DO lägger ned ärendet mot förvaltningen i Rinkeby-Kista

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Nu läggs ärendet ned.  – Jag har vänt mig till mitt fackförbund och hoppas att de driver frågan vidare, säger Kahin Ahmed.

De har anmält Rinkeby-Kista för diskriminering

De tröttnade på att bli bortsorterade när de sökte jobb i Stockholms stad. Trots rätt utbildning fick de inte ens komma på intervju i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen deras fall.

Han anmäler förvaltningen för diskriminering

En dag fick han nog. Till tjänsten i Rinkeby-Kista hade han både den rätta utbildningen och flera års erfarenhet. – Jag blev inte ens kallad till intervju.Nu anmäler han Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning till Diskrimineringsombudsmannen, DO.