Genom Hemblas och andra privata bostadsbolags associerade medlemskap i Sveriges Allmännytta kan vi tillsammans driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen. Ännu närmare samverkan mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att gynna hyresgästerna och stadsdelarna där bolagen finns. Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt. Avstamp tas i att bolagen uppfyller kraven för medlemskap och den ambition de har framåt.

Clara Lindblom undrar hur Sveriges Allmännytta tänkt när det är möjligt för Hembla att bli associerad medlem. Sveriges Allmännytta ser ett stort värde i att privata bolag med långsiktiga ägare och som tar ett samhällsansvar kan bli medlemmar i Sveriges Allmännytta. Redan idag samverkar privata och allmännyttiga bolag i samma bostadsområden och genom att ingå i samma branschorganisation kan samarbetet för att skapa trygga och bra bostadsområden stärkas. Tillsammans blir vi också en ännu starkare röst i bostadspolitiska frågor och kan driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen som helhet. Associerade medlemmar ska, precis som de allmännyttiga bolagen, ta socialt ansvar, lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål, arbeta för en ökad integration och social hållbarhet. Och ja, Sveriges Allmännytta sätter fortsatt uppdraget att skapa goda bostäder åt alla medborgare främst – och här är en ökad samverkan mellan privata och allmännyttiga aktörer en viktig del.

Fullt förståeligt fanns, och finns det, en grundmurad skepsis mot hyresvärdar som lovar långsiktighet eller guld och gröna skogar.

Hembla förvärvade sina första fastigheter i Järva år 2014. Fastigheterna, där flera varit i både kommunal och privat ägo tidigare, hade ett eftersatt underhåll och stora behov av upprustningsinvesteringar. Fullt förståeligt fanns, och finns det, en grundmurad skepsis mot hyresvärdar som lovar långsiktighet eller guld och gröna skogar. Hemblas förvaltning har genom åren inte alltid heller fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Hembla är dock ett bolag i förändring. De bytte nyligen ägare och har nu Europas största bostadsbolag i ryggen – ett bolag som har ett evighetsperspektiv i sitt ägande. De har stärkt sin lokala förvaltning och infört en ny organisation som arbetar med ett tydligt kund- och bosocialt fokus. Allt detta har Sveriges Allmännytta vägt in när medlemskap beviljats.

Det finns fortfarande ett stort upprustningsbehov i både lägenheter och fastigheter i Järva. Det går varken för kommunala allmännyttiga bolag eller privata aktörer att lösa det på kort tid, men Hembla är på väg dit steg för steg. Bolaget har gjort omfattande investeringar i upprustning av bland annat fasader, gårdsmiljöer, entréer och energi- och miljösystem. Fler investeringar och upprustningsprojekt genomförs under de kommande åren.

Att Hembla investerat mycket i det bosociala arbetet och kommer fortsätta med det är en förutsättning för det associerade medlemskapet.

Att Hembla investerat mycket i det bosociala arbetet och kommer fortsätta med det är en förutsättning för det associerade medlemskapet. För att bli associerad medlem ska bolagen ta en aktiv del i det lokala samhället där de verkar. Hembla är aktiv i den lokala och framgångsrika Fastighetsägarföreningen i Järva, stöttar en mängd föreningar och lokala initiativ samt anställer hyresgäster in i sin förvaltning, så kallade miljövärdar. Dialogen och samarbetet med den lokala Hyresgästföreningen fungerar väl.

Vi är båda övertygade om att Hemblas och andra privata bostadsbolags medlemskap i Sveriges Allmännytta kommer stärka möjligheterna till ökad samverkan i bolagens bostadsområden. Det är en samverkan som kommer få betydelse för hyresgästerna, områdena och inte minst för hyresrättens attraktivitet som boendeform. Vår förhoppning är att Clara Lindblom vill bidra konstruktivt även i det samtalet och såväl Sveriges Allmännytta som Hembla välkomnar fortsatt dialog.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Mikael Röjdemark, Förvaltningschef Hembla
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Den egentliga kritiken av Träningpoddens avsnitt 197

Den 22 november släppte Träningspodden, som leds av TV-profilen Jessica Almenäs och Lovisa Sandström, ett avsnitt där Jessica berättar om en basketmatch hon spelade i Husby. Där beskriver Jessica bland annat Järvas damlag som läskiga, aggressiva och hotfulla, men diskussionen slutar inte där. 

Har Sveriges Allmännytta ens lyssnat på hyresgästerna?

Jag har själv varit i ett flertal av Hemblas lägenheter i Husby. Jag har varit hemma hos hyresgäster som är desperata eftersom deras barn bor i sovrum med mögel på väggarna, hos personer som tvingas leva i konstant oljud och hos människor som är rädda för att få elstötar i badrummet på grund av synligt hängande eldragningar. För mig är det inte acceptabelt att det ser ut så i hyresrätter i Sverige år 2021.

Omfördela resurser från polisen till välfärden

De senaste veckorna har vi världen över bevittnat hur människor kommit samman och organiserat sig mot den polisbrutalitet och strukturella rasism som svarta personer utsätts för. I USA har Black Lives Matter-rörelsens budskap fått politisk genomslagskraft.

Ingen tid för högerns stolthet – inför Sluta skjut i Stockholm

Trots att skjutningarna minskar i flera regioner så nåddes en ny högsta nivå under 2020. Drivande i detta är den massiva ökningen i polisregion Stockholm. Här har 23 personer dött i samband med skottlossningar under året som gått. Det är människoliv som fortsätter att skördas och våldet kryper nedåt i åldrarna. Barn har flera gånger blivit ofrivilliga vittnen och i vissa fall offer för det grova våldet.