Grafik: Yasemin Öztenar
14 stadsdelar kan bli fem. Karta visande förslag till ny organisation. Grafik: Yasemin Öztenar

Vad händer med den lokala demokratin i Järva? Idag finns 14 stadsdelar i Stockholms stad och lika många stadsdelsförvaltningar och nämnder. Men moderaterna vill minska antalet stadsdelsnämnder från 14 till fem. Socialdemokraterna i Järva vill inte förändra den nuvarande ordningen. Men deras partikamrater i stadshuset ger inga klara besked alls.

Moderaterna har föreslagit att stadsdelarna, som de ser ut idag, ska slås ihop till fem ungefär lika stora stadsdelar. De menar att större upptagningsområden ska minska byråkratin och ge större likvärdighet.

 

 

 

Foto: Peter Knutson

– Idag kan det skilja mycket i sociala insatser mellan stadsdelar på grund av skillnad i ekonomiska muskler.  Genom att minska den övergripande byråkratin kan vi få loss mer resurser, sade Anna König Jerlmyr (M) oppositionsborgarråd i Stockholm i lokaltidningen Vi i Kista/Rinkeby/Tensta.

Men om moderaternas politik genomförs skulle Järvaborna vara tvungna att åka till Bromma eller Vällingby för att träffa sina lokala politiker. Moderaterna menar att det problemet kan lösas med fler medborgardialoger.

– Man kan också alternera möteslokalerna, sade Anna König Jerlmyr.

Enligt Stockholms stads biträdande finansborgarråd Karin Gustafsson (S) är stadsdelsnämnderna ett ”demokratiskt nav”.

– I vissa stadsdelar fyller de en viktigare funktion än i andra. Närheten till politiken, tycker jag är oerhört viktig.

Men Karin Gustafsson kan inte lova att stadsdelsnämnderna blir kvar i sin nuvarande form.

– Jag är inte säker på om det ska vara åtta stadsdelar, eller om det är rätt organisation över huvud taget. Jag vet inte. Vi behöver fundera över hur vi bäst vi ska organisera våra lokala verksamheter. Med tanke på hur staden växer så kanske inte den nuvarande formen är den rätta.
Moderaterna lokalt i Järva anser att stadsdelarna bör slås ihop.

Foto: Nya Moderater

Ole-Jörgen Persson, (M) vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd:

– Jag tror inte antalet stadsdelsnämnder i sig är avgörande för den lokala demokratin. Snarare är jag övertygad om att den lokala förmågan att leverera välfärdstjänster med kvalité och valfrihet för medborgarna är viktigare för de flesta än antalet nämnder eller antalet politiker.

Foto: MUF

Benjamin Dousa, (M) vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd:

– Man får inte låsa sig vid att politik bara diskuteras på sammanträden, där väldigt, väldigt få vanliga medborgare dyker upp. I mitt uppdrag som politiker träffar jag människor hela tiden, på kampanjer, i skolor, på arbetsplatser och vid föreningssammankomster, det kommer ju inte att förändras.
Men socialdemokraternas lokala företrädare ser inga fördelar med en sammanslagning.

Foto: Michael Folmer

Anna Jonazon, (S) gruppledare Spånga-Tensta stadsdelsnämnd:

– Det vore förödande att minska stadsdelsnämnderna och att inte ta vara på lokalpolitiker med förankring i området, och som besitter en unik lokal kännedom. Att utöka avståndet mellan politiker och de boende i stadsdelen kan bygga på den negativa vi- och dom-känslan.

Foto: Ewa Malmsten

Elvir Kazinic (S) ordförande i Rinkeby-Kista:

– Jag tycker att systemet är bra som det är. Servicen ska vara nära dem som berörs och vi som är förtroendevalda ska vara nära våra väljare. Om de slår ihop till större stadsdelar så förlorar nämnden sitt syfte. Det är inte en perfekt organisation, men den fungerar. De har kapat tillräckligt redan, från början var det fler stadsdelsnämnder som hade större befogenheter.

 

Kerstin Gustafsson Figueroa
(Citaten är hämtade från en tidigare artikel i Vi i Kista/Rinkeby/Tensta.)

 


Vad Moderaternas förslag skulle innebära
Stadsdelsnämnder / invånare

A Kista- Rinkeby, Spånga- Tensta, Hässelby- Vällingby  224 000 

B Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen 201 000 

C  Södermalm 125 000 

D Skärholmen, Älvsjö, Hägersten- Liljeholmen 140 000 

E  Enskede-Årsta-Vantör, Farsta, Skarpnäck  191 000

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Enbacksskolan börjar samarbeta med Nyhetsbyrån Järva

 – Våra elever i årskurs 7 kan genom vårt samarbete med Nyhetsbyrån Järva få en möjlighet att göra sina röster hörda, säger Iman Ehsani, SO-lärare på Enbacksskolan i Tensta.

Hur blir det med föreningsbidragen 2020?

I Spånga-Tensta betalas föreningsbidragen för 2020 ut i december, men inte i Rinkeby Kista.  – Redovisningsmässigt blir det helt fel, vi kan inte betala ut i förskott, säger Susanne Leinsköld. stadsdelsdirektör i Rinkeby-Kista.

”Det är ett barn som har försvunnit och tystnaden är talande”

Ett barn är försvunnet och veckorna går utan att polisen får in några tips. I media är det tyst. – Det handlar om människovärde och vilka kroppar som är värda att söka efter och vilka kroppar som är sörjbara, säger Alexandra Pascalidou.

Läslust drar igång i januari igen

Den 18 januari drar projektet Läslust igång igen i Rinkeby. – Fokus är att hitta läslusten och utveckla nyfikenheten för barn att läsa, säger Shilan Nazari, som leder projektet.