Jag har själv varit i ett flertal av Hemblas lägenheter i Husby. Jag har varit hemma hos hyresgäster som är desperata eftersom deras barn bor i sovrum med mögel på väggarna, hos personer som tvingas leva i konstant oljud och hos människor som är rädda för att få elstötar i badrummet på grund av synligt hängande eldragningar. För mig är det inte acceptabelt att det ser ut så i hyresrätter i Sverige år 2021.

Därför blir jag också väldigt förvånad när Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta, skriver under en debattartikel tillsammans med företrädare för den här typen av hyresvärd. Har man helt gått på företagets argumentation, och inte alls lyssnat på hyresgästerna?

Delar av artikeln som försvarar Hemblas agerande är som skrivna av en reklambyrå. Man talar om att ”Hembla är ett bolag i förändring” och att företaget ”arbetar med ett tydligt kund- och bosocialt fokus.” Men faktum är att många av hyresgästerna, de som faktiskt bor i bostäderna Hembla äger, inte upplever ett ”kundfokus”. De upplever att ingenting händer. Om ambitionen på allvar är bra och trygga bostadsområden finns helt enkelt mycket kvar att bevisa.

Faktum är att Hembla just nu får omfattande kritik från en del av sina hyresgäster

Faktum är att Hembla just nu får omfattande kritik från en del av sina hyresgäster. Det är en kritik som fortgår och som inte minskar i kraft, snarare tvärtom. Och då spelar det faktiskt ingen roll att de ordnar sommarjobb i området, för om de inte tar hand om förvaltningen på ett för hyresgästerna tillfredställande sätt, har de inte lyckats som fastighetsägare. Och det påverkar bostadsområdet långt mer än enstaka sociala insatser.

Utöver de problem som faktiskt finns i Hemblas fastigheter så är de också kända för att genomföra konceptrenoveringar, alltså att de renoverar ytskikten när en hyresgäst flyttar ut. Det är något som dels leder till konstanta störningar för de andra hyresgästerna och dels till hyreshöjningar. Men framförallt görs inte de genomgripande upprustningarna de här fastigheterna behöver. Det är inte vad jag kallar för ett ”bosocialt fokus”.

Hembla kanske har ambitioner att förändras, men det kommer ta ett par år. Varför får de då bli medlemmar redan nu, när hyresgästerna till och med driver en kampanj för att deras lägenheter ska köpas upp av kommunen? För varje gång etablerade organisationer eller myndigheter agerar såhär tondövt mot människor som lever i så kallade socialt utsatta förorter urholkas det förtroende som andra försöker bygga upp. Det är minst sagt olyckligt.

Hade Sveriges Allmännytta varit lyhörda inför hyresgästerna på Järva, hade man inte släppt in Hembla, åtminstone inte än.

Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet i Stockholms stad
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Vänsterpartiet: De styrande politikerna måste satsa på Järva

För några veckor sedan sköts en pojke till döds i Tensta och ytterligare två skadades. Sorgen efter skjutningen var påtaglig i hela området och många samlades till en minnesstund för att hedra den omkomna pojken och för att lufta sin frustration kring våldet som aldrig verkar ta slut. Vi är många som sedan länge känner att det görs för lite för att bryta våldet.

Varför ska Järvaborna betala för andras bilåkande?


En motorvägsramp rakt igenom Igelbäckens kulturreservat. Det kan snart bli verklighet om Trafikverket och de styrande i Stockholm får som de vill. Men förslaget är helt oacceptabelt för klimatet, kulturreservatet och de boende i Järvaområdet.

De som bedriver skola enbart för att göra vinst måste bort

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte återskapa och förstärka skillnader. I dag ser vi tyvärr att det inte är så. För att skapa en bättre skola menar vi att skolan måste befrias från marknadsanpassning. Resurserna ska istället fördelas efter behov.

Ska Husbybadets rivas? I så fall varför?

År 1999 firade Husbyborna en av sina segrar. Efter tjugu år med namnlistor, uppvaktningar, möten och demonstrationer hade det badkar med skylten HUSBYBADET, som badhusgruppen ställt ut på tomten och som var en del av del av manifestationerna, ersatts med ett riktigt badhus.