Omledningen sedd från Rinkeby

Det blir längre och längre för den som vill gå eller cykla mellan Rinkeby och Rissne. Nu rivs den kvarvarande bron över Enköpingsvägen, och det dröjer minst tre år innan en ny är på plats.

För en månad sedan skrev vi om att den ena av de tre gång- och cykelbroarna mellan Rinkeby och Rissne rivits, med en lång omledning som följd. Nu ska ännu en bro rivas och för den som går eller cyklar mellan stadsdelarna blir det från idag en extra omledning på ca 1,2 kilometer.

Avståndet har ökat för gående och cyklister

Fågelvägen är det ca 500 meter mellan Rinkebys och Rissnes närmaste hörn. Den som tar bilen kan köra raka vägen. Men de som går eller cyklar får nu mer än det tredubbla avståndet.

Innan trafikplatsen vid motorvägen byggdes 2010 fanns två broar som möjliggjorde en ganska rak gång- och cykelväg mellan stadsdelarna. När de revs drogs en 300 meter längre väg med en bro som skulle vara tillfällig, men som fått vara kvar längre än planerat. Det är den som nu ska rivas, för att göra plats åt Tvärbanans nya bro som ska byggas på dess nya sträckning mot Kista. 

Räkna med längre gångväg

Under byggtiden hänvisas gående och cyklister genom byggområdet norr om tidigare väg, och sedan in i Ursviks färdiga kvarter, fram till Oxenstiernas allé. Vid dess ände har ett nytt övergångsställe byggts över Enköpingsvägen, och på andra sidan en ny gång- och cykelbana tillbaka till McDonald’s och bensinmacken Circle K. Den som ska gå från Rinkeby eller Kista till Rissne eller Willys får räkna med minst 10 minuters extra väg jämfört med tidigare.

Enligt Sundbybergs stadsmiljökommunalråd Stefan Bergström (c) ska en ny anslutning göras norrifrån till Willys parkering, som skulle kunna göra vägen kortare till stormarknaderna eller för den som ska vidare österut. Men det kan dröja flera veckor eller månader tills den är på plats.

En ny bro ska så småningom också byggas, men den är inte ens planerad än. Sundbybergs stad säger att ambitionen är att den ska vara klar 2023. Så i minst tre år får gående och cyklister räkna med en lång väg över kommungränsen.

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Transportarbetare förbundet svarar Sara

Transportarbetareförbundet anser inte att Sara diskriminerades när Rapid säkerhet AB nekade henne att bära slöja på jobbet. – Tyvärr så kan vi inte styra över arbetsgivarens rätt att ensidigt införa egna policys, säger skyddsombudet Olivera Pobra.

Årets Abdi-pris till Malmö

Årets Abdi-pris delades ut i Folkets Husby igår kväll. Priset gick till Helamalmö.  – Vi vill tacka er, det är mycket hedrande att vara här, sade Mathi de Jallad, som den här kvällen talade i organisationens namn.

Stora problem för SL:resenärer i samband med underhållsarbete i Rinkeby

Frustrationen mot SL fortsätter att växa bland Rinkebyborna. Ena rulltrappan och den stora hissen är tillfälligt avstängda, och under helgen var det även nödstopp på en av de fungerade rulltrapporna och två av tre hissar har inte fungerat. 

Kvinnorna i föreningen Gesguud är besvikna på förvaltningen

Ayan Mohamed läste i Nyhetsbyrån Järva att fem föreningar i Spånga-Tensta fått extra föreningsbidrag för arbete under corona. – Vår förening har arbetat så mycket, vardagar, helger och kvällar. Vi visste inte ens att det fanns ett bidrag att söka.