Mohamed Hassan Kulmiye, är samordnare på Ungdomens hus. Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

I Stockholm finns drygt 15 000 unga människor, som varken arbetar eller studerar. Störst andel unga utan känd sysselsättning finns i Järva. Nu satsar förvaltningen i Rinkeby-Kista tillsammans med Rinkeby föräldraförening för att nå dem.

– Vi kan ge dem en chans, säger Mohamed Hassan Kulmiye, samordnare på Ungdomens hus.

Redan klockan 11 öppnar dörren till Ungdomens hus och studievägledare, yrkesvägledare och jobbcoacher finns på plats. Kaféet på övervåningen är öppet och sköts av föreningen Rinkeby föräldraråd.

– Vi vill att unga mellan 16-29 kommer hit, säger Mohamed Hassan Kulmiye, oftast kallad för Gaashan. Och vi kommer även söka upp dem som inte kommer hit självmant.

Gaashan har arbetat i Rinkeby-Kista sedan 2012. I många år på fritidsgården, som är granne med Ungdomens hus. Han har sett ungdomarna växa upp och känner många av dem som kommer dit.

– Vi har fått en bra start, konstaterar han. Det har kommit hit fler ungdomar än vad vi trodde. Vi hade 46 besökare redan första veckan, 39 killar och sju tjejer. Och då hade vi inte ens börjat marknadsföra oss.

De som kommer dit har skrivit in sig som arbetssökande, en del har sökt till en folkhögskola och andra har fått hjälp att skriva sitt cv.

– Många kommer av sig själva, andra kommer med sina föräldrar. Till vårt första föräldramöte kom 45 personer.

Gaashan betonar hur viktigt det är att det här arbetet bedrivs på plats, i Rinkeby.

– Ungdomarna åker inte till Kista, säger Gaashan, men de kommer hit. Här känner de sig trygga. Föräldraföreningen ansvarar för fiket och en av mammorna, Leyla Ali Haaji, har fått anställning som uppsökare. Ungdomens hus samarbetar också med landstingets satsning Framtid Stockholm, där kan de unga som drogproblem få hjälp. De som har skulder hänvisas till skuld- och budgetrådgivningen på Medborgarkontoret.

Personal från Jobbtorg Unga i Kista är där fyra dagar i veckan. En av dem är Åsa Gustavii, som också har arbetat i Järva i många år.

– Hit kommer de som vill jobba, säger hon. Men vi söker upp dem som inte vill jobba. Vi jobbar informellt, inte som en myndighet. Jag bryr mig inte om vad ungdomarna har gjort, utan vad de ska göra i framtiden. Många tror att det är kört om de gjort något dumt tidigare, men så är det inte.

Åsa Gustavii tror på föräldrarnas medverkan.

– Ja, mammor här är bra, det blir en bra stämning. Fika funkar på alla. Jag tror att föräldrarna är nyckeln till framgång.

Vid den officiella invigningen av verksamheten i Ungdomens hus talade arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S), likaså stadsdelsdirektören Ulla Thorslund och Rinkeby Föräldraråds ordförande Abdimalik Osman. Det var också Abdimalik Osman som i sitt tal särskilt tackade Hagi Farah. För det är medborgarvärden Hagi Farah, som med en dåres envishet har upprepat för politiker och tjänstemän i Järva faran med de unga som lever utanför samhället. De unga män, för det handlar oftast om män, som inte finns med i några register, som försvunnit i statistiken.

– Det är farligt, säger Hagi Farah, risken är stor att de dras in i kriminalitet.

Trångboddheten är ett stort problem, menar Hagi Farah. De här killarna går ut på kvällen, när föräldrar och syskon kommer hem från arbete och skola. De kommer tillbaka på morgonen när alla har gått sin väg igen.

– De äter och sover. Tittar på teve och går ut igen på kvällen. De här killarna är i riskzonen för kriminell verksamhet.

Satsningen på Ungdomens Hus i Rinkeby är ett samarbete mellan Rinkeby-Kista, arbetsförmedlingen, Jobbtorg Unga och Stockholm stads arbetsmarknadsförvaltning. Hagi Farah hoppas att det något riktigt bra kommer ut av detta.

– Vi har missat dessa unga. Ingen vill ha dem, skolan har misslyckats med dem. Vi måste ge dem allt stöd vi kan. De måste få arbeten, det är det viktigaste av allt. Det får inte bara bli en massa prat, då förlorar vi de här unga för alltid.

Kerstin Gustafsson Figueroa

 Fakta:

  • Det finns 15 345 unga i Stockholm, mellan 16-29 år, som varken arbetar eller studerar. I Järva finns procentuellt flest unga som varken arbetar eller studerar. UVAS i åldersgruppen 20-24 år i Rinkeby-Kista 7,0 %, Spånga-Tensta 6,8 %.  UVAS, 25-29 år i Spånga-Tensta 11,6 %, Rinkeby-Kista 10,7 %.
  • (siffror från 2014, temaunga.se)

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Norra stadsparken rustas upp

Norra stadsparken, men också Norra Rinkebygången och tunnelbanetorget får en uppfräschning till hösten 2021. Just nu pågår arbetet med att ge områdena i Rinkeby ett ansiktslyft. 

Stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista har möte ikväll

Ikväll har Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd möte i Folkets Husby. Viktiga frågor som ska behandlas rör föreningsbidragen, om Sociala insatsgruppen ska utökas och om det blir någon upprustning av Akalla torg och busstation.

Rinkebys nya hiss står stilla

I knappt en månad har hissen fungerat på Rinkebys tunnelbanestation efter ett långt avbrott. Hissen har bytts ut till en ny modell, men nu är den trasig igen och felanmäld sedan den 28 december. På SL verkar ingen veta någonting om problemet.

Ifrah tog sin första dos vaccin

Ifrah-Degmo Mohamed fick sin första dos vaccin mot covid-19 igår och lade ute en bild på Facebook om det.  – Jag gjorde det eftersom jag vet att många är oroliga, men jag tycker att alla ska vaccinera sig. Det är farligare att drabbas av corona eller smitta andra med sjukdomen.