Höghuset på Rinkebyterassen
Höghuset på Rinkebyterassen

I Stockholm kommer en renodlad marknadshyra att slå hårt mot vanligt folk. I Stockholm finns det redan stor bostadssegregation och en bostadsbrist. Därför kommer vi, när vi tar makten 2022 i Stockholm, att ta bort den kraftigt subventionerade marken för företag som ansluter sig till den nya marknadshyresättningen.

De aktörer som tvärtom väljer att medverka till rimliga hyror genom förhandlad hyressättning kommer att få behålla subventionen.

Stockholm har ett system där kommunen i praktiken ger en kraftig årlig rabatt till dem som vill bygga nya hyresrätter. Stockholms stad har satt underlaget för tomträttsavgälderna, det vill säga den hyra man betalar för marken där man bygger ett bostadshus, till cirka 30 procent av markvärdet.

Stockholms skattebetalare ska inte stå för risken, för att privata aktörer ska kunna räkna hem vinsten

Syftet med rabatten är just att göra det attraktivt att bygga hyresrätter, inte att öka vinsterna till giriga företag. Därför, om man nu framhåller marknaden som den lösning som behövs för att bygga bort bostadsbristen, så låt då de fastighetsägare som tror att marknadskrafterna ska lösa allt också acceptera marknadens reella villkor. Slut med offentlig subvention, slut med rabatter, för dem som väljer att införa marknadshyra. Stockholms skattebetalare ska inte stå för risken, för att privata aktörer ska kunna räkna hem vinsten.

Vi kommer också att införa en möjlighet för dem som förbinder sig till förhandlade hyror att behålla subventionen i form av en lägre tomträttsavgäld. Det innebär att även om staten inför ett system med marknadshyror kan det, med ett socialdemokratiskt styre i Stockholm, till stora delar komma att bli direkt olönsamt att införa marknadshyror i Stockholms stad.

Förutom detta kommer vi också att se till att våra egna bolag, allmännyttan, inte inför marknadshyror. Vi kommer även att öka byggtakten för allmännyttan. Så ser vi till att Stockholm fortsatt håller ihop även om utredningens förslag som ligger på regeringens bord skulle bli verklighet.Anders Österberg (S), riksdagsledamot
Elvir Kazinic (S), vice ordförande Rinkeby-Kista
 
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ta tillbaka 1177 i egen regi !

Vi är många som, inte minst under pandemin, regelbundet har kontakt med 1177:s sjukvårdsrådgivning. Grunden för att ringa detta samtal är att du kan lita på att du får korrekt rådgivning och hänvisas rätt, utan att andra intressen är inblandade än ditt vårdbehov.

”Personalen känner en otrolig maktlöshet”

Noll respons från skolledningen och ingen respekt, skriver lärarna på Hjulsta grundskola i en kommentar till skolans rektor Helene Hodges.

Vi kan inte vänta – det handlar om att rädda liv

Vi kräver extraordinära krisåtgärder nu, för att begränsa krisens  omfattning. Vi kan inte vänta. Vi efterlyser en samordningsgrupp som agerar på ett effektivt sätt mot pandemins negativa konsekvenser i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Aktörer i Järva i upprop: Stoppa försäljningen av Tensta Träff

Det är med stor förvåning och sorg som vi i början av veckan nåddes av nyheten att Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, planerar att fatta ett inriktningsbeslut för att inleda en försäljningsprocess av både Tensta gymnasium och Tensta Träff den 27 april. Vem som köper fastigheten, för vilka ändamål fastigheten kommer att användas och vilka verksamheter som kommer att ta plats är alltså helt ovisst i detta nu. Beslutet kommer som en chock för boende och aktiva i området och går emot de behov av en gemensam samlingslokal som vi vet stärker lokalsamhället. Vi uppmanar därför SISAB att stoppa beslutet om att sälja Tensta gymnasium och Tensta Träff.