Tensta träff

Tisdagen den 20 april blev det offentligt att SISABs styrelse planerar att sälja Tensta träff och gamla Tensta gymnasium, där biblioteket länge huserat. Det är en plan som oroar oss i Feministiskt initiativ. Vi tänker inte acceptera att våra gemensamma fastigheter säljs ut till högstbjudande. 

Beslutet har dessutom fattats helt utan dialog med Spånga- och Tenstaborna, trots att det är civilsamhället som arrangerat samtal med SISAB och politiker. Samma civilsamhälle som i chock nu får höra om utförsäljningen via media. Samma civilsamhälle som blivit lovade lokaler, och som länge väntat på en långsiktig lösning. Medborgardialog är avgörande för att fatta kloka politiska beslut, men majoriteten väljer gång på gång att ignorera de boendes önskemål.

Istället för att investera har staden låtit området förfalla

Istället för att investera har staden låtit området förfalla. Flytt av biblioteket, tomma lokaler, byggnader som inte underhålls och trasig utomhusbelysning. Det håller inte att efter konstant misskötsel säga att platsen är för otrygg för verksamheter, eller att det skulle vara för dyrt att renovera. Det är bara dåliga argument för att tvinga fram en utförsäljning. 

Nu är det dags att sätta ned foten. Vi kräver att Stockholms stad tar sitt ansvar och stoppar försäljningen av Tensta träff och Tensta gymnasium. Vi kräver också en långsiktig plan för hur hela området kan utvecklas, och att boende och föreningar involveras i det arbetet. Vad som behövs är enkel tillgång till samhällsservice, med mataffärer, förskola och skola, såväl som rum för kultur och föreningsliv. 

Trygghet kommer genom att låta viktiga mötesplatser som Tensta Träff få finnas kvar

Det finns goda förutsättningar för att Tensta ska kunna blomstra igen. Här finns gott om föreningar eller engagerade invånare. Senast Tensta Träff var öppet var trycket stort på lokalerna, som kan bokas för möten, kurser, konserter och teaterföreställningar. Ett kafé skulle bidra ännu mer till att skapa en träffpunkt, och sommartid går det att använda det närliggande parkområdet för sittplatser och uteservering. 

Med mer folk i rörelse skulle platsen bli en levande del av staden, och en naturlig träffpunkt med socialt och kulturellt utbyte. Trygghet kommer genom att låta viktiga mötesplatser som Tensta Träff få finnas kvar. Vi behöver fler sådana trygga sammanhang – inte färre. Inte minst är det viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv då vi vet trygga mötesplatser är a och o för att tjejerna ska vilja samlas och ta plats. Trygghet kommer genom att bygga vidare på det starka lokala engagemanget som finns i Tensta, och stärka stödet till det lokala civilsamhället. Om SISAB och stadsdelen är intresserade av lönsamhet, trygghet och långsiktighet bör ni vara intresserade av att behålla, investera och involvera de boende för ett mer levande Tensta. 

Det grönblå styrets brutna löften riskerar annars att öka otryggheten, och försämra den redan låga tilliten som många har för politiker. 

Farida al-Abani, arbetsmarknadsnämnden för Fi Stockholm och partiledare
Karin Ploen, gruppledare för Fi i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Hemblas områdeschef besvarar kritiken

I en artikel på Nyhetsbyrån Järva riktas allvarliga anklagelser mot vår förvaltning, och specifikt mot den områdesförvaltning som jag leder. I Husby har vi totalt cirka 1500 lägenheter och det finns självklart exempel på situationer där vi gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera.

Om Yüksel och Partiet Nyans i orten

På Järva mobiliserar nu det nybildade öppet muslimska partiet Nyans (PN) inför valet 2022. Partiets grundare och partiledare är Mikail Yüksel. Det är ett enmansparti och som ett religiöst parti också ett enfrågeparti.

På tal om det som kallas för ”grit”

Läste nyligen en artikel om det som inom populärpsykologi kallas för ”grit”. Ett ord som förenklat kan beskrivas som driv och uthållighet. Känner mig reserverad, eftersom idén om grit enkelt kan bli använt på sätt som gör att elevens prestation, görs till ett uttryck för elevens karaktär.

Skynda på för en värdig begravningsplats i Järva

Hur kunde Järva begravningsplats hamna i en deponi med sopor, gifter och avfall? Ingenstans i världen har man varit dum nog att prova det. Kyrkogårdsförvaltningens experiment fortsätter att dra ut på tiden och kan bara sluta som fiasko. Men lösningen är nära. Lyssna på järvaborna, välj plan och ren jord så blir begravningsplatsen både färdig och värdig.