man går in i skolan för att vaccinera sig.
Vaccinationsmottagning i Bredbyskolan.

Ojämlikheten har varit tydlig i samtliga faser av pandemin. Var i Stockholm du bor har tyvärr varit avgörande både för din möjlighet att överleva sjukdomen, testa dig för att veta om du är sjuk eller att ha hunnit få vaccin i tid. Det är tydligt att vården i vår region spär på ojämlikheten snarare än att motverka den.

Under den inledande smittspridningen drabbades Järvaområdet hårt av pandemin. Till viss del handlar det om avsaknad av information, men framförallt om att järvaborna har arbetaryrken där det är svårt att tacka nej till arbetspass och där det inte går att jobba hemifrån, eller att bostäderna i våra stadsdelar är trångbodda. Flertalet studier har redan visat på att en persons klassbakgrund är avgörande för möjligheten att överleva covid-19 samt att olika yrkesgrupper inte har samma möjligheter till att följa råd och rekommendationer.

Vaccinationsmottagningar öppnade först i Täby och innerstaden

Trots att Järvaområdet drabbades hårdare av pandemin var det betydligt färre som testade sig här, eller i andra socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Redan i början på hösten fick Region Stockholm indikationer på detta, men det dröjde ända till januari 2021 innan en mobil testbuss kunde vara på plats. Att det tar ett år av pandemi innan en testbuss kan rullas ut är inget annat än ett kraftigt underbetyg både när det gäller beredskap och handlingskraft.

Och nu under vaccineringen ser vi hur samma sak återupprepar sig. I början av april hade hela 87% av Danderyds 75+are hade vaccinerat medan motsvarande siffra i Rinkeby-Kista bara var 68%. Vaccinationsmottagningar öppnade först i Täby och innerstaden, medan Rinkeby fick vänta till mitten av april. Detta är ett stort misslyckande och vi socialdemokrater vill omgående införa gratis sjukresor till vaccinering, en telefonlinje för tidbokning samt starta mobila vaccinationscentraler. Vaccineringen måste ske både snabbt och jämlikt.

Starta mobila vaccinationscentraler

Det är uppenbart att det behövs en ny sjukvårdspolitik i Region Stockholm. Mer resurser måste gå dit behoven är som störst, istället för till privatkliniker på Östermalm. Vi kan inte erbjuda vaccinering och tro att ”mun till mun metoden” löser de stora folkhälsoproblem Järvafältet befinner sig i.

– Tydlig information ska finnas på flera språk och spridas tillsammans med relevanta organisationer och föreningar

– Vårdcentralerna behöver mer resurser för kunna informera personer som har frågor kring vaccineringen.

– Sjukresor till vaccinering måste vara gratis för den som behöver

Vi socialdemokrater vill att regionen granskar de ojämlika effekterna av pandemin och går till botten med hälsoklyftorna i vår region. Ditt postnummer ska inte avgöra vilken möjlighet du har till ett långt och hälsosamt liv.

Talla Alkurdi, oppositionsregionråd (S)
Galina Monsalves (S)
Elvir Kazinic (S)
Print Friendly, PDF & Email
Lämna ett svar
You May Also Like

Obegripligt att Hembla släpps in i Sveriges Allmännytta

I förra veckan meddelades att det ökända företaget Hembla blir medlemmar i Sveriges Allmännytta. Hembla är ett av Sveriges största fastighetsbolag men trots det är deras hyresgäster bland de mest missnöjda med sitt boende. Varför vill Sveriges Allmännytta legitimera den här typen av hyresvärdar?

En stadsdel, två världar

Tillsammans med många andra var jag vid minnesstunden i Tensta centrum den 30 december. Stadsdelsdirektören, både den nya och den avgående var där, med beordrad eskort av två fältassistenter. Det faktum att de uppträder med beordrad eskort får mig att fundera över om de även beordrar eskort när de är i till exempel Solhem?

Hemblas plundring av hyresgästerna legitimeras

Det är positivt att Clara Lindblom, oppositionsborgarråd i V, instämmer i den skarpa reaktionen från hyresgäster på Järva mot beslutet att bevilja fastighetsjätten Hembla associerat medlemskap i Sveriges allmännytta. Men att Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, och Mikael Röjdemark, Förvaltningschef Hembla nu gemensamt försvarar medlemskapet i Nyhetsbyrån Järva är att öppna dörren på vid gavel för den globala finansmarknaden att plundra hyresgästerna i Sveriges miljonprogramsområden.

Ett budskap från gatan

Orten är full av budskap. Affischer, tags, poesi, målningar, lappar som oberoende av alla medier kommunicerar med Järvaborna. Ibland är det bäst att låta dem stå för sig själva.