I skolan läggs grunden för resten av livet. Ett av de viktigaste uppdragen för politiken är att säkerställa att vi har en jämlik skola. Alla elever ska vara trygga i att utbildningen ger kunskaper baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den svenska skolan ska vara en plats där barn och unga med olika bakgrund möts och där alla kan känna sig hemma. Det förutsätter att skolverksamheten bedrivs av kompetenta och seriösa huvudmän som sätter barnens bästa först.

Stockholms stad ansvarar för att de kommunala skolorna håller högsta möjliga kvalitet där skolorna ges förutsättningar att jobba kontinuerligt med att förbättra elevernas kunskapsresultat. Fristående skolor ansvarar för sin verksamhet och i vilken form den bedrivs.

Det stämmer att staden inte är tillsynsmyndighet för grundskolan. Däremot har staden ansvar för tillsynen av de fristående förskolorna

Det stämmer att staden inte är tillsynsmyndighet för grundskolan. Däremot har staden ansvar för tillsynen av de fristående förskolorna. I den granskning som förvaltningen gjorde av stiftelsen Al-Azhar som huvudman visade sig bristerna vara så stora att förvaltningen återkallade rätten att bedriva förskoleverksamhet. De huvudsakliga skälen till det var att stiftelsen uppvisat allvarlig ekonomisk misskötsamhet och stora brister i sin förmåga att se till att verksamheten följer lagar och regler. Det är mycket allvarligt.

Tyvärr är det inte första gången som Al-Azharskolan omnämns vid allvarliga ekonomiska oegentligheter. 2019 försvann 11 miljoner kronor som egentligen skulle gått till barnens undervisning. Detta ledde till att grundaren till stiftelsen och medhjälparna dömdes till fleråriga fängelsestraff samt till att betala skadestånd.

Om bedömningen görs att stiftelsen Al-Azhar, som tidigare fått kraftig kritik från skolverket och Stockholms stad, inte är lämplig att bedriva förskoleverksamhet är det också rimligt att göra bedömningen att det inte heller är lämpligt att stiftelsen bedriver grundskoleverksamhet.

Stockholms stad har inte någon skyldighet att hyra ut sina lokaler till friskolor

Staden ska inte göra Skolinspektionens arbete. Stockholms stad har dock inte någon skyldighet att hyra ut sina lokaler till fristående friskolor. Det står staden fritt att besluta om.

Därför menar vi att Stockholms stad bör säga upp avtalet för skollokalerna som stiftelsen Al-Azhar hyr till sin grundskoleverksamhet för att istället utreda möjligheten för att bedriva en kommunal verksamhet i lokalerna som verkar för att alla elever känner sig hemma och ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas i skolan.

Kadir Kasirga, S, oppositionsborgarråd i Stockholm Stad
Bildkollage: Fatuma Mohamed / Louise Helmfrid
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Ett ogenomtänkt beslut att stänga ner idrotten

Skidåkningen och skridskoåkningen på Spånga IP under jullovet är inställd. Ni som kommer ner till isen på Spånga IP kommer mötas av den här texten: Vi har stängt och all verksamhet är inställd.

Bostadskrisen slår hårdast mot de mest utsatta

Bostadskrisen i Stockholm skenar och det är som vanligt de redan utsatta som riskerar att drabbas hårdast. Den blågröna majoriteten som styr i Stockholm måste ta ansvar över den havererade bostadspolitiken och ordna fram fler bostäder snabbt.

”Nej, det blir inte bättre för våldsutsatta, Dennis Wedin”

Igår gick både Moderaterna och Miljöpartiet i Stockholm ut och sa att det nu skulle bli lättare för våldsutsatta att få förtur i bostadskön. Men det är inte sant.

Kan vi tala om den politiska majoritetens haveri på Järva?

Järva är ett område som är ett av de mest drabbade av socioekonomiska svårigheter, social utslagning och konsekvenserna av covid, i Sverige. Det vore rimligt att anta att politiker på Järva oavsett partitillhörighet, borde vara ganska eniga om behovet av att satsa på social verksamhet som bidrar till trygghet, där barn, unga och unga vuxna har möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt.