Michael Steger
Michael Steger

Kvinnor måste utbilda sig sade någon. Refererade till en butik i Husby när hen var i utkanten av Tensta. Pekpinnarna var många från våra partiledare med det gemensamma att kunskapen om orten på riktigt lyste med sin frånvaro.

Det är klämkäcka utspel och lösryckta fragment som presenteras till TV-tittarna.

Det är klämkäcka utspel och lösryckta fragment som presenteras till TV-tittarna. De lokala åhörarna är inte relevanta. Politiskt spektakel var ett omdöme som sammanfattade partiledartalen rätt väl. Men är Järvaveckan bara dålig?
Utmaningen är främst att den är osammanhängande. Det är en del för oss i orten och generella besökare som överlag fungerar bra. Kritik finns och har funnits sedan start att förankringen på framförallt Järvafältet är låg, på tok för låg. Men det är snarare symptomatiskt eftersom en eventbyrå från stan är ansvarig.
På ett djupare plan speglar Järvaveckan Sverige rätt väl. Människor utifrån ska lösa utmaningar i orten som till stor del är skapade av människor utifrån. Och då tänker jag inte på utlandsfödda, utan människor som inte är från orten.

Något som gjorde mig glad var ett oväntat möte

Något som gjorde mig både glad och hoppfull var ett oväntat möte. När jag skulle lämna Järvaveckan första kvällen skedde det lyckosamma. Sveriges sannolikt kunnigaste riksdagspolitiker om orten lämnade området samtidigt. Vi gick och samtalade under vår gemensamma promenad upp till tunnelbanan i Tensta. Jag skulle handla och hon skulle vidare med tunnelbanan.
Att få ett eget långt samtal med denna politiker var en ynnest. Hennes kunskap om både Sverige och Somalia är stor. Hon vet hur det är att vara ung välutbildad hijabi i Sverige, hon är själv socionom. Även om hon är från Göteborg så vet hon hur förorter som Järva fungerar, med dess styrka och utmaningar.
Det är första gången jag hör en riksdagspolitiker med riktigt djup
kunskap om orten. Jag inbillar mig att det är totalt avgörande för Sveriges
möjligheter att fatta kloka och riktiga beslut om det som vi kallar orten, särskilt utsatta områden, utanförskapsområden. Ja, namnen är många, orten är kanske det mest demokratiska eftersom vi själva ofta refererar till orten.

Leila Ali Elmi är bland det bästa som hänt Sveriges riksdag

Jag förstår att resan varit oerhört tuff för henne. Hon berättar om det tuffa i att vara den enda hijabin i Riksdagen, att möta både strukturell rasism men även en nedlåtande syn på muslimska kvinnor som varande förtryckta. Jag känner igen så mycket från andra afrosvenska kvinnor jag känner som har framträdande roller i samhället.

Jag törs påstå att Leila Ali Elmi är bland det bästa som hänt Sveriges riksdag för hon tar med sig egen och relevant kunskap i ett antal för Sverige oerhört viktiga frågor till riksdagen.
Jag ser fram emot att träffa henne igen till hösten när hon åter kommer till Järva, för att ge unga människor både inspiration och hopp om framtiden.

Michael Steger
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

En dålig affär för Sverige om vi drar

Jag undrar vad som skulle hända med Sverige om alla vi som inte är födda i landet samt våra familjer, alla vi som inte har någon lust att återvandra, bestämmer oss för att sälja allt vi äger här, flyttar till solen och tar med oss våra intjänade pensioner.

Det sista vi behöver är ett försvagat civilsamhälle

Behöver jag påminna om att FN:s barnkonvention har blivit svensk lag och att vi ska värna om barn och allt som handlar om dem? Den här krönikan handlar om fördelningen av föreningsbidrag i Rinkeby-Kista.

Varför har klubbarna i Järva så svårt att samarbeta?

Varför har vi klubbar så svårt för att samarbeta? En god vän jobbade för tio år sen i ett stort tvärvetenskapligt projekt där de analyserade massor av olika samhällen över hela världen. Alla de mest välmående samhällena hade en sak gemensamt: samarbete.

Mångfaldsfrågan är en ständig debatt

I höstas väckte medarbetare på Sveriges Radio (SR) ett uppror kring debatten om mångfald och diskriminering. Nu följer SVT medarbetare samma uppror och menar att det finns stora problem inom public service bolagen. Hur många uppror ska ske innan vi ser en förändring?