Bild på person som studerar

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte återskapa och förstärka skillnader. I dag ser vi tyvärr att det inte är så. För att skapa en bättre skola menar vi att skolan måste befrias från marknadsanpassning. Resurserna ska istället fördelas efter behov.

Först vill vi besvara några av de påståenden som görs i artikeln från Cordobaskolans VD och rektor, eftersom de påståendena riskerar att skapa osäkerhet bland föräldrar och elever.

De förslag som i dag ligger på riksdagens bord i en utredning innebär inte att barn från en familj kommer hamna i vitt skilda skolor, en bra bit ifrån varandra. Utredningen föreslår att önskemål, närhet och syskonförtur ska vara kvar som viktiga principer vid placering och urval. Det är samma saker som gäller i dag.

Vi vill besvara några av de påståenden från Cordobaskolans VD och rektor

Däremot föreslår utredningen att alla ska ha samma chans att få välja skola, det vill säga att köerna ska tas bort. Det är för att köerna tydligt missgynnat vissa elevgrupper och har ökat på segregationen. För att ytterligare motverka segregationen vill man även lägga till kvotering. Det är bra förslag.

Utredningen föreslår också att ge de kommunala skolorna kompensation för det utökade ansvaret de har, vilket också är helt rimligt och nödvändigt. De kommunala skolorna ska alltid kunna erbjuda varje elev en plats på någon av sina skolor, till exempel om ett skolföretag lägger ner sina skolor för att de gör för liten vinst och eleverna behöver någonstans att ta vägen. Det betyder att de kommunala skolorna måste ha beredskap för det i sin organisation och för det måste de kompenseras.

Vänsterpartiet är inte ensamma om att vilja förändra skolan. Det pågår ett stort uppror bland många lärare och rektorer just nu. Marknadsanpassningen av skolan är hårt kritiserad.

Den modell vi har för skolan finns nämligen ingen annanstans i världen

Det skolsystem Sverige har idag har också lyft många ögonbryn i omvärlden. Den modell vi har för skolan finns nämligen ingen annanstans i världen. OECD:s utbildningschef Andreas Schleicher anser att det är just på grund av att utbildningen i Sverige blivit en handelsvara, där föräldrar och elever betraktas som kunder, som den inte längre är likvärdig och har ett växande problem med segregation. Han har vid flera tillfällen varnat för det ökande gapet mellan elever i Sverige och föreslagit att resurserna styrs om så att skolor i socioekonomiskt utsatta områden får mer stöd.

Svensk skolpolitik har tyvärr blivit allt bättre på att låta de ökande samhällsklyftorna återspeglas inom skolan. Det går bättre för elever som har högutbildade föräldrar med höga inkomster. Det går däremot inte alls lika bra för elever som har tuffare förutsättningar.

Skolor med låg lärartäthet gynnas av dagens skolpengssystem

Vänsterpartiet menar därför också att det nuvarande systemet med skolpeng måste avskaffas. Modellen där en viss summa pengar följer med varje elev uppmuntrar att det ska vara stora klasser. Kostnaderna för att bedriva undervisning är nämligen i stort sett de samma oavsett klassens storlek, vilket leder till att stora klasser går med överskott och mindre klasser med underskott. Med andra ord missgynnas skolor med hög lärartäthet medan skolor med låg lärartäthet gynnas av dagens skolpengssystem.

De stora skolföretagen har här ett vinnande koncept, eftersom köerna gör det möjligt för dem att få ett ”lättare” elevunderlag som kräver en lägre lärartäthet. Det är inte okej och måste bort.

Vi anser att seriösa fristående skolor gynnas av att marknadstänket rensas ut. Det finns många jättebra fristående skolor – men de som bedriver skola enbart i syfte att göra vinst till sina ägare måste bort. Det är det bästa för eleverna.

Tina Kratz (V), ledamot utbildningsnämnden Stockholms stad
Rashid Mohammed (V), vice ordförande Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Veronica Stiernborg (V), Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
Niklas Thorén (V), Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Bild: Lourdes NiqueGrentz/ Pixabay 

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Så diskuteras islam i maktens korridorer

Jag delar den oro som beskrivs i rapporten ”Om muslimer och islam i riksdagen 2019”, som organisationen Nyans:Muslim har gett ut. Rapporten redovisar hur ”muslimer och islam diskuteras, omnämns och framställs i riksdagens debatter, dokument och diskussioner under första halvåret 2019.”

Stängningen av Reactor fick förödande konsekvenser

När stadsdelsnämndens ordförande i Rinkeby-Kista, Ole-Jörgen Persson, i samråd med den borgerliga majoriteten, beslutade att stänga all öppen fritidsverksamhet med mycket kort varsel, var det uppenbart för alla som arbetar med unga, att det skulle leda till förödande konsekvenser. 

Hur ska vi stoppa skjutningarna i Järva?

Återigen har stadsdelarna på Järva drabbats av dödsskjutningar. För oss boende växer oron och tryggheten minskar. Den här situationen kan inte få fortsätta!

Vi vill att läkare ska vilja stanna

Vad skulle vi kunna göra för att hjälpa Magnus Isacson och alla andra hängivna läkare som verkligen vill göra ett gott arbete, så att de inte väljer att sluta?