Panyotis Hatzipavlis skriver att patienter över 80 år inte ska få intensivvård. Han har lyckligtvis fel. Och om han hade rätt så skulle sjukvården bryta mot svensk lag.

Vi lever i en skrämmande tid. Pandemin Covid-19 skördar många liv, inte minst bland de äldre. Vilket är fruktansvärt. Min 86-åriga mor lever sedan ett par månader helt isolerad. Några äldre vänner har hört av sig till mig och frågat om det stämmer att de inte ska få intensivvård om de blir sjuka. Den oron har spätts på av delar av kvällspressen.

Den oron har spätts på av delar av kvällspressen

Bakgrunden är att socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer om hur sjukvården skall agera om antalet svårt sjuka i behov av intensivvård skulle överstiga antalet intensivvårdsplatser.

Man kan läsa om dem på socialstyrelsens hemsida

I de riktlinjerna så är man glasklar, där står bland annat ”Prioriteringar får inte ske utifrån patientens ålder. Patientens sociala situation eller ställning, funktionsnedsättning eller huruvida patienten själv bidragit till att orsaka sitt tillstånd får inte heller påverka.”

Sedan tidigare så har riksdagen i lag slagit fast de nationella prioriteringsriktlinjerna som är bindande för svensk sjukvård. Där står klart och tydligt att man inte får neka medborgare vård på grundval av deras födelsedatum.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) håller dessutom just nu på med att inspektera flera intensivvårdsavdelningar i syfte att säkerställa att vårdgivarna inte bryter mot åldersdiskrimineringsförbudet.

Allt tyder på att vi kommer klara den här krisen

Sen är det viktigt att komma ihåg att sjukvården alltid gör prioriteringar. Folk som arbetar i intensivvården har beskrivit respiratorvård med följande liknelse…” Det är som att kränga på sig en 40 kilos ryggsäck och att därefter klättra upp och ner för ett högt berg” Alla klarar inte den utmaningen. Och det kan lika väl handla om en 30-åring med dålig kondition och hälsa som en 90-åring.

Svensk sjukvård har klarat pandemin väl så här långt. Antalet intensivvårdsplatser har mer än fördubblats. Det finns för närvarande gott om intensivvårdsplatser och just nu ser det ut som om antalet smittade minskar. Allt tyder på att vi kommer klara den här krisen.

Äldreomsorgen har misslyckats med att skydda de äldre från smittan

Det finns ett område där oron och ilskan är berättigad. Äldreomsorgen har misslyckats med att skydda de äldre från smittan. Jag tror att det beror på äldreomsorgens undermåliga personalpolitik. Det borgerliga styret i Stockholm har motsatt sig krav på arbetskläder och de har rivit upp tidigare beslut om att man ska ha heltidsanställd personal i äldreomsorgen. Timanställda som inte har råd att sjukskriva sig är ingen bra idé om man vill skydda våra äldre från smitta.

Återigen, bästa Hatzipavlis. Det finns inga beslut om att din ålder skulle vara ett hinder för att få intensivvård.

Kom ihåg tvätta händerna, Håll avstånd.

Dag Larsson (S), riksdagsledamot, ledamot av socialutskottet och ledamot av Statens medicinskt etiska råd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Slöjdebatten är rasistisk och kvinnohatande

Jag tycker, att slöjdebatten är rasistisk och kvinnohatande. Och nu ska jag…

Jag har svårt att fira 8 mars

Det finns många anledningar till att delta i arbetet för lika villkor, oavsett livsvillkor, bakgrund eller position i samhället. Och det finns olika historiska bakgrund till varför den 8 mars blev den internationella kvinnodagen.

Ingenting är längre som förut

Den här krönikan handlar om Medborgarkontoret i Tensta. Jag vet att ord som engagemang, vilja och intresse inte finns hos vissa av dem som jobbar där

Begreppet ”klan” pushas inför nästa val

Människors val utgår från hur man upplever verkligheten. Därför är det helt avgörande att etablerade medier är noggranna i hur de beskriver vad som sker och varför.  Aftonbladet publicerade häromdagen två artiklar med följande rubriker: ”Klanerna flyttar fram sina positioner” och ”Kriminella klaner förklarade i tre steg”.