Konfessionella friskolor ligger i topp vad det gäller skolresultat. Ändå vill regeringens utredare ta fram ”sådana författningsförslag som behövs för att möjliggöra ett etableringsstopp”. Vad är regeringen ute efter egentligen?

Totalt förbud går inte att genomföra på grund av rådande lagar och Europakonventioner, därför försöker man förbjuda framtida nya religiösa friskolor istället.
Cordobaskolan har skickat in ett svar till utredarna. Vi menar att konfessionella friskolor fyller en viktig funktion för både samhället och enskilda individer. Skolan blir en plats där barn kan utöva sin rätt till andlighet och utveckla sitt filosofiska tänk i en demokratisk institution för ett demokratiskt samhälle. Elever får ett utrymme där de slipper bli ständigt ifrågasatta för sin religiositet. Andlighet börjar bli en bristvara och elever har få forum att tala om tro. Vi menar att konfessionella friskolor fyller det tomrummet.

Liberalernas förre partiledare Jan Björklund har sedan länge uttryckt ett krav att stoppa religiösa skolor. Han menar att ”religiösa friskolor i utanförskapsområden bidrar till att öka segregationen” och att ”de barn som växer upp i extrema familjer placeras i religiösa friskolor”. Vad menar han med det? Tydligt är att han pratar om muslimer i förorten.

Vad säger ni som valt en religiös friskola, är ni orsaken till den skolsegregation som råder i landet?

Vad säger ni som valt en religiös friskola, är ni orsaken till den skolsegregation som råder i landet? Är din skola grogrund för ökad radikalisering?

Denna religionsfobi är livsfarlig för samhället! Familjer väljer vår skola för att vi har bra utbildning. Barn väljer oss för att jämt och ständigt slippa rättfärdiga sin bakgrund, sin kultur, sitt muslimska namn, sin tro och sin andlighet. Att genomföra etableringsstopp är ett sätt att förhindra elever att välja själva och därmed även ett sätt att ta bort muslimernas rätt till ”lika inför lagen”,  att ta bort ett välfungerande verktyg i arbetet för inkludering och goda skolresultat. 

Det är retorik som känns igen från historien. ”Det som sedan hände i Nazityskland är ingenting som händer från ena dagen till den andra. Grogrunden till det hade funnits i flera generationer. Hitler fungerade som en framkallande faktor för det hatet som legat latent länge och grott” (Emerich Roth). I en sann Emerich–anda uppmuntras våra elever till aktiviteter och genomför skolprojekt som motverkar våld och främlingsfientlighet. Hos oss kopplar man ihop Läroplanens värdebas genom filosofiska samtal med elevernas bakgrund och religiösa tillhörighet. Vi ger dem verktyg till etiska ställningstaganden och upplyser dem om rätten till en egen åsikt – även annan än föräldrarnas. Vi drivs inte av lojalitet mot något samfund, vid drivs av lojalitet mot barn och deras utbildning.

Vad är det man egentligen är ute efter?

Vad är det man egentligen är ute efter? Vi undrar vad det är för signaler man sänder till de unga i förorten när man begränsar just deras val av skola. Inte är det ”du är en del av Sverige med lika rättigheter som vilken Kalle och Lisa som helst”! Vi är oroade över en ensidig tolkning av begreppet konfession, barns rätt till andlighet, långsiktiga samhällsrisker, risk för godtycklighet, öppen särbehandling av oliktänkande och en urvattning av vårt rättsstat. Vad är det för samhälle vi vill ha på längre sikt? Detta är den viktigaste etiska frågan lagstiftarna behöver ta ställning till och beakta före beslut!

Ulla Parkkinen, vd, Cordoba International School
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Benjamin Dousa, matcheckar är inte valfrihet!

Benjamin Dousas och Muf:s krav på att införa matcheckar i stället för försörjningsstöd är ett synnerligen ogenomtänkt förslag. Människor använder inte försörjningsstöd till lyxkonsumtion, helt enkelt för att det inte finns utrymme för det. 

Öppet brev till de ansvariga: Hotellrum kan rädda liv

Hotellrum kan rädda liv i Järva. Att erbjuda tomma hotellrum som tillfälliga skyddsboenden åt äldre Järvabor i trångbodda familjer skulle kunna rädda många liv bland dem som i dag är utsatta för den mest extrema smittorisken.

Har Sveriges Allmännytta ens lyssnat på hyresgästerna?

Jag har själv varit i ett flertal av Hemblas lägenheter i Husby. Jag har varit hemma hos hyresgäster som är desperata eftersom deras barn bor i sovrum med mögel på väggarna, hos personer som tvingas leva i konstant oljud och hos människor som är rädda för att få elstötar i badrummet på grund av synligt hängande eldragningar. För mig är det inte acceptabelt att det ser ut så i hyresrätter i Sverige år 2021.

Leanders jul blir en jul med tomtar, men utan gran

I somras skrev jag om en tillvaro där man var hänvisad till att träffa folk utomhus och undrade hur det skulle bli i jul. Nu klarnar det. Vi vågar nog bjuda hem sonen. Han jobbar hemifrån och har inte träffat en käft på flera veckor, men fler gäster blir det inte.