I dessa tider väljer allt fler vårdnadshavare att deras barn fullföljer studierna hemifrån. 
 – Nu krävs ökat stöd för att höja studiemotivationen och göra det möjligt för eleverna att uppnå studiemålen, säger Hiba Adem, från DYAMO.

DYAMO är en digital plattform som genom stöd och vägledning motiverar elever att studera och på så sätt gör det möjligt för fler elever att klara av skolan. De som klarar skolans mål uppmuntras att studera vidare och söka till en högre utbildning.

Elever i årskurs 9 börjar snart gymnasiet och den studietid som finns kvar ska inte behöva gå förlorad. DYAMO erbjuder därför kostnadsfritt digitalt mentorskap i 14 dagar under DYAMO Elevprojekt COVID-19, för ett antal niondeklassare i Sverige.

Företaget grundades som ett svar på de rådande samhällsproblem som leder till att för många elever i orten inte når gymnasiebehörighet.  När unga inte känner att de har någon framtid är risken större att de hamnar i kriminalitet.

Vi matchar rätt mentor till rätt elev

DYAMO:s grundare Hiba Adem och Safae Berrahmoune insåg behovet av tillgång till mentorer. Mentorskapet utmärker sig med ett unikt system med flera motivationsverktyg, som gamification, när spel används för att öka lusten att lära.

 – Det är just under denna tid som eleverna behöver ha kontakt med en välinformerad universitetsstudent eller yrkesutövare, som kan möjliggöra ökad studiemotivation och bidra med rådgivning. Vi matchar rätt mentor till rätt elev med avseende på elevens studieplan och målsättning, säger Safae Berrahmoune.

Krista Sirviö

För mer information, mejla: kontakt@dyamo.se, eller Instagram@dyamo.se

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Skördefest hos Den Gulliga Folkrörelsen i Hjulsta

Den gulliga folkrörelsen bjöd in till skördefest på Hjulsta Ekoodling. Det blev mat och dans, musikuppträdanden och pachamanca.  – Alla är välkomna hit, här finns glädje och vi har sol!

Aisha nekades jobb på grund av sin slöja

Aisha Hussein sökte en tjänst som flygplatskontrollant för Securitas på Bromma flygplats. Hon blev nekad jobbet på grund av sin slöja, då slöjan är en symbol som Securitas policy inte tillåter.  – Jag kommer inte ta av mig min slöja för ett jobb.

Höj Rösten Politikerskola utbildar framtidens ledare

Flera Järvaprofiler har gått Höj Rösten Politikerskola, bland annat Ahmed Abdirahman som grundat Järvaveckan. Utbildningen ämnar att öka det politiska deltagandet och bredda representationen bland framtidens politiska ledare. 

Hon anmälde skolan till Skolinspektionen – skolan svarade med orosanmälan

En elev ska ha blivit mobbad på Engelska Skolan i Kista till den grad att hon har velat ta sitt liv. Mamman till barnet ska då ha försökt kommunicera med skolan för att hitta en lösning, men har upplevt att hon inte tagits på allvar. Hon har därför anmält skolan till Skolinspektionen och menar att rektorn på skolan har hämnats genom att göra en orosanmälan mot henne till socialtjänsten.