Två kvinnor med munskydd håller en banderoll med texten Nej till marknadshyra

Centerpartiet och Liberalerna har i förhandlingar med regeringen stridit för ett införande av fri hyressättning, även kallat marknadshyror, i nybyggda hyresrätter. Om det förslaget går igenom kommer det sannolikt leda till hyreshöjningar på alla lägenheter, även de gamla. Det vore en katastrof för alla hyresgäster i Stockholm, inte minst här i Järva.Stockholm lider av akut bostadsbrist. Att inte kunna flytta hemifrån när man vill, flytta till större lägenhet när familjen växer eller att tvingas hyra lägenhet i andra eller tredje hand är vardag för många. Bostadsbristen ett av de största problemen vi har i Stockholm idag och det krävs snabba lösningar för att inte hemlösheten och trångboddheten ska öka i framtiden. 

Men hur ska vi då komma tillrätta med bostadskrisen?

Det kommer att innebära att nya lägenheter blir ännu dyrare än vad de redan är idag

Borgerliga politiker menar att en lösning skulle vara marknadshyror, vilket innebär att hyresvärden fritt skulle få bestämma hyran utan att behöva förhandla den med representanter för hyresgästerna. Det skulle innebära kraftigt höjda hyror och i praktiken att den som har råd att betala mest är den som kan få en lägenhet. 

Snart kommer regeringen, efter påtryckningar från Centerpartiet och Liberalerna, att lägga fram ett förslag om att införa marknadshyror i nybyggda hyresrätter. Det kommer att innebära att nya lägenheter blir ännu dyrare än vad de redan är idag och att det kommer att bli i princip omöjligt för de flesta låginkomsttagare, pensionärer, studenter eller ensamstående föräldrar att ha råd med en ny hyresrätt. På grund av de borgerliga partiernas ombildningar i Stockholm under de senaste 15 åren, där över 26 000 hyresrätter har försvunnit och blivit bostadsrätter, så finns det inte tillräckligt många gamla hyresrätter med rimliga hyror för alla dem som inte kommer att ha råd med de nya lägenheterna med marknadshyror. Marknadshyror är bara en bra idé för dem som har mycket pengar

Det finns också mycket som pekar på att marknadshyror i nybyggda hyresrätter så småningom kommer att leda till att även de befintliga hyresrätterna kommer att bli dyrare. Enligt en rapport framtagen av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av Hyresgästförening skulle hyrorna på Järva höjas med 23-29 procent beroende på stadsdel. Det skulle vara förödande för hyresgästerna, framförallt för dem som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Marknadshyror är alltså bara en bra idé för dem som har mycket pengar, och att införa marknadshyror i Stockholm skulle innebära att de som inte har mycket pengar på banken skulle tvingas flytta längre och längre ut från stan. Det vägrar vi i Vänsterpartiet att ställa upp på. Stockholm ska vara en stad för alla, oavsett inkomst. 

En trygg och bra bostad är en mänsklig rättighet, inte en lyxvara. Alla ska ha råd att bo i Stockholm, och därför säger vi nej till marknadshyror. Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Veronica Stiernborg (V), gruppledare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndPå lördag anordnas Grilla mot höga marknadshyror kl 13-16 vid Husby gård.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Sluta göda skolkoncerner!

Den bristande likvärdigheten pekas allt oftare ut som det stora problemet i svensk skola. Den extrema marknadiseringen av skolan i Sverige har lett till växande skolsegregation och ojämlikhet. Problemen har nu blivit akuta. I våras lämnade 16 500 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet.

Anlägg fler kolonilotter i Järva

Trots det växande intresset för växter och odling så har Stockholms stad inte tagit några direkta initiativ för att utöka odlingsmöjligheterna för alla hundratusentals stockholmare som bor i lägenhet och inte kan ägna sig åt odling i större skala. Det är synd och något som borde åtgärdas.

Elisabeth Svantesson, M, vill sänka bidragen till nyanlända

Elisabeth Svantesson är moderaternas ekonomisk-politiska talesperson och hon vill sänka bidraget till nyanlända. Hon anser att det skulle bidra till en bra integration och motverka segregation. Det är en falsk bild av vad som orsakar den utbredda segregation och den systematiska diskriminering som förortsbefolkning utsätts för.

Obegripligt att Hembla släpps in i Sveriges Allmännytta

I förra veckan meddelades att det ökända företaget Hembla blir medlemmar i Sveriges Allmännytta. Hembla är ett av Sveriges största fastighetsbolag men trots det är deras hyresgäster bland de mest missnöjda med sitt boende. Varför vill Sveriges Allmännytta legitimera den här typen av hyresvärdar?