De tröttnade på att bli bortsorterade när de sökte jobb i Stockholms stad. Trots rätt utbildning fick de inte ens komma på intervju i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Nu utreder Diskrimineringsombudsmannen deras fall.

Både Kahin Ahmed och Ifra-Degmo Mohamed är utbildade sociologer och har sammanlagt sökt hundratals tjänster inom Stockholm stad. När tjänsterna som samhällsvägledare på Medborgarkontoret utlystes i Rinkeby-Kista, sökte båda två. Ingen av dem kallades till intervju. Inte den här gången heller. Kahin Ahmed tröttnade och begärde ut CV från de personer som hade anställts. När han såg att de som fått tjänsterna inte ens hade den utbildning som krävdes i annonsen, fick han nog.

– Jag skickade in en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen tillsammans med Ifra-Degmo Mohamed. Nu har jag fått besked om att DO inlett en tillsyn av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

– Både efternamn och var man bor spelar roll när man söker jobb, säger Ifra-Degmo Mohamed. Det är inte något jag tror, utan forskning visar att det är så. Och det är hemskt.

DO får runt 2500 anmälningar om diskriminering om året. Bara tio procent leder till en tillsyn, det vill säga utredning. Utredningen kan ta upp till sex månader innan anmälaren får ett myndighetsbeslut. DO kan inte utfärda vare sig straff eller böter, men om Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning gjort sig skyldiga till diskriminering blir beslutet en offentlig handling.

– Våra beslut är något som media rapporterar om. Publicering i media är det bästa påtryckningsmedlet vi har. I den bästa av världar så ser stadsdelsförvaltningen då över sin verksamhet, säger Anna Sundström, assistent på DO.

Men om förvaltningen inte gör bättring kan DO ta ärendet vidare till domstol.  Har en arbetsgivare diskriminerat en arbetstagare, så kan arbetsgivaren åläggas att betala en diskrimineringsersättning, ett slags skadestånd. Ersättningens storlek varierar i varje enskilt fall. Det beror dels på hur stor skada anmälaren lidit och dels på vad det är för arbetsgivare. Summan ska vara så hög att ersättning betraktas som avskräckande för arbetsgivaren.

Kahin Ahmed har kontaktat sitt fackförbund, Statstjänstemannaförbundet, ST, som börjat utreda hans fall. Om facket driver frågan kan ärendet hamna i Arbetsdomstolen. Annars kan de som anmält själva driva ärendet vidare och då kan det tas upp i tingsrätten.

– Jag känner ännu en utbildad sociolog, som upplevt samma sak, säger Kahin Ahmed. Hon sökte också en tjänst i Rinkeby-Kista och har nu skickat en anmälan till DO.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Tjejer, fotboll och podprat på internationella kvinnodagen

Idrottsförvaltningen stod för firandet av internationella kvinnodagen på Spånga IP, tillsammans med fotboll för tjejer, Galdem A Talk och Sveriges bästa futsalsspelare Daniella Chamoun.

Elfte juli-priset 2019 delades ut på Kista folkhögskola

Mattias Schain och Samuel Sjöblom fick årets Elfte juli-pris för initiativet att bilda en mänsklig ring runt Stockholms moské. – De har visat prov på en sällsynt solidaritet och medmänsklighet, sade Mariam Osman Sherifay, skolans rektor.

Lugnt i Järva under lördagen – inga tecken på koranbränningar

Lördagen blev lugn i Järva, inga tecken på koranbrännande nazister syntes till. Samtidigt var stämningen god i området, med alla möjliga olika lokala aktörer som var ute och trygghetsvandrade på dagen och kvällen. 

Fryshuset prisar Womenisa-grundarna

Tidigare idag delade Fryshuset ut Anders Carlbergs minnespris. I år gick priset för Årets revanschist till entreprenörerna och grundarna bakom det Järvabaserade kvinnonätverket Womenisa,  Deqa Abukar och Amal Said.