Polisen har sedan årsskiftet använt drönare för att övervaka hela stadsdelar i så kallat utsatta områden. På tisdagseftermiddagen meddelade polisen att de skulle övervaka södra Järva med drönare mellan klockan 14 och 23 samma dag.

Drönarna, som också kallas UAS eller UAV (Unmanned Aerial System/Vehicle), ska bedriva allmän övervakning i “brottsförebyggande syfte” samt i utredningssyfte om brott skulle ske. Enligt polisens presstjänst ger drönarna en bra bild över området.

Tidigare har drönarna används i Järvaområdet vid tillfälliga insatser, på prov och för att se om de kan användas för att stoppa buskörning med mopeder. Den allmäna övervakningen har skett med fast monterade kameror i och runt stadsdelscentrumen.

Sedan den 1 januari i år får polisen kameraövervaka så mycket de vill

I Stockholm city drönarövervakades ett stort område förra helgen, men då handlade det om flera sammankomster och demonstrationer som polisen befarade skulle leda till ordningsstörningar.

När polisen pratar om sina drönare handlar det mest om att de kan användas vid exceptionella och farliga situationer. Men sedan en lagändring den 1 januari i år får polisen kameraövervaka så mycket de själva vill. Det har utöver fler kameror på hustak och fasader i Järva lett till ökad drönarövervakning runt om i landet i områden som polisen pekat ut som särskilt utsatta.

I oktober publicerades resultatet av en studie där polisen bedrivit kameraövervakning med drönare i Nydala och Hermodsdal i Malmö, även det ett område som bedömts vara särskiltt utsatt. Insatsen utvärderades i samarbete med Malmö universitet. Resultatet visade inga effekter på trygghet eller brottslighet. Malmöpolisen har ändå valt att fortsätta med drönarövervakningen.

Den personliga integriteten är grundlagsskyddad

Sedan årsskiftet behöver inte polisen tillstånd av Datainspektionen för övervakning. Polisen får själv bedöma om intresset av bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad. Enligt Datainspektionens jurister måste det finnas en väldigt stark anledning till att bevaka människor som inte vet att de blir bevakade. Den personliga integriteten är en av de mänskliga rättigheterna och den är grundlagsskyddad.

Polisen är skyldig att upplysa om kamerabevakning på ett sätt som gör att de som kan utsättas för den får veta att den bedrivs. Igår tisdag,  lades en notis upp på polisens hemsida 20 minuter innan övervakningen skulle börja bedrivas. Någon precisering av området utöver “södra Järva” gavs inte.

Viktor Arnell

Bilden är ett montage

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

En studie som ger en annan och nyanserad bild av Järva

En annan bild av orten framkommer i trygghetsundersökningen Utsatthet och gemenskap i Järva. – Här finns en stark gemenskap och en positiv bild av orten. Av det narrativ som annars presenteras är det lätt att tro att alla vill flytta härifrån, säger Hedvig Wiezell, verksamhetschef på Folkets Husby.

Två skjutna till döds i Danmark

På tisdagskvällen sköts två unga män till döds i den danska orten Herlev utanför Köpenhamn. Enligt säkra uppgifter kommer de båda männen från Järva.

Streetpep i Nydalsparken idag

Vi besökte Järva Streetpep i Nydalsparken i Tensta. Det skulle spelas amerikansk fotboll och handledare var Alex Berhane. Vi trodde att många ungar skulle komma och lira, men tyvärr finns det inte många här i orten som gillar amerikansk fotboll.

Polisen flyttar in i byn med kameror och hästar

Nu har polisen flyttat in i Rinkeby. Tio personer från området har anställts och ytterligare 50 tjänster ska tillsättas. – Jag kan förstå att man kan lockas hit om man är driven och vill jobba mycket repressivt, sade Therese Rosengren som är chef över lokalpolisområde Rinkeby.