Höghuset på Rinkebyterassen
Höghuset på Rinkebyterassen

I Stockholm kommer en renodlad marknadshyra att slå hårt mot vanligt folk. I Stockholm finns det redan stor bostadssegregation och en bostadsbrist. Därför kommer vi, när vi tar makten 2022 i Stockholm, att ta bort den kraftigt subventionerade marken för företag som ansluter sig till den nya marknadshyresättningen.

De aktörer som tvärtom väljer att medverka till rimliga hyror genom förhandlad hyressättning kommer att få behålla subventionen.

Stockholm har ett system där kommunen i praktiken ger en kraftig årlig rabatt till dem som vill bygga nya hyresrätter. Stockholms stad har satt underlaget för tomträttsavgälderna, det vill säga den hyra man betalar för marken där man bygger ett bostadshus, till cirka 30 procent av markvärdet.

Stockholms skattebetalare ska inte stå för risken, för att privata aktörer ska kunna räkna hem vinsten

Syftet med rabatten är just att göra det attraktivt att bygga hyresrätter, inte att öka vinsterna till giriga företag. Därför, om man nu framhåller marknaden som den lösning som behövs för att bygga bort bostadsbristen, så låt då de fastighetsägare som tror att marknadskrafterna ska lösa allt också acceptera marknadens reella villkor. Slut med offentlig subvention, slut med rabatter, för dem som väljer att införa marknadshyra. Stockholms skattebetalare ska inte stå för risken, för att privata aktörer ska kunna räkna hem vinsten.

Vi kommer också att införa en möjlighet för dem som förbinder sig till förhandlade hyror att behålla subventionen i form av en lägre tomträttsavgäld. Det innebär att även om staten inför ett system med marknadshyror kan det, med ett socialdemokratiskt styre i Stockholm, till stora delar komma att bli direkt olönsamt att införa marknadshyror i Stockholms stad.

Förutom detta kommer vi också att se till att våra egna bolag, allmännyttan, inte inför marknadshyror. Vi kommer även att öka byggtakten för allmännyttan. Så ser vi till att Stockholm fortsatt håller ihop även om utredningens förslag som ligger på regeringens bord skulle bli verklighet.Anders Österberg (S), riksdagsledamot
Elvir Kazinic (S), vice ordförande Rinkeby-Kista
 
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sänkta skatter är  förödande för samhället

Annie Lööf må ha backat gällande marknadshyror, men gräver ändå en djup grav för redan utsatta människor – sänkt skatt är en spottloska i ansiktet på de utsatta. Hyresgästerna slipper betala höjda hyror i framtiden, men blir inkastade i en liberal verklighet där den kollektiva kassan ständigt står tom. Mittenpolitiken kommer ta död på vår gemensamma välfärdsstat.

Hur kan Mats Löfving bli ny polischef i Stockholm?

Rikspolischefen Anders Tornving har beslutat att förordna Mats Löfving, nuvarande chef för Nationella operativa avdelningen, till polischef för region Stockholm. Är det rimligt att låta en person som företräder en människosyn som Löfving ger uttryck för, tillträda rollen som regionpolischef?

Varför ska Järvaborna betala för andras bilåkande?


En motorvägsramp rakt igenom Igelbäckens kulturreservat. Det kan snart bli verklighet om Trafikverket och de styrande i Stockholm får som de vill. Men förslaget är helt oacceptabelt för klimatet, kulturreservatet och de boende i Järvaområdet.

Hemblas plundring av hyresgästerna legitimeras

Det är positivt att Clara Lindblom, oppositionsborgarråd i V, instämmer i den skarpa reaktionen från hyresgäster på Järva mot beslutet att bevilja fastighetsjätten Hembla associerat medlemskap i Sveriges allmännytta. Men att Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, och Mikael Röjdemark, Förvaltningschef Hembla nu gemensamt försvarar medlemskapet i Nyhetsbyrån Järva är att öppna dörren på vid gavel för den globala finansmarknaden att plundra hyresgästerna i Sveriges miljonprogramsområden.