En viktig komponent för våra stadsdelar på Järvafältet är det aktiva föreningslivet. Det står för en stor del av de aktiviteter som erbjuds våra barn och ungdomar.

Därför har vi socialdemokrater alltid föreslagit att en del av stadsdelens budget ska användas till att stödja verksamheter som föreningar driver och erbjuder barn och ungdomar. 

Det belopp som avsatts i den årliga budgeten har stadigt minskat och är för 2021 endast 1 miljon kronor. Av denna miljon beslutades förra nämnden att 804 450 kronor ska gå till 15 föreningar. Då uttalade vi socialdemokrater att vi förutsätter att återstående 195 tusen kronor senare i år erbjuds till föreningar att söka. 

Föreningslivet i Rinkeby-Kista borde få lika mycket bidrag som det i Spånga-Tensta

Som jämförelse kan nämnas att föreningsbidraget i Spånga-Tensta stadsdel är 2 miljoner kronor, ett belopp som vi anser borde gälla även i Rinkeby-Kista. 

Ett annat och mer långsiktigt sätt att stödja föreningslivet är att ingå IOP (idéburet offentligt partnerskap) mellan förvaltningen och en förening. Det har tidigare varit en flerårig överenskommelse som gett föreningen möjlighet att bättre kunna planera sin verksamhet. De IOP som nu tecknas är kortsiktiga och löper på ett halvår, dvs ca 6 månader, vilket innebär stor osäkerhet för föreningen om framtida stöd. Vi vet också att det finns många fler föreningar som skulle kunna komma ifråga för ett IOP-avtal med förvaltningen. 

Förvaltningen har nu anställt en person som ska kunna stötta föreningar i samband med att de söker ekonomiskt bidrag. Detta är något som vi sedan en lång tid tillbaka har föreslagit. 

Elvir Kazinic (S), Vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Järva behöver en vision som inte bara är tomma ord

Det är stor skillnad på att arbeta FÖR något istället för att arbeta MOT något. I det ena fallet finns en positiv vision som fler vill vara en del av och bidra till, medan det i det andra fallet formuleras ett gemensamt ”problem” som alla vänder sig emot, utan att egentligen ha någon lösning.

De som bedriver skola enbart för att göra vinst måste bort

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte återskapa och förstärka skillnader. I dag ser vi tyvärr att det inte är så. För att skapa en bättre skola menar vi att skolan måste befrias från marknadsanpassning. Resurserna ska istället fördelas efter behov.

”Järvas barn ska inte vara rättslösa”

Strukturell rasism och diskriminering genomsyrar vårt samhälle. Detta måste stoppas, och det är genom politik och rättsväsende som medborgares möjlighet till förändring och upprättelse ska säkras.

Vi vill ha en plan för trygg och tillgänglig sjukvård

I fjorton år har Moderaterna styrt över sjukvården i Region Stockholm. Stora delar av vården har privatiserats och vård utanför Stockholms innerstad har i många fall tvingats lägga ner. Det behövs en generalplan för trygg och tillgänglig sjukvård.