Alejandra Carrasco porträtt
Anders Tegnells kunskapsområde är epidemier och inte socioekonomiska sammanhang. Därför har han vid flera tillfällen uttryckt sig onyanserat om utrikesfödda svenskar vid beskrivningen av smittspridning och vaccinering, och därmed har han återigen väckt den högerextremistiska trollsvansen.
 
Under våren 2020 visade det sig att smittspridningen bland utrikesfödda var högre på grund av att de oftare arbetar inom utsatta yrken, oftare åker kollektivtrafik och oftare bor trångt. Detta påverkar också äldre utrikesfödda eftersom de oftare bor i generationsboende, oftare tillsammans med släktningar som jobbar på plats och åker i kollektivtrafiken, oftare tillsammans med barnbarn som går i förskolan och/eller skolan.
 
Att utrikesfödda var överrepresenterade bland de som insjuknade i Covid-19 våren 2020 handlade inte om okunskap, dåliga språkkunskaper, hänsynslöshet eller utanförskap, utan om klass.
 
De blir ännu en gång bortglömda i myndigheternas pandemiarbete
 
Idag visar det sig att äldre utrikesfödda inte vaccineras i samma utsträckning som svenskfödda. Svenskfödda äldre bor oftare i äldreboende eller SÄBO och har oftare tillgång till hemtjänst, därför prioriterades de vid vaccineringen. Myndigheterna utgår från att övriga äldre bor själva och därför inte behöver prioriteras. Men detta stämmer oftare in på svenskfödda äldre. De utrikesfödda äldre bor fortfarande oftare i generationsboende, fortfarande tillsammans med barnbarn som går i skolan och/eller förskolan, oftare med släktingar som inte jobbar online. De blir ännu en gång bortglömda i myndigheternas pandemiarbete och ännu en gång skuldbeläggs de för sådant de själva inte kan påverka, nämligen sin egen livssituation.
 
Det kommer inte att förvåna mig om det, om några månader, visar sig att utrikesfödda löntagare inte vaccineras i samma utsträckning som svenskfödda. Samma strukturella problematik kvarstår. De har fortfarande svårare att undvika smittan och arbetar fortfarande under sådana arbetsvillkor att de inte kan ställa krav på sin arbetsgivare.
 
Att myndigheternas pandemistrategi utgår från de svenskföddas livsvillkor är diskriminering
 
Medan du och jag hänger på låset flera gånger om dagen för att haffa en vaccinationstid i appen Alltid öppet med vår hypermoderna mobil i högsta hugg, dessutom på arbetstid, på ett jobb som utförs hemifrån och då ingen arbetskamrat eller chef kan ha synpunkter på vad du gör, finns det hundratusentals som inte kommer att ha den möjligheten i Sverige. När du och jag vaccineras på betald arbetstid med Zoom på läge ”Stör ej”, finns det ytterligare hundratusentals andra svenskar som står med mössan i handen och frågar sin chef om man får gå ifrån jobbet för att vaccinera sig, och får kanske ett nej som svar.
 
Att utrikesfödda svenskar drabbas hårdare av pandemin handlar inte om okunskap, dåliga språkkunskaper, hänsynslöshet, utanförskap eller religiösa ledare utan om klass och indirekt diskriminering.
 
Att myndigheternas pandemistrategi utgår från de svenskföddas livsvillkor är diskriminering.
 
Ställ frågan till din granne: behöver du hjälp med att boka vaccinationstid eller med att ta dig till vaccineringen? Det är din medmänskliga skyldighet att ställa frågan. Att en person som inte har de förutsättningar som krävs för vaccinering är inte ett individuellt problem, utan ett kollektivt problem.
 
Alejandra Carrasco
 
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vi behöver känslan av att allt är som vanligt

”Normalitet” låter kanske inte så sexigt, men låt dig inte luras. Det är jätteviktigt.

Den som inte har någon framtid räds inte galler

Det enda som skulle kunna sätta stopp för det dödliga våldet är det enda som samhället inte är beredd att erbjuda. Hopp.

Om Abdis erfarenheter och vår egen historia

Jag har följt sommarens följetong Gå bara. Gud så skönt, att det ordnade sig för Abdi! Det var jobbigt att läsa om alla dessa motgångar. Men så mycket alla drabbade har att smälta innan de är helt beredda för det nya livet och landet.

Dags att bojkotta traditionella varumärken som inte ställer krav?

I say yes to the headline. På alla språk jag kan så säger jag ja till min extremt klickvänliga rubrik. Varför? Jo jag ska berätta om du har tid att sip this tea & allow me to pour the kettle!