarna i Rinkeby-Kista behövs

En viktig komponent för våra stadsdelar på Järvafältet är det aktiva föreningslivet. Det står för en stor del av de aktiviteter som erbjuds våra barn och ungdomar.

Mer språk- och kultursatsning i det förebyggande!

Dödlighet, skador och lidande där narkotika är inblandat är något vi hör om i princip dagligen. Det drabbar enskilda, närstående och samhället i stort. Att förebyggande arbete är viktigt för att minska detta är välkänt. Det lyfts hela tiden som en av flera lösningar för ett av vår tids svåraste samhällsproblem. Alla vet att det vore det bästa, problemet är bara att frågan inte prioriteras i praktiken.