I dessa tider väljer allt fler vårdnadshavare att deras barn fullföljer studierna hemifrån. 
 – Nu krävs ökat stöd för att höja studiemotivationen och göra det möjligt för eleverna att uppnå studiemålen, säger Hiba Adem, från DYAMO.

DYAMO är en digital plattform som genom stöd och vägledning motiverar elever att studera och på så sätt gör det möjligt för fler elever att klara av skolan. De som klarar skolans mål uppmuntras att studera vidare och söka till en högre utbildning.

Elever i årskurs 9 börjar snart gymnasiet och den studietid som finns kvar ska inte behöva gå förlorad. DYAMO erbjuder därför kostnadsfritt digitalt mentorskap i 14 dagar under DYAMO Elevprojekt COVID-19, för ett antal niondeklassare i Sverige.

Företaget grundades som ett svar på de rådande samhällsproblem som leder till att för många elever i orten inte når gymnasiebehörighet.  När unga inte känner att de har någon framtid är risken större att de hamnar i kriminalitet.

Vi matchar rätt mentor till rätt elev

DYAMO:s grundare Hiba Adem och Safae Berrahmoune insåg behovet av tillgång till mentorer. Mentorskapet utmärker sig med ett unikt system med flera motivationsverktyg, som gamification, när spel används för att öka lusten att lära.

 – Det är just under denna tid som eleverna behöver ha kontakt med en välinformerad universitetsstudent eller yrkesutövare, som kan möjliggöra ökad studiemotivation och bidra med rådgivning. Vi matchar rätt mentor till rätt elev med avseende på elevens studieplan och målsättning, säger Safae Berrahmoune.

Krista Sirviö

För mer information, mejla: kontakt@dyamo.se, eller Instagram@dyamo.se

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Fakta för förändring – en rapport utan tydlig mottagare

The Global Village har presenterat en faktarapport om somalisvenskars livsförhållande i Sverige. Rapporten bygger helt på en sammanställning av nationell statistik över somalier som etnisk grupp i jämförelse med svenska befolkningen. Det är ambitiöst av stiftelsen Global Village att presentera en samlad kunskapsöversikt, men samtidigt saknas en fördjupad analys.

Pandemisysslor och funderingar över året som gått

2020 är ett år som vi sent ska glömma av olika anledningar. Mest för den världsomspännande pandemin förstås, men också för att det på alla sätt skapat förändring.

Unga i Järva väntar på sommarjobb

I Järva har sammantaget 2909 ungdomar sökt sommarjobb i år. Men efter att antalet sommarjobb för unga i Järva har sjunkit de senaste åren, och med anledning av den fortsatt pågående pandemin, så är det många som väntar spänt på besked när sommaren närmar sig.

Premiär för populär soppa på hemmaplan

Mitt i varma juli öppnade en ny foodtruck sin verksamhet för försäljning av soppa. Nyhetsbyrån Järva var på plats på invigningen av ”What ’soup Stockholm” som ägde rum på hemmaplan, mitt i Husby centrum framför Folkets Husby på måndagen.