Två kvinnor med munskydd håller en banderoll med texten Nej till marknadshyra

Centerpartiet och Liberalerna har i förhandlingar med regeringen stridit för ett införande av fri hyressättning, även kallat marknadshyror, i nybyggda hyresrätter. Om det förslaget går igenom kommer det sannolikt leda till hyreshöjningar på alla lägenheter, även de gamla. Det vore en katastrof för alla hyresgäster i Stockholm, inte minst här i Järva.Stockholm lider av akut bostadsbrist. Att inte kunna flytta hemifrån när man vill, flytta till större lägenhet när familjen växer eller att tvingas hyra lägenhet i andra eller tredje hand är vardag för många. Bostadsbristen ett av de största problemen vi har i Stockholm idag och det krävs snabba lösningar för att inte hemlösheten och trångboddheten ska öka i framtiden. 

Men hur ska vi då komma tillrätta med bostadskrisen?

Det kommer att innebära att nya lägenheter blir ännu dyrare än vad de redan är idag

Borgerliga politiker menar att en lösning skulle vara marknadshyror, vilket innebär att hyresvärden fritt skulle få bestämma hyran utan att behöva förhandla den med representanter för hyresgästerna. Det skulle innebära kraftigt höjda hyror och i praktiken att den som har råd att betala mest är den som kan få en lägenhet. 

Snart kommer regeringen, efter påtryckningar från Centerpartiet och Liberalerna, att lägga fram ett förslag om att införa marknadshyror i nybyggda hyresrätter. Det kommer att innebära att nya lägenheter blir ännu dyrare än vad de redan är idag och att det kommer att bli i princip omöjligt för de flesta låginkomsttagare, pensionärer, studenter eller ensamstående föräldrar att ha råd med en ny hyresrätt. På grund av de borgerliga partiernas ombildningar i Stockholm under de senaste 15 åren, där över 26 000 hyresrätter har försvunnit och blivit bostadsrätter, så finns det inte tillräckligt många gamla hyresrätter med rimliga hyror för alla dem som inte kommer att ha råd med de nya lägenheterna med marknadshyror. Marknadshyror är bara en bra idé för dem som har mycket pengar

Det finns också mycket som pekar på att marknadshyror i nybyggda hyresrätter så småningom kommer att leda till att även de befintliga hyresrätterna kommer att bli dyrare. Enligt en rapport framtagen av konsultföretaget Ramböll på uppdrag av Hyresgästförening skulle hyrorna på Järva höjas med 23-29 procent beroende på stadsdel. Det skulle vara förödande för hyresgästerna, framförallt för dem som redan idag har svårt att få ekonomin att gå ihop. Marknadshyror är alltså bara en bra idé för dem som har mycket pengar, och att införa marknadshyror i Stockholm skulle innebära att de som inte har mycket pengar på banken skulle tvingas flytta längre och längre ut från stan. Det vägrar vi i Vänsterpartiet att ställa upp på. Stockholm ska vara en stad för alla, oavsett inkomst. 

En trygg och bra bostad är en mänsklig rättighet, inte en lyxvara. Alla ska ha råd att bo i Stockholm, och därför säger vi nej till marknadshyror. Rashid Mohammed (V), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Veronica Stiernborg (V), gruppledare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämndPå lördag anordnas Grilla mot höga marknadshyror kl 13-16 vid Husby gård.

Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Öppet brev till de ansvariga: Hotellrum kan rädda liv

Hotellrum kan rädda liv i Järva. Att erbjuda tomma hotellrum som tillfälliga skyddsboenden åt äldre Järvabor i trångbodda familjer skulle kunna rädda många liv bland dem som i dag är utsatta för den mest extrema smittorisken.

”Personalen känner en otrolig maktlöshet”

Noll respons från skolledningen och ingen respekt, skriver lärarna på Hjulsta grundskola i en kommentar till skolans rektor Helene Hodges.

Blev Tech Tensta en plats att lyckas på…?

Michael Steger skrev en insändare om Tech Tensta och ifrågasatte verksamheten som bedrivs där. Sus Andersson (mp) ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnds näringslivsråd svarade. Michael Steger fortsätter nu debatten.

Järva har ett eget arv värt att bygga vidare på

Miljonprogrammet, som Järva är en del av, var ett statligt projekt med syftet att bygga 1 miljon bostäder under åren 1965 till 1975. Projektet initierades för att lösa den rådande bostadskrisen och samtidigt höja levnadsstandarden genom välplanerade lägenheter.