En viktig komponent för våra stadsdelar på Järvafältet är det aktiva föreningslivet. Det står för en stor del av de aktiviteter som erbjuds våra barn och ungdomar.

Därför har vi socialdemokrater alltid föreslagit att en del av stadsdelens budget ska användas till att stödja verksamheter som föreningar driver och erbjuder barn och ungdomar. 

Det belopp som avsatts i den årliga budgeten har stadigt minskat och är för 2021 endast 1 miljon kronor. Av denna miljon beslutades förra nämnden att 804 450 kronor ska gå till 15 föreningar. Då uttalade vi socialdemokrater att vi förutsätter att återstående 195 tusen kronor senare i år erbjuds till föreningar att söka. 

Föreningslivet i Rinkeby-Kista borde få lika mycket bidrag som det i Spånga-Tensta

Som jämförelse kan nämnas att föreningsbidraget i Spånga-Tensta stadsdel är 2 miljoner kronor, ett belopp som vi anser borde gälla även i Rinkeby-Kista. 

Ett annat och mer långsiktigt sätt att stödja föreningslivet är att ingå IOP (idéburet offentligt partnerskap) mellan förvaltningen och en förening. Det har tidigare varit en flerårig överenskommelse som gett föreningen möjlighet att bättre kunna planera sin verksamhet. De IOP som nu tecknas är kortsiktiga och löper på ett halvår, dvs ca 6 månader, vilket innebär stor osäkerhet för föreningen om framtida stöd. Vi vet också att det finns många fler föreningar som skulle kunna komma ifråga för ett IOP-avtal med förvaltningen. 

Förvaltningen har nu anställt en person som ska kunna stötta föreningar i samband med att de söker ekonomiskt bidrag. Detta är något som vi sedan en lång tid tillbaka har föreslagit. 

Elvir Kazinic (S), Vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Bostadskrisen slår hårdast mot de mest utsatta

Bostadskrisen i Stockholm skenar och det är som vanligt de redan utsatta som riskerar att drabbas hårdast. Den blågröna majoriteten som styr i Stockholm måste ta ansvar över den havererade bostadspolitiken och ordna fram fler bostäder snabbt.

På tal om det som kallas för ”grit”

Läste nyligen en artikel om det som inom populärpsykologi kallas för ”grit”. Ett ord som förenklat kan beskrivas som driv och uthållighet. Känner mig reserverad, eftersom idén om grit enkelt kan bli använt på sätt som gör att elevens prestation, görs till ett uttryck för elevens karaktär.

Järva behöver en vision som inte bara är tomma ord

Det är stor skillnad på att arbeta FÖR något istället för att arbeta MOT något. I det ena fallet finns en positiv vision som fler vill vara en del av och bidra till, medan det i det andra fallet formuleras ett gemensamt ”problem” som alla vänder sig emot, utan att egentligen ha någon lösning.

Slut med rabatter för dem som väljer att införa marknadshyra

I Stockholm kommer en renodlad marknadshyra att slå hårt mot vanligt folk. I Stockholm finns det redan stor bostadssegregation och en bostadsbrist. Därför kommer vi, när vi tar makten 2022 i Stockholm, att ta bort den kraftigt subventionerade marken för företag som ansluter sig till den nya marknadshyresättningen.